Logo Printen Logo RSS logo facebook

Geweld op vrouwen in België: recente belangrijke teksten (november 2011)

Intrafamiliaal geweld

Cijfers en informatie

  • Kijk op de website van het Instituut voor de Gelijkheid van vrouwen en mannen onder het thema "geweld"
  • Doe een opzoeking in de online catalogus van het Amazone Informatiecentrum.

Actieplannen

Nationaal Actieplan ter bestrijding van partnergeweld en andere vormen van intrafamiliaal geweld 2010-2014, 2010, 43 p.

Nationaal veiligheidsplan (2008-2011) (met info over familiaal geweld en vrouwenhandel), 2008, 63 p.

Wetgeving

- Wetsvoorstel (de dames Nahima Lanjri, Sonja Becq, Leen Dierick en Nathalie Muylle, de heer Jef Van den Bergh en mevrouw Liesbeth Van der Auwera) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en van het Gerechtelijk Wetboek wat de preventieve uithuisplaatsing en andere maatregelen ter opvolging en beteugeling van het partnergeweld betreft.
Kamer 53-1394: tekst - dossier

- Wetsontwerp betreffende de tijdelijke uithuisplaatsing ingeval van huiselijk geweld, nrs 1994/1 tot 4.
Kamer 53-1994: tekst - dossier
Senaat 5-539: tekst - dossier

- 2011: 26 NOVEMBER 2011. — Wet tot wijziging en aanvulling van het Strafwetboek teneinde het misbruik van de zwakke toestand van personen strafbaar te stellen, en de strafrechtelijke bescherming van kwetsbare personen tegen mishandeling uit te breiden, In: B.S. 23 januari 2012

- 2003: Wet van 28 januari 2003 tot toewijzing van de gezinswoning aan de echtgenoot of aan de wettelijk samenwonende die het slachtoffer is van fysieke gewelddaden vanwege zijn partner en tot aanvulling van artikel 410 van het Strafwetboek, In: B.S. 12 februari 2003

- 1997: Wet van 24 november 1997 strekkende om het geweld tussen partners tegen te gaan , In: B.S. 6 februari 1998

Eisen vanuit de vrouwenbeweging

Nederlandstalige Vrouwenraad

Logo Vrouwenraad - 135 x 41 pixels - JPG

- Federaal Vrouwenraadmemorandum 2010
- Verkrachting en aanranding van de eerbaarheid
- Aanbevelingen inzake seksueel misbruik van professionals in de gezondheidszorg en in de hulpverlening

Vrouwen Overleg Komitee

logo VOK

- Eisenpakket Vrouwendag Leuven 2011: Krachtdadig tegen geweld

zij-kant

logo zij-kant

- Geweld geen gezicht: campagne en beleidsvoorstellen

Geweld in oorlogsgebieden

Wetgeving

2011: Resolutie betreffende de evaluatie van het Belgisch nationaal actieplan in het kader van Resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad
Tekst S. 5-665/5 - Dossier

Actieplan

Vrouwen, Vrede en Veiligheid: Belgisch Nationaal Actieplan voor de implementatie van VN Veiligheidsraadresolutie 1325

Eisen vanuit de vrouwenbeweging

Nederlandstalige Vrouwenraad

Logo Vrouwenraad - 135 x 41 pixels - JPG

Vlaams memorandum ’Vrouwen en vrede’. Resolutie 1325 VN Veiligheidsraad uitvoeren

Beleidsaanbevelingen voor de toepassing van VN-resolutie 1325


Nieuwsberichten


Kalender

« Mei 2018 »
M D W D V Z Z
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3