Logo Printen Logo RSS logo facebook

Vlaams decreet kinderopvang goedgekeurd

Op woensdag 27 maart 2012 keurde het Vlaams Parlement het "Decreet houdende de organisatie van kinderopvang van baby’s en peuters" goed.

Waarom nieuw decreet nodig?

Het Vlaamse Decreet Kinderopvang uit 2004 enerzijds en verschillende uitvoeringsbesluiten anderzijds legden het juridische kader voor kinderopvang van baby’s en peuters vast. Het probleem met deze regelgeving was echter dat geen enkele kinderopvangvoorziening in Vlaanderen verplicht was om aan (kwaliteits)regels te voldoen.

Wat is er nieuw?

Het nieuwe decreet wil meer een doorgedreven reglementering. Het kadert binnen een internationaal (Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind) en Europees rechtskader (Europees gezien is kinderopvang een vorm van economische dienstverlening in de zin van het EU-werkingsverdrag, dit maakt dat de regels van de interne markt en de mededinging erop van toepassing zijn. Kinderopvang kan worden beschouwd als een dienst van algemeen economisch belang) en hanteert de volgende basisprincipes:
- 1° voldoende, leefbare kinderopvang
- 2° kwaliteitsvolle kinderopvang
- 3° kinderopvang die toegankelijk en betaalbaar is voor gezinnen
- 4° coherente regelgeving.

De drie belangrijkste pijlers waar het decreet op steunt zijn het feit dat iedereen die op een professionele wijze kinderopvang wil organiseren, dat voortaan zal doen op basis van een vergunning van de overheid, een grotere toegankelijkheid en betaalbaarheid van de kinderopvang en een hogere kwaliteit en leefbaarheid van de kinderopvangvoorzieningen. Daarnaast stelt het decreet ook belangrijke kwantitatieve doelstellingen. De Vlaamse Gemeenschap beoogt tegen 2016 een aanbod voor minstens de helft van de kinderen jonger dan drie jaar, en vanaf 2020 voor alle gezinnen met een behoefte aan kinderopvang.

Meer informatie vindt u in het artikel "Nieuwe regels voor opvang van baby’s en peuters", geschreven door Nico Krols op 28 maart 2012 in de nieuwsrubriek van het magazine "Weliswaar":

Tekst - Dossier

Informatie bij VVSG


Nieuwsberichten


Kalender

« Mei 2018 »
M D W D V Z Z
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3