Logo Printen Logo RSS logo facebook

De beleidsnota "Gelijke Kansen" van Joëlle Milquet (2011-2014)

10. De beleidsnota "Gelijke Kansen" van Joëlle Milquet (2011-2014)

Op 29 december 2011 stelde vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, Joëlle Milquet haar beleidsnota "Gelijke kansen" voor. Deze beleidsnota betreft de periode 2011-2014. Wij vermelden hieronder de prioritaire aandachtspunten met betrekking tot gendergelijkheid. Toelichting hierbij kan u vinden in de volledige tekst van het Kamerstuk 53-1964/023 / (2011/2012) waarnaar we hieronder linken. Naast de bevordering van gendergelijkheid heeft de minister ook de bestrijding van discriminatie in het algemeen en het thema interculturaliteit onder haar bevoegdheid. In het kader van deze problematiek gaat de aandacht uit naar het burgerschapspact, racisme en xenofobie, holebi’s en transgenders en Roma, Sinti en woonwagenbewoners. Wij verwijzen onderaan ook naar eisen en reacties vanuit de vrouwenbeweging. Minister Milquet gaf ook een toelichting van haar beleid in de Commissie Sociale Zaken. Ook deze tekst vindt u onderaan dit artikel.

Aandachtspunten op het gebied van gendergelijkheid

- 1. Gendermainstraiming waarborgen

 • 1.1. Uitvoering van de wet garanderen
 • 1.2. De genderdimensie opnemen in de sociaaleconomische hervormingen

- 2. Discriminatie op de werk bestrijden

 • 2.1. Het loonverschil wegwerken
 • 2.2. De sociale balans aanpassen
 • 2.3. Invoering van een classificatiesysteem op basis van analytische functie
 • 2.4. Een evenwichtige vertegenwoordiging man-vrouw aanmoedigen op het niveau waar de beslissingen worden genomen en dit zowel in de publieke als private sector
 • 2.5. Werk en Privé verzoenen
 • 2.6. Gelijkheid verzekeren betreffende extralegale voordelen

- 3. Geweld tegen vrouwen en partnergeweld bestrijden

 • 3.1. Het nationaal actieplan (NAP) ter bestrijding van partnergeweld en intrafamiliaal geweld uitvoeren
 • 3.2. Stand van zaken van het NAP 2010-2014 en een inventaris van de lacunes
 • 3.3. Het actieveld van het NAP uitbreiden tot alle geweld tegen vrouwen
 • 3.4. Een ambitieus gecoördineerd actieplan opzetten tegen gedwongen huwelijken
  • 3.4.1. Een betere kennis van het fenomeen
  • 3.4.2. Op specifieke wijze sanctioneren
  • 3.4.3. De detectie en de preventie versterken
 • 3.5. Een beleid tegen eergerelateerd geweld ontwikkelen
 • 3.6. Het nultolerantiebeleid versterken
 • 3.7. De oprichting van een observatorium voor partnergeweld en geweld tegen vrouwen
 • 3.8. De Conventie ter preventie en ter bestrijding van geweld op vrouwen en huiselijke geweld van de Raad van Europa
 • 3.9. Allochtone vrouwen en partnergeweld
 • 3.10. Beter het prostitutiefenomeen vatten

4. Een wettelijk kader voor seksisme opzetten

5. Overdracht van de naam aan het kind

6. Follow-up van de antidiscriminatiewet van 2007

7. Interfederalisering van het Instituut

8. Toepassing van de Resolutie 1325 van de Veiligheidsraad van de VN

9. Steun aan de strategie van de Europese Unie 2010-2015

Beleidsnota

Lees de volledige beleidsnota: Kamerstuk 53-1964/023 / (2011/2012) en de Inleiding Algemene Beleidsnota door de Minister van Gelijke Kansen.

Reacties vanuit de vrouwenbeweging

Vrouwenverenigingen formuleerden eisen voor de nieuwe federale regering en reageerden op het regeerakkoord en de gelijke kansennota van minister Milquet.

Eisen:
- De Vrouwenraad formuleert 10 aanbevelingen voor een beter federaal gelijkekansenbeleid v/m
- Memorandum VOK federale regering 2010
Reacties:
- KAV: Gelijke kansennota in parlement voorgesteld: al deels achterhaald?
- Analyse van de Gezinsbond
- CFFB formuleert 10 aanbevelingen voor de nieuwe federale regering- 10 prioriteiten van de FPS voor de toekomstige regering


Nieuwsberichten


Kalender

« Mei 2018 »
M D W D V Z Z
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3