Logo Printen Logo RSS logo facebook

Aandacht voor gender tijdens het Deens voorzitterschap van de Europese Unie

60. Aandacht voor gender tijdens het Deens voorzitterschap van de Europese Unie

Het Deense voorzitterschap van de EU stelt op het vlak van gendergelijkheid 3 dossiers centraal:
- vrouwen en milieu
- vrouwen in bestuursraden
- stereotiepe studiekeuze.
Hieronder vindt u toelichting bij deze drie punten.

Vrouwen en milieu

"Vrouwen en milieu" is één van de 12 aandachtsdomeinen uit het Peking Actie Platform (PfA). Het PfA werd aangenomen door de EU-lidstaten en de de Europese instellingen na de Vierde wereldvrouwenconferentie (Beijing,1995) en sinds 1999 evalueert de EU de opvolging hiervan. Het Deense Voorzitterschap schenkt ditmaal aandacht aan "vrouwen en milieu" en legt hierbij de klemtoon op "vrouwen en de klimaatverandering".

In nauwe samenwerking met het Europees Instituut voor Gendergelijkheid zal er een rapport worden opgesteld over hoe de EU de aanbevelingen uit het PfA heeft geconcretiseerd. Op zijn beurt zal de Raad besluiten publiceren tezamen met een aantal indicatoren die moeten aanvaard worden tijdens de Raadsvergadering van de EPSCO in 2012.

Men verwacht dat de indicatoren zullen focussen op het onevenwicht in besluitvormingsposities in het veld van klimaatverandering en evenzeer op het tekort van vrouwen in wetenschappen, technologie, ingeneering en wiskunde in het onderwijs.

Vrouwen in bestuursraden – discussie in de EPSCO Raad

De EU is een drijvende kracht wanneer het aankomt op gendergelijkheid. Er waren vele goede resultaten in de EU en in de lidstaten - bv. de deelname van vrouwen aan de arbeidsmarkt. Het toenemende aandeel van vrouwen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs wordt echter niet weerspiegeld in het aantal vrouwen in uitvoerende en superviserende bestuursraden. Hier vormen vrouwen nog steeds een minderheid. Om het doel van de EU2020 Strategie i.v.m. inclusieve groei te bereiken, moet het aandeel vrouwen op de hoogste beslissingsniveaus worden gepromoot.

Hiertoe plant Denemarken een debat in de EPSCO-Raad in februari 2012.

Op 8 maart 2012 zal de Europese Commissie haar State of the Union een rapport publiceren i.v.m. vrouwen in bestuursraden in Europa. Dit rapport zal drager zijn van de discussie tijdens de Raadsvergadering van EPSCO in februari. Het Deens voorzitterschap zal op deze manier inspanningen leveren om de aanwezigheid van vrouwen in beslissingsorganen op het hoogste niveau te promoten.

Komaf maken met genderstereotiepe studiekeuzes

Om stand te kunnen houden in een geglobaliseerde wereld onderstreept de EU2020 Strategie dat gendergelijkheid een absolute vereiste is zonder dewelke geen economische groei en welvaart mogelijk is. De EU moet gebruik maken van al het aanwezige talent en dit op een moment dat statistieken de uitval van jongens en jonge mannen uit het onderwijs aantonen.

Tijdens de lente zal er in Denemarken een seminarie rond genderstereotiepe studiekeuzes worden georganiseerd. Als resultaat zullen er op het einde van het Deens voorzitterschap "best practices" en nieuwe inzichten worden voorgesteld waarbij niet alleen de aandacht zal uitgaan naar de uitval van jongens maar ook naar het aantal meisjes in positieve studierichtingen. Men gaat ervan uit dat zowel seksegesegregeerd onderwijs als de afwezigheid van jongens een nefaste invloed heeft op zowel de maatschappij als op gendergelijkheid.

Meer informatie over het programma voor gendergelijkheid vindt u op de website van het Deense voorzitterschap van de EU.


Nieuwsberichten


Kalender

« Mei 2018 »
M D W D V Z Z
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3