Logo Printen Logo RSS logo facebook

Genderstereotypen in media en reclame

Reclame en media hebben een enorme impact op onze beeldvorming rond jongens en meisjes, vrouwen en mannen. De in deze rubriek gepresenteerde tools buigen zich over de representatie van vrouwen in de media of geven prikken aan vrouwonvriendelijke uitspraken, stellingnamen en beelden. De "bimbo-site", die we vermelden, is speciaal naar jongeren (jonge meisjes) gericht: wij willen dat zij zich goed in hun vel voelen! De opgenomen illustraties zijn afkomstig van de websites waarnaar wordt verwezen en dienen als ’teaser’ om deze te bezoeken. En hier ook wat leesvoer.

’Voorbij het cliché’
Gelijke Kansen Vlaanderen

Voorbij het cliché

Deze brochure wil journalisten inspireren bij hun streven naar een genuanceerde beeldvorming, hen stimuleren om kritisch om te gaan met automatismen en hen zo onafhankelijk mogelijk te maken van ingebakken categoriserende manieren van kijken naar de mensen rondom. Het is een bundeling van de artikelenreeks van de hand van Jef Van Baelen die eerder verscheen in De Journalist.


Arbeid in beeld
RoSa

Arbeid in beeld

Dit project onderzoekt hoe werkende vrouwen en mannen op televisie in beeld worden gebracht en hoe ’arbeid’ van vrouwen en mannen in reclame en soapseries wordt voorgesteld. Centraal staan algemene opvattingen, beeldvorming, gestroomlijnde percepties en tegenstrijdigheden.

Gazet van Antwerpen: "Word weer man", opgenomen in het project "Arbeid in beeld". Maker: Duval Guillaume


AUWCH Award, de pijnlijke prijs voor vrouwonvriendelijkheid
Nederlandstalige Vrouwenraad (NVR)

AUwch-award Nederlandstalige Vrouwenraad

Met deze ‘ludieke’ en ‘pijnlijke’ prijs wil de Nederlandstalige Vrouwenraad vrouwonvriendelijk en/of seksistisch gedrag in de kijker zetten. De NVR ‘beloont’ daarom mensen of organisaties die het glazen plafond verstevigen, quota verwerpen, de salarissen van vrouwen laag en ongelijk houden enz. Op de AUWCH Award-website kan je de genomineerden bekijken, zelf iemand nomineren en je kan ook iemand al dan niet anoniem een pijnlijke prik geven omwille van zijn/haar vrouwonvriendelijk gedrag. Schiet vlug in actie! De uitreiking is voorzien voor januari 2012.


Bimbos.be
zij-kant, de progressieve vrouwenbeweging

bimbos zij-kant

Het BIMBO-project focust op schoonheidsidealen en de beeldvorming van vrouwen. De kernboodschap van BIMBO is ‘Beauty Is More Being Ourselves’ of ‘schoonheid is een kwestie van je goed in je vel voelen’.

De bimbo-website nodigt u uit tot:

een feel good gids die je lekker in je vel doet voelen
een kijk op het wat en waarom van de ’bimbo-cultuur’
verhalen van jongens en meisjes met een eigen(zinnige) kijk op schoonheid
een blik in de wondere wereld van de cosmetische chirurgie
een tripje naar Second Life
de geheimen van reclame en photoshop
de interactieve vorming ’Mooi is anders. Schoonheidsidealen door de eeuwen heen’

Klik op de beeldjes hierboven om meteen het onderdeel van je keuze te bezoeken.


VEGA
Amazone

Naar de rubriek "VEGA: databank vrouwelijke experten"

VEGA (Valoriseren van Experten en Aandacht voor Gender) is een online databank met deskundige vrouwen en (m/v) genderexperten, uitgevoerd door Amazone op vraag van het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Doel van VEGA is vrouwelijke expertise zichtbaar te maken en een halt toe te roepen aan de stereotiepe beeldvorming van vrouwen en hun ondervertegenwoordiging in de media. VEGA kadert in de nieuwe federale wet gender mainstreaming, maar is ook een voortzetting van het beleid rond beeldvorming over vrouwen dat oud-minister voor Gelijke Kansen, Miet Smet, startte in 1988.


Zorra think thank-website
☞ Universiteit Antwerpen. Centrum voor vrouwenstudies (opgeheven)

Zorra

Zorra (Zien, Onderzoeken en Reageren op Rolpatronen in Advertenties en andere mediaproducten in Vlaanderen) verzamelt en onderzoekt vrouw- en manbeelden in reclame en media en biedt een discussieforum (nu afgesloten) om reclamemakers en verbruikers met elkaar in discussie te laten treden. Momenteel wordt de website van dit project onderhouden door Corine Van Hellemont.

Corine Van Hellemont is ook co-auteur van de publicatie "Beeldvorming van vrouwen en mannen in de reclame in België".