Logo Printen Logo RSS logo facebook

16/4/2012: Vooruitgangsrapport over gendergelijkheid in de EU, anno 2011

Op 16 april 2012 werd het nieuwe rapport "Progress on equality between women and men in 2011" gepubliceerd. Het doet relaas over de vooruitgang op het gebied van gendergelijkheid is geschreven op een moment van financiële crisis in Europa. De gelijke behandeling van vrouwen en mannen wordt dan ook benaderd vanuit de manier waarop deze moet/kan bijdragen aan de economie. Het rapport kadert binnen de "Strategie voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (2010-2015)" [1] en vormt dit jaar voor het eerst een bijlage bij de "Communication on the Application of the EU Charter of Fundamental Rights".

Het rapport geeft een overzicht van de resultaten en de activiteiten georganiseerd op EU-niveau in 2011 op de vijf actieterreinen van de Strategie namelijk: gelijke economische onafhankelijkheid; gelijke beloning voor gelijk werk of voor werk van gelijke waarde; gelijkheid in besluitvorming; waardigheid, integriteit en de beëindiging van gendergerelateerd geweld, en gelijkheid in buitenlands beleid.

De volgende punten worden benadrukt:

- het economische en zakelijke aspect van gendergelijkheid (tweede verdieners, pensioenen, combinatie arbeid-gezin),
- de vooruitgang in de aanpak van de loonkloof op EU-niveau (economische groei en terugdringing van de armoede),
- de economische impact van de bevordering van evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in economische besluitvorming,
- de menselijke en economische kost van geweld,
- de duidelijke toezegging van de EU om gendergelijkheid na te streven in haar betrekkingen met derde landen en internationale organisaties,
- gender mainstreaming (budget voor gendergelijkheid in het meerjarig financieel kader 2014-2020 van de EU (EU Multiannual Financial Framework) en in specifieke budgetlijnen).

Lees het volledige rapport hier (Engels).


Nieuwsberichten


Kalender

« April 2018 »
M D W D V Z Z
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6