Logo Printen Logo RSS logo facebook

Een Europese OPAC voor informatie rond gendergerelateerd geweld

Een Europese OPAC voor informatie rond gendergerelateerd geweld

Lees nu ook dit artikel voor de resultaten van het bredere EIGE-project of bekijk meteen onderstaande video:

.

EIGE, het Europees Instituut voor Gendergelijkheid, startte in 2012 een pilootproject samen met gender- en vrouwenbibliotheken en -informatiecentra uit de EU-lidstaten, dat als doel had de informatie van de verschillende gender- en vrouwenbibliotheken/informatiecentra aan te bieden vanaf één platform.

Deelnemers aan dit pilootproject zijn:

Het thema waarop wordt gefocust binnen dit pilootproject is gendergerelateerd geweld. De bronnen hebben betrekking op verschillende vormen van gendergerelateerd geweld, waaronder huiselijk geweld, partnergeweld; verkrachting, seksuele intimidatie en andere vormen van seksueel misbruik; stalking; verminking van vrouwelijke geslachtsdelen, gedwongen huwelijken, eerwraak; prostitutie en vrouwenhandel. Meer dan 26.000 referenties – beleidsdocumenten, grijze literatuur, online-bronnen, boeken, artikelen en databases – zijn toegankelijk via een zoekapplicatie en beschikbaar in verscheidene talen, waaronder Duits, Engels, Frans, Nederlands en Zweeds.

Op langere termijn is het de bedoeling van EIGE om één enkel toegangspunt voor vrouwen- en gendergerelateerde informatie aan te bieden zodat in één zoekbeweging en gebruik makend van eenzelfde zoekinterface, kan gezocht worden in de databanken en catalogi van alle vrouwen- en genderbibliotheken/informatiecentra in Europa. Later zal de databank ook inhoudelijk verbreed worden en refereren aan publicaties rond meerde thema’s.

Ontdek de gezamenlijke catalogus van het EIGE Informatiecentrum: gebruik het zoekvenster op de homepagina.

Meer informatie vindt u in deze folder.

De creatie van één "Europese digitale vrouwenbibliotheek" was jarenlang de focus van WINE, het Women’s Information Network Europe, waarvan Amazone lid is sinds de jaren negentig.

Voor meer informatie, contacteer: i.vander stighelen@amazone.be