Logo Printen Logo RSS logo facebook

Internationale Vrouwendag 2012

20. Internationale Vrouwendag 2012

Hieronder vindt u een selectie van activiteiten die georganiseerd worden in het kader van de Internationale Vrouwendag 2012. Zij werden ingedeeld naargelang zij door vrouwenverenigingen dan wel door overheden op touw werden gezet.

Acties vanwege vrouwenverenigingen

Website met overzicht aan activiteiten wereldwijd

International Women’s Day
8/3/2012

International Women's Day Elk jaar op 8 maart worden er over de hele wereld duizenden activiteiten georganiseerd ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag, van Alaska tot Zambia. The International Women’s Day website verleent een gratis service aan vrouwenverenigingen en aan individuele vrouwen wereldwijd die hun activiteiten, video’s, meningen en ideeën rond 8 maart willen promoten en delen. Bezoek de IWD-website.
10 dagen van actie

Europese Vrouwenlobby (EWL)
29/2 - 9/3/2012

EWL 10 days of action De EWL lanceert 10 dagen van actie voorafgaand aan de Internationale Vrouwendag 2012. Bekijk het volledige programma.
Brugactie op Sainctelettebrug in Brussel, van 12.30u. tot 13.30u.

Nederlandstalige Vrouwenraad, Wereldvrouwenmars België, Conseil des Femmes Francophones de Belgique
8/3/2012

Join me on the bridge De Nederlandstalige Vrouwenraad, de Wereldvrouwenmars België en de Conseil des Femmes Francophones de Belgique organiseren samen een actie op de Sainctelettebrug in Brussel om een brug te slaan tussen vrouwen wereldwijd. Meer informatie.
Standpunt "Vrouwenorganisaties eisen duidelijkheid over de genderimpact van de besparingsmaatregelen"

Vrouwen Overleg Komitee, KAV, VIVA-SVV, Ella, ABVV/FGTB, ACV/CSC, Genderatwork, Flora, réseau d’expertise, La Voix des Femmes, Les Femmes prévoyantes socialistes, Le Monde selon les femmes, Synergie Wallonie pour l’égalité entre les Femmes et les Hommes, Vie Féminine, 29, Rue Blanche ASBL, Comité de Liaison des Femmes
8/3/2012

Op internationale vrouwendag luiden Nederlands- en Franstalige vrouwenorganisaties de alarmbel over de besparingsmaatregelen van de regering Di Rupo en de structurele hervormingen uit het regeerakkoord. Ze brengen hun bezorgdheid over aan Joëlle Milquet, federaal minister voor gelijke kansen, en vragen een gedetailleerde gender impact meting van de crisismaatregelen. De Belgische vrouwenbeweging toont zich op internationale vrouwendag solidair met de vrouwen die in Europa en wereldwijd de gevolgen ondervinden van de economische crisis. Ze vindt het onaanvaardbaar dat zowat overal sociale rechten worden afgebouwd en eist een beleid dat inzet op gelijkheid en sociale rechtvaardigheid.
Oproep tot actie

Amnesty international
8/3/2012

Op 8 maart, internationale vrouwendag, voert Amnesty International actie voor vrouwen in de landen van de Arabische Lente. Amnesty is solidair met deze moedige vrouwen en steunt hen in hun strijd voor mensenrechten en vrijheid.
Concert

Amazone in partnerschap met de Chinese Ambassade
7/2/2012

orchestre Op zaterdag 10 maart laten de Chinese Ambassade en Amazone u genieten van klassieke muziek. Het concert wordt uitgevoerd door studenten van het Koninklijk Conservatorium en door vrouwen uit de Chinese vrouwenverenigingen van België. Meer informatie.
"Parlez avec elles"

Amazone in partnerschap met Eva Houdova
10/3/2012

quai des belges Vertoning van de film "Parlez avec elles" van Eva Houdova, gevolgd door een debat op woensdag 7/3 (Arte Belgique) en op vrijdag 9/3 (RTBF La deux). Meer informatie.
Activiteitenkalender
Caleidoscoop
Vrouwenportretten
8/3 meer info
Elles tournent
Après-midi couvrant le thème du "vote des femmes"
8/3 meer info
FPS
La Journée Internationale de le femme: les activités dans votre région
2-10/3 meer info
IVCA
Creatieve Madammen
10/3 meer info
Le Monde selon les Femmes
Evénement "jeune"
8/3 meer info
Vrouwenmars. Brusselse coördinatie
Studievoormiddag rond gendergerelateerd geweld en vorming in het Brussels Parlement
8/3 meer info

Bezoek onze kalender om alle overige conferenties, evenementen en tentoonstellingen te bekijken die ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag georganiseerd worden door de Nederlandstalige en Franstalige vrouwenverenigingen in België vanaf 2 maart.


Acties vanwege overheden

Website met wat geschiedenis en meer informatie

UN-Womenwatch
8/3/2012

IWD WomenWatch Op deze website vind je informatie over de geschiedenis van de Internationale Vrouwendag en enkele interessante links:
CSW. 56ste sessie

UN. Commission on the Status of Women – International Women’s Day
27/2 - 9/3 2012

56th session - CSW Thema: "Empower rural women – end hunger and poverty"
Deze Zitting bekijkt hoe de inzet van plattelandsvrouwen kan opgewaardeerd worden en welke bijdrage zij kunnen leveren aan de uitroeiing van honger en armoede, duurzame ontwikkeling en de oplossing van actuele uitdagingen.
Bezoek de website en bekijk de gearchiveerde opnames van de vergaderingen via UN Webcast.
Debat op hoog niveau "Capitalizing on women’s potential in times of crisis"

United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)
8/3/2012

Ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag 2012 komen in Genève gezaghebbende mensenrechtenactivisten, beleidsmensen en denkers samen om te reflecteren over de impact van de wereldwijde financiële, voedings- en klimaatcrisis op vrouwen en op de rol die vrouwen kunnen vervullen in het proces van vredesopbouw en het doen respecteren van mensenrechten.
Evenementenprogramma

UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cutural Organisation
7/3-9/3/2012

UNESCO atlas Naast de organisatie van tal van evenementen, gaf de Unesco ook de UNESCO World Atlas of Gender Equality in Education uit om de vooruitgang in gendergelijkheid in het onderwijs te meten. Een samenvatting vindt u in de folder.
Debat op hoog niveau

ILO. International Women’s Day 2012
8/3/2012

ILO IWD 2012 Voor de ILO is het thema van de IWD 2012 "Empower rural women – end hunger and poverty". ILO wil van deze IWD 2012 gebruik maken om de bijdrage van plattelandsvrouwen aan de economie, aan hun hun families en de gemeenschappen waarin zij leven in de kijker te zetten. Er zal een debat op hoog niveau georganiseerd worden met het publiek op 8 maart van 12u30 tot 14u30 in het ILO-hoofdkwartier in Genève. Meer informatie over het debat op hoog niveau. De ILO en het "Bureau voor Gendergelijkheid" ontwikkelden hiertoe een "Background paper" en een poster.
Verklaring

WHO (World Health Organization)
8/3/2012

WHO Op de Internationale vrouwendag hernieuwt de WHO haar belofte om te strijden tegen genderongelijkheid en om de bijdragen van vrouwen in de kijker te zetten. WHO wil zorg dragen voor de gezondheid van vrouwen in alle stadia van hun leven, van bij hun geboorte tot op hun oude dag. Op deze website vindt u linken naar:
Seminarie "Empowering rural women: what role for parliaments?"

IPU (Interparliamentary Union)
29/2/2012

IPU logo Het Parlementair evenement Empowering rural women: what role for parliaments?, georganiseerd door IPU en UN Women ter gelegenheid van de 56ste Zitting van de CSW "Empowering rural women: what role for parliaments" wil nagaan welke acties parlementen kunnen ondernemen om de situatie van plattelandsvrouwen te verbeteren.
Andere internationale organisaties die eerder aandacht besteedden aan de Internationale Vrouwenraad van 8 maart
Lancering van de "OECD Gender Data Browser"

OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling)
8/3/2012

OCDE logo OECD gender initiative Ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag van 8 maart zal Angel Gurría, secretaris-generaal van de OESO de "OESO Gender Data Browser" lanceren. Deze browser bevat 16 sleutelindicatoren over gendergelijkheid in het onderwijs, tewerkstelling en ondernemerschap. De Browser toont ondermeer aan dat er maar gemiddeld slechts 10% vrouwen te vinden zijn in de raden van bestuur van ondernemingen. De aandacht gaat hierbij uit naar de genderkloof in de OESO-landen en naar nieuwe economieën. De browser laat evoluties op het gebied van gendergelijkheid en maakt vergelijking tussen landen mogelijk. Op 8 maart is er ook een lunch voorzien. En er worden intentieverklaringen afgelegd. Bezoek de "OECD Gender Data Browser"

En ook:

The World Economic Forum
De Gender Parity Group van het World Economic Forum realiseerde een repertorium met goede praktijken om de loonkloof aan te pakken: Closing the Gender Gap: A Repository of Successful Practices . Meer informatie.
The Economist Intelligence Unit
WEO Dit onderdeel van The Economist publiceert zijn tweede Women’s Economic Opportunity Index . De Scandinavische landen voeren deze index aan, met Zweden op nr. 1, gevolgd door Noorwegen op de 2de en Finland op de 3de plaats. België kaapt de 4de plaats in het classement weg!!! Deze rangorde baseert zich op 29 indicatoren die de volgende elementen meten: toegang tot financiële middelen, opleiding en vorming, juridisch, sociaal en algemeen ondernemingsklimaat. Meer informatie.
Verklaring

Raad van Europa
8/3/2012

Verklaring "Gender equality is central to the societies we must build". Website Internationale Vrouwendag
Rapport rond de "aanwezigheid van vrouwen in bestuursraden"

Europese Commissie
5/3/2012

Women in decision making in the EU: progress reportDe Europese Commissie publiceert een rapport met een stand van zaken over de aanwezigheid van vrouwen in de raden van bestuur en geeft het startschot voor een openbare raadpleging rond dit thema zoekend naar ideeën over mogelijke maatregelen op EU niveau, waaronder wetgevingsmaatregelen, om de ongelijke man-vrouwverhoudingen in ondernemingsbesturen recht te trekken. De raadpleging loopt tot en met 28 mei 2012. Lees het persbericht.
Nieuwe campagne rond de "loonkloof"

Europese Commissie
2/3/2012

Equal pay- EC De Europese Commissie lanceert een nieuwe campagne rond de loonkloof. Nieuwe materialen zijn: een webclip, een brochure en nieuwe posters rond het verkleinen van loonverschillen tussen mannen en vrouwen, een kaart met statistieken en uitleg over de oorzaken van de gemiddelde beloningsverschillen in de EU-lidstaten en een quiz met meerkeuzevragen om de loonverschillen tussen vrouwen en mannen te illustreren.
Hearing "Equal pay for work of equal value" en film "Made in Dagenham"

Europees Parlement
7/3 - 8/3/2012

FEMM Committee - March 8th Op 8 maart schenkt de Commissie FEMM (Rechten van de Vrouw en Gendergelijkheid) van het Europees Parlement in een hearing aandacht aan "gelijk loon voor gelijkwaardig werk". Op 7 maart wordt de film "Made in Dagenham" getoond, is er een workshop voor journalisten en er staat een vergadering van een interparlementaire commissie op het programma.
Bezoek van Princes Mathilde aan het "Huis van de Vrouwen van Schaarbeek" en "Payoke"

Belgische monarchie
6/3 en 8/3/2012

Belgische monarchie belge 6/3: Princes Mathilde bezoekt het "Huis van de Vrouwen van Schaarbeek". De Prinses neemt er deel aan een rondetafelgesprek met de verantwoordelijken en hun projectpartners. Ze woont er eveneens ateliers bij die georganiseerd worden in het Huis, waaronder een alfabetiseringscursus.

8/3: Princes Mathilde woont in de namiddag in het Stadhuis van Antwerpen de viering bij van 25 jaar Payoke vzw. Het colloquium benadrukt de rol van jongeren binnen de internationale problematiek van mensenhandel.

Seminarie "Vrouwen en Politie"

Dienst Binnenlandse Zaken
7/3/2012

SPF Intérieur De minister van Gelijke Kansen Joëlle Milquet, in samenwerking met de voorzitster van de Senaat, Sabine de Bethune en de voorzitster van de Commissie Gelijke Kansen V/M van de Senaat, Nele Lijnen, organiseren een seminarie in het teken van «Vrouwen en Politie», met als centrale thema’s: de "positie van vrouwen in de politie" en de "wisselwerking tussen vrouwelijke slachtoffers en politie". Dit seminarie gaat door in de zaal van de plenaire zittingen van de Senaat, op woensdag 7 maart van 14 tot 17 uur.
Genderklik.be

Gelijke Kansen in Vlaanderen
8.3.2012

Genderklik Vlaams minister van Gelijke Kansen Pascal Smet grijpt de Internationale Vrouwendag aan om zijn Genderklik-plan te lanceren. Daarmee wil de Vlaamse overheid wijzen op de impact van gendermechanismen op het leven van zowel vrouwen als mannen. Op acht maart werd een specifieke affiche getoond. Bezoek de informatieve website genderklik.be.
Ochtendzitting rond "vrouwen en geweld" en "vorming van vrouwen"

Brussels Parlement
8.3.2012

Bxl parlement Dit initiatief is een gezamenlijke actie van de Brusselse Coördinatie van de Wereldvrouwenmars en de Brusselse Franstalige parlementariërs. Lees hierover meer in dit artikel
Conferentie/debat in het kader van "Gender en Landbouw"

BTC (Belgisch ontwikkelingsagentschap)
8/3/2012

Rural Women Naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag organiseert het BTC op donderdag 8 maart 2012 een conferentie/debat Bekijk het programma’ in het kader van ‘Gender en Landbouw’.

Acties in de provincies
4/3-11/3/2012

Provincie Antwerpen
Symposium: "Vrouwelijk leiderschap"
8/3 meer info
Provincie Limburg
"Evanement"
7/3 meer info
Provincie Oost-Vlaanderen
Actie "Straatnaam Zoekt Vrouw - Hang het bordje voor je raam"
11/3 meer info
Provincie Vlaams-Brabant
"Vlaams-Brabantse Vrouwendag"
4/3 meer info
Provincie West-Vlaanderen
Documentaire "Beperkt houdbaar"
8/3 meer info
Activiteitenkalender

Bezoek onze onze kalender voor meer acties van overheden in België, ook op lokaal niveau.


Nieuwsberichten


Kalender

« Juni 2018 »
M D W D V Z Z
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1