Logo Printen Logo RSS logo facebook

Definities en begrippen

Wat moeten we nu precies verstaan onder "seksisme" en "genderstereotypering"en hoe kunnen wij op een juiste manier hierover communiceren? In deze rubriek vindt u enkele tools die u kunnen helpen om deze begrippen beter te begrijpen. We vermelden een theoretische studie van de hand van een filosofe, een vroege poging om jongeren kennis te laten maken met het feminisme en woordenlijsten opgesteld door verschillende overheden, die aantonen hoe ook het gelijke kansenbeleid een eigen jargon hanteert.

Definiëring van het concept ‘seksisme’
Magda Michielssens, in opdracht van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen

seksisme De vraag ‘wat is seksisme?’ is niet evident. Immers, waar ligt de grens tussen aanvaardbare en onaanvaardbare handelingen? Tussen goed te keuren en niet goed te keuren gedragingen? Tussen kwetsende of vernederende en humoristische uitspraken? En hoe kunnen ‘seksistische’ handelingen, gedragingen, uitspraken worden beteugeld zonder te vervallen in een overdreven politieke correctheid, moralisme of purisme, of zonder andere vrijheden, zoals de vrijheid van meningsuiting, te schenden? Dit onderzoekt tracht een goede, gefundeerde en praktisch werkbare definitie te geven van seksisme. Dergelijke definitie is immers noodzakelijk bij juridische interventie en om de vinger te kunnen leggen op niet-aanvaardbare handelingen. U vindt deze publicatie in elektronisch formaat op de website van het IGVM.

Bekijk de publicaties van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM). U kan het IGVM ook vinden op Facebook.

Magda Michielsens schreef in 2005 ook’ Gelijkheid en ongelijkheid in België 1830-2005 : 175 jaar vrouwen’, in opdracht van de Raad van de Gelijke Kansen van Mannen en Vrouwen.


Maak jij de genderklik?
Gelijke Kansen Vlaanderen

Genderklik

Deze website geeft je meer informatie over gender en over de genderklik. Gender staat voor alle verwachtingen en vooroordelen die mensen hebben ten aanzien van wat ‘vrouwelijk’ en ‘mannelijk’ is. Deze website laat je zien hoe gender je leven beïnvloedt, van begin tot einde. Eenmaal je de werking van gender en gendermechanismen doorhebt, kan je je ertegen verzetten, en levenskeuzes maken die jou het beste liggen, ongeacht je geslacht. Op dat moment heb je de genderklik gemaakt.


Gender4dummies?
RoSa

Compilatie van verschillende scènes rond perceptie en invulling van genderrollen.


Eerste hulp bij feministes
RoSa

Eerste hulp bij feministes

Leuke maar nu wat gedateerde website die u op speelse wijze kennis laat maken met basisbegrippen uit het feminisme zoals gender, rollenpatronen, mainstreaming, gelijke kansen. U krijgt bovendien een zicht op enkele sleutelmomenten uit het feminisme. En quizzers komen er aan hun trekken! Zelfs te vinden op facebook.


Elk interesse- en studieveld heeft nood aan duidelijke begrippen en creëert een eigen jargon. Dit geldt ook voor gelijke kansen v/m. Daarom worden op verschillende plaatsen, al dan niet in het kader van specifieke projecten, verklarende woordenlijsten opgesteld rond dit thema. Wij vermelden er hieronder enkele.

Woordenboek /RoSa
In deze lijst vindt u de verklaring van enkele basisbegrippen uit het feminisme zoals ’directe/indirecte sekse discriminatie’, ’glazen plafond’, ’intersectionaliteit’, ’paritaire democratie’, ’privé-openbaar debat’, ’mainstreaming’, ’seksesegregatie op de arbeidsmarkt’, ... en nog vele andere. De betekenis van elke term wordt in enkele lijnen verduidelijkt.
Woordenlijst gelijke kansen / Cel Gelijke Kansen Vlaanderen
Ook hier vindt u een verklarende woordenlijst met basisbegrippen. Deze lijst is echter uitgebreider omdat de hierin opgenomen begrippen niet alleen betrekking hebben op gender maar op de verschillende kansengroepen. Ook termen die samenhangen met genderbeleid vindt u hierin terug. Wilt u bijvoorbeeld weten wat ’coming out’, ’inclusief beleid’, ’effectenrapportering’ of ’open coördinatie methode’ betekent, dan kan u hier terecht. Ook de term ’stereotypen’ is opgenomen in deze lijst.
Woordenlijst / Cel Gelijke Kansen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest"
Ook de website van deze Brusselse Cel voor Gelijke Kansen bevat een begrippenlijst. Deze lijst geeft niet zozeer een verklaring van basisbegrippen maar verwijst naar belangrijke data, gebeurtenissen of instellingen uit het gelijke kansenbeleid. Een handig overzicht voor wie in geen tijd thuis wil geraken in dit veld. In de lijst opgenomen: ’Actieplatform Peking’, ’DAPHNE-programma’, Internationale dag tegen homofobie, ... en nog veel meer.
Gelijke kansen in 100 woorden / Eenheid gelijke kansen van de Europese Commissie
Deze woordenlijst stamt reeds uit 1998 en was een eerste poging om alle gangbare termen op het gebied van het gelijke kansenbeleid bijeen te brengen. De lijst geeft de equivalente term in verschillende Europese talen, inclusief een korte verduidelijking. Deze lijst moest eenheid brengen in de gehanteerde terminologie en het Europees beleid voor gendergelijkheid voor iedereen toegankelijk en begrijpelijk maken. Beoogde gebruikers waren in de eerste plaats beleidsmakers en parlementsleden.
glossaire

Nieuwsberichten


Kalender

« Mei 2018 »
M D W D V Z Z
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3