Logo Printen Logo RSS logo facebook

Ouderschapsverlof naar 4 maanden

Ouderschapsverlof naar 4 maanden

Duur van het ouderschapsverlof

Ouders zullen in de toekomst recht hebben op een langer ouderschapsverlof. Op 23 maart j.l. besliste de Ministerraad om de duur van het ouderschapsverlof uit te breiden van drie naar vier maanden.

België past zet hiermee de Europese Richtlijn 2008/18/EU van de Raad van 8 maart 2010 [1] om in nationale wetgeving. Deze Richtlijn legt de lidstaten een ouderschapsverlof op van tenminste vier maanden.

Vergoeding van het ouderschapsverlof

Het was aanvankelijk onduidelijk of men voor de 4de maand ouderschap ook een financiële tegemoetkoming zou ontvangen. De Ministerraad besloot uiteindelijk toch de 4de maand te vergoeden volgens de huidige berekening. [2] Deze regelgeving zal van toepassing zijn voor ouders van wie het kind geboren of geadopteerd werd na 8 maart 2012.

Het volledige budget om deze maatregel te implementeren wordt geschat op 2,2 millioen euro in 2012, op 5,5 millioen voor 2013 en op 8,8 millioen voor 2014.

Terug aan het werk

Bij zijn/haar terugkeer naar de werkvloer kan de werknemer/neemster een aanpassing aan zijn/haar arbeidsregeling en zijn/haar werktijden vragen met het oog op een beter combinatie van gezin en werk.

Niet overdraagbaar

Om de gelijkheid binnen een koppel te garanderen, voorziet de Europese richtlijn dat op zijn minst één van de vier maanden niet overdraagbaar is. Dit betekent, dat wanneer één van beide partners dit verlof niet opneemt, het definitief verloren is.
In België blijft het ouderschap gekoppeld aan het arbeidscontract van elk van de beide ouders, en is dus in het geheel niet overdraagbaar.


Interessante lectuur

Officieel

Vrouwenverenigingen, middenveld en sociale partners

  • Lees de reactie van KAV.
  • Lees de reactie van de Gezinsbond.
  • Lees de reactie van het ACV.

Praktisch

  • Lees de informatie van het ABVV.

En ook

[1] Richtlijn 2010/18/EU van de Raad van 8 maart tot uitvoering van de door BUSINESSEUROPE, UEAPME, het CEEP en het EVV gesloten herziene raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof en tot intrekking van richtlijn 96/34/EG.

[2] Zo ontvangt een voltijdse werknemer/neemster 693,2 € netto voor een volledige onderbreking.


Nieuwsberichten


Kalender

« Mei 2018 »
M D W D V Z Z
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3