Logo Printen Logo RSS logo facebook

Geleidelijke invoering van quota voor vrouwelijke topambtenaren

Geleidelijke invoering van quota voor vrouwelijke topambtenaren

 [1]De ministerraad voert geleidelijk quota voor vrouwelijke topambtenaren in zodat in 2013 een derde van de topambtenaren vrouwen zijn. De quota moeten een cultuurverandering teweeg brengen die de gelijkheid tussen mannen en vrouwen bevordert en waardoor vrouwen hun rechtmatige plaats aan de top van de ambtenarij kunnen innemen. Het quotum is een tijdelijke aansporing om de ongelijkheid weg te werken. Alleen bij gelijke kwalificaties zal voorrang worden gegeven aan vrouwen, uiteraard ook rekening houdend met de taalevenwichten en de hernieuwingen van mandaten.

De federale overheid ondernam al heel wat acties om de instroom en doorstroom van vrouwen in de administratie te bevorderen en voor de gelijkheid van kansen, onder andere:

- Felink, een netwerk van 1 400 vrouwen binnen de federale overheid, ondersteunt vrouwen bij het uitbouwen van hun eigen netwerk en bij hun persoonlijke ontplooiing en loopbaan
- Selor adviseert via het project Top Skills vrouwen die de ambitie hebben om een managementfunctie uit te oefenen.
- Van de functiebeschrijvingen op managementniveau is een genderanalyse gemaakt; waar nodig zijn ze aangepast en genderneutraal gemaakt.
- Alle selectiedeskundigen van Selor volgen de verplichte opleiding Selectie en Diversiteit waarin specifieke genderthema’s aan bod komen.

De inspanningen zorgden ervoor dat er zich de laatste jaren voldoende vrouwelijke kandidaten aanboden voor de vacante managementfuncties bij de federale overheid. Procentueel slaagden ongeveer even veel mannen als vrouwen voor alle tests. Maar toch waren begin 2012 gemiddeld slechts 16% van de managers en 27% van de ambtenaren benoemd in de klassen A3, A4 en A5 van de gehele federale administratie vrouwen.

Met deze maatregel wordt het Koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van de ambtenaren gewijzigd.

Lees het artikel "Regering wil snel meer topvrouwen" in De Standaard.

Interessante publicaties:
- Het glazen plafond bij de overheid : een case study naar de selectie van de federale topmanagers (2004)
- Studie naar de gelijkheid van mannen en vrouwen in het federaal ambt (2004)

[1] Bron: Persberichten federale ministerraad: http://www.presscenter.org/nl/press...


Nieuwsberichten


Kalender

« Mei 2018 »
M D W D V Z Z
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3