Logo Printen Logo RSS logo facebook

Deadline: 1/1, 1/5, 1/9, 1/11: Subsidies vanwege het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

4. Deadline: 1/1, 1/5, 1/9, 1/11: Subsidies vanwege het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Subsidiegever
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest volgt een actief gelijkekansen- en diversiteitsbeleid.

Wie kan er gebruik van maken?
Privé-instellingen en alle verenigingen met rechtspersoonlijkheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en actief binnen het domein van de gelijke kansen en diversiteit.

Doel
Sensibiliseren van een breed publiek voor verschillende aspecten van gelijke kansen en diversiteit. Het project moet een duidelijke impact hebben op én of meerdere doelgroep(en) of thema’s van het regionaal gelijke kansenbeleid: man-vrouw gelijkheid; etnisch-culturele diversiteit; personen met een handicap, LGBT’s (Lesbians, Gays, Bisexuals, Transgenders), partner- en intrafamiliaal geweld en een duidelijke impact hebben op één of meerdere beleidsprioriteit(en) van het regionaal gelijkekansenbeleid.

Algemeen kader
Het gelijkekansenbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest focust op verschillende doelgroepen en thema’s:

 • Gender: de gelijkheid of gelijkwaardigheid tussen vrouwen en mannen;
 • Etnisch-culturele diversiteit: de gelijkheid, ongeacht nationaliteit of etnische afkomst
 • LGBT’s (Lesbians, Gays, Bisexuals en Transgenders): de gelijkheid, ongeacht de seksuele oriëntatie of genderidentiteiten;
 • Personen met een handicap: gelijke rechten en maximale toegankelijkheid ongeacht de huidige of toekomstige gezondheidstoestand;
 • Partner- en intrafamiliaal geweld: alle vormen van geweld tussen partners, gedwongen huwelijken, zogenaamd eergerelateerd geweld en vrouwelijke genitale verminkingen

Beleidsprioriteiten

 • Het versterken van de emancipatie:
  Waarbij emancipatie begrepen wordt als een proces ge­richt op het opheffen van een situatie van on­gelijkwaardigheid van individuen of groepen en het creëren van een situatie van autonomie en zelfstandigheid voor iedereen. Emancipatie kan als individueel proces opgevat worden, maar belangrijker is het veranderen van maatschappelijke verhoudingen;
 • Het bevorderen van de participatie aan het maatschappelijk en politiek leven:
  Waarbij gestreefd wordt naar volwaardig burgerschap. Volwaardig burgerschap betekent dat mensen hun weg in de samenleving kunnen vinden en weten waar en hoe ze eraan kunnen deelnemen. Volwaardig burgerschap wordt doorgaans omschreven als bestaande uit twee componenten: deelnemen of ‘actieve participatie’, en deelhebben of ‘passieve participatie’;
 • Het bevorderen van het samenleven in diversiteit:
  Waarbij het omgaan met de diversi­teit in de samenleving wordt gestimuleerd. Het stimuleren van het diversiteitsdenken vormt een hefboom voor vooruitgang en creativiteit. Diversiteit staat hierbij voor de bestaande ver­schillen tussen individuen in onze samenleving.

Troeven
Sommige aspecten zoals "gender mainstreaming", "duurzaamheid", "toegankelijkheid", "innovatie" zijn een bijkomende troef voor een gunstige beoordeling van uw aanvraag.

Praktisch
Consulteer de subsidiegids voor meer informatie over de subsidiemogelijkheden. Wij verwijzen u ook naar het aanvraagformulier projectsubsidie.

Timing: aanvragen tot projectsubsidies kunnen een heel jaar door worden ingediend maar worden door de administratie per trimester beoordeeld. Deadlines indieningsdata en data beslissing tot toekenning of weigering:

Deadline beslissing
1 februari 15 maart
1 mei 15 juni
1 september 15 oktober
1 november [1] 15 december

Meer informatie vindt u op de website van de Cel Gelijke Kansen & Diversiteit van het Brussels Hoofdstedelijk gewest.

Contact
Hebt u vragen in verband met de subsidies, neem dan contact op met de Cel Gelijke Kansen en Diversiteit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Bel het nummer 02/800.36.75 of stuur een mail naar gelijkekansen@mbhg.irisnet.be

[1] Voor de deadline van 1 november kunnen slechts aanvragen voor een subsidie tot een maximumbedrag van 6.200 € ingediend worden.