Logo Printen Logo RSS logo facebook

Genderstereotypen en pedagogische instrumenten

Hoewel er in het federale en Vlaamse beleid van de jaren tachtig en negentig tal van projecten werden opgezet om diversificatie van studierichtingen te promoten, verlopen studiekeuzes van jongens en meisjes nog vaak traditioneel. Schoolboeken ondersteunen in vele gevallen de klassieke rolverdeling. Jongens en meisjes worden nog steeds op een andere manier benaderd. Met andere woorden: er is nog veel werk aan de winkel! In deze rubriek vindt u als genderbewuste leerkracht of directeur/directrice zeker uw gading. Het meest uitgewerkte project in deze lijst is "Gender in de klas" van het Documentatiecentrum RoSa, maar we verwijzen u ook naar andere (al dan niet op stapel staande) initiatieven en pedagogische instrumenten rond omgaan met genderstereotypen in het onderwijs en bij de opvoeding.

Ankie
Vlaanderen. Dienst Beroepsopleiding ; Hogeschool Gent. Departement lerarenopleiding Ledeganck

Ankie

Het project ’Ankie’ wil genderneutrale studiekeuze voor meisjes mogelijk maken, specifiek in die sectoren die gemakshalve worden bestempeld als mannensectoren. Samen met alle actoren in de pedagogische omgeving van de meisjes (en tegelijkertijd ook van de jongens in de zelfde klassengroep) werden er methodieken en tools ontwikkeld, die genderneutrale keuzes moeten mogelijk maken. Deze vind je terug onder het kopje ‘Documentatie’ op de projectwebsite.


GenBaSec
Vlaanderen. Dienst Beroepsopleiding

Gen-Basec

GenBaSec’ wil coachen bij de uitbouw van een genderbewust schoolbeleid op het niveau van de school/scholengemeenschap, het CLB en alle betrokken partners binnen het basis- en secundair onderwijs. Het project wil een bijdrage leveren aan het doorbreken van stereotiepe beeldvorming over mannelijkheid en vrouwelijkheid en nadenken wat dit betekent voor jongens en meisjes, mannen en vrouwen binnen onderwijs. De webpagina van dit project bevat ondermeer het ‘Handboek voor gendercoaching op school’ en een online database met gendermaterialen.


Gender in de klas
RoSa

Gender in de klas RoSa

Gender in de klas’ wil leerkrachten erop duiden dat bij het lesgeven en in het onderwijs genderstereotypen onbewust nog een grotere rol spelen dan je zou denken en de mogelijkheden en verwachtingen van jongens en meisjes beperken. Op de site vind je tal van praktische tips en pedagogisch materiaal om rond deze problematiek aan de slag te gaan, in het kleuter-, basis- en secundair onderwijs. Een aanrader!


Gender in het kleuteronderwijs: gendergevoelig werken in de klas en op school (in uitvoering!)
Gender@work

Filles et garçons à l'école maternelle

Dit project van Gelijke Kansen Vlaanderen, waarbij zal gewerkt worden rond genderstereotypen in de kleuterschool, staat nog op stapel! Doel is zicht krijgen op de goede praktijken en de moeilijkheden in het omgaan met stereotypes over jongens en meisjes in de klas en op school. Jongens en meisjes mogen best verschillend zijn, maar niet in stereotiepe rollen worden opgesloten. Gender@work, die het project zal uitvoeren, is nog op zoek naar scholen die hieraan willen meewerken. Meer informatie vindt u hier.


Helden en heldinnen
Vormen vzw

Gender Kompas

Groepsspel waarbij op kritische wijze het belang van helden en heldinnen als rolmodellen worden geanalyseerd. Tijdens het spel komt naar voor hoe stereotiepe man- en vrouwbeelden geworteld zijn in onze geschiedenis, cultuur en dagelijks leven. Vormen vzw beschikt over educatief materiaal over andere gendergerelateerde thema’s: Loon naar werk?, Binnen vier muren, Laten we het over seks hebben, De weg naar het Land van Gelijkheid, Wie zijn ik?, Werk en kindjes.


Meisjes spelen met poppen, jongens met blokken?: lesmap
Speelgoedmuseum Mechelen

Speelgoedmuseum

De Educatieve Dienst van het Speelgoedmuseum te Mechelen wil met deze lesmap en met het spelatelier in verband met poppen en blokken meisjes én jongens met beide soorten speelgoed confronteren om zo seksestereotiep spelgedrag te doorbreken.


Venus
Vlaanderen. Dienst Beroepsopleiding

Venus

Het ’Venusproject’ wil de slaagkansen van jongens (en meisjes!) verhogen door beter in te spelen op hun interesses, vaardigheden en leerstijlen en door gebruik te maken van aangepaste didactische werkvormen. Op de website vind je een leerstijlentest waarbij leerlingen kunnen reflecteren over hun leerstijl en leerkrachten over hun onderwijsstijl. In de godentest gaan jongens en meisjes op zoek naar wie ze zijn en welke krachten in hen spelen. Voor de leerkrachten is er een handleiding met meer achtergrondinformatie over het project en een aantal actieve werkvormen. (Algemeen leerkrachtenpaswoord is: venus.)Nieuwsberichten


Kalender

« Mei 2018 »
M D W D V Z Z
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3