Logo Printen Logo RSS logo facebook

VOK vraagt zorgkloofmeting

VOK vraagt zorgkloofmeting

Persmededeling Vrouwen Overleg Komitee Op moederdag vraagt VOK zorgkloofmeting

Brussel, 12 mei 2012 – Moederdag zet moeders in de bloemen. En terecht. Moeders nemen vandaag het leeuwenaandeel van de zorg op zich. Maar niet zelden betalen ze daar een prijs voor: je zorgstatus beïnvloedt immers je inkomsten en loopbaankansen. De loopbaankloof tussen vrouwen en mannen wegwerken kan alleen maar als ook de zorgkloof aangepakt wordt. Daarom vraagt het Vrouwen Overleg Komitee (VOK) een jaarlijkse zorgkloofmeting.

Meer dan 4 op 10 vrouwen werkt deeltijds. Ouderschapsverlof is voor 70% een vrouwenaangelegenheid. Uit tijdsbestedingsonderzoeken blijkt dat moeders twee en half keer zoveel met hun kleine kinderen bezig zijn dan vaders. En met kinderen in huis doen vrouwen bijna dubbel zoveel huishoudelijk werk. Al is het voor velen vanzelfsprekend dat vrouwen zorgen, vrouwen krijgen vaak het gevoel dat ze het niet goed doen. Ofwel werken ze te veel en sluimert het verwijt dat ze te weinig zorgen. Ofwel zorgen ze te veel en moesten ze maar eens meer uit werken gaan. In beide commentaren gaat het om de vrouwen en de manier waarop ze zorgen. De partner blijft buiten beeld.

Wie betaalde arbeid terugschroeft omwille van zorg, loopt het risico bij echtscheiding of pensioen de rekening gepresenteerd te krijgen. Of je nu man of vrouw bent, je zorgsituatie beïnvloedt je arbeidsmarktpositie. Fenomenen als het glazen plafond, de loonkloof... kunnen alleen maar weggewerkt worden als ook de zorgkloof aangepakt wordt. Daarom vraagt het VOK een jaarlijkse zorgkloofmeting. Zo’’n meting maakt de zorgkloof zichtbaar, monitort vooruitgang en biedt een houvast om beleidsmaatregelen uit te werken.

De organisatie van de zorg is geen louter individueel probleem dat je aan keukentafel regelt, maar een maatschappelijke opdracht. Het volstaat niet om mensen te sensibiliseren over de gevolgen van de keuzes (en de verantwoordelijkheid zo bij hen te laten), als er structureel geen oplossing is voor de reële problemen met de combinatie arbeid/gezin. Het is aan de overheid om een kader uit te werken waarbinnen gezorgd kan worden zonder dat daar een onevenwichtig prijskaartje aan hangt.

Volgens het VOK biedt collectieve arbeidsduurverkorting de beste oplossing voor de combinatieproblematiek. Omdat er momenteel geen politiek draagvlak is voor zo’’n ingrijpende reorganisatie van onze samenleving, stelt het VOK alvast het volgende voor:
- de pas goedgekeurde vierde maand ouderschapsverlof als bonus gebruiken indien beide ouders het ouderschapsverlof opnemen;
- de premies van het ouderschapsverlof inkomensafhankelijk maken zodat het stelsel echt toegankelijk is voor alle inkomensgroepen, ook alleenstaanden met kinderen, die de combinatienood het meest voelen;
- een verplicht geboorteverlof voor de samenwonend partner om die toe te laten van meet af aan een band op te bouwen met het kind; -het recht op kinderopvang garanderen met kwalitatieve kinderopvang voor elk kind;
- modelclausules voor huwelijks- en samenlevingscontracten die voorzien in compenserende maatregelen wanneer één van de partners betaalde arbeid terugschroeft omwille van zorg.

Dat laatste voorstel wordt momenteel onderzocht door onderzoek/st/ers van de universiteiten van Leuven en Hasselt in opdracht van Pascal Smet, Vlaams minister voor Gelijke Kansen. Daarbij wordt rekening gehouden met zowel sociale zekerheids-, vermogensrechtelijke als fiscale aspecten. Tegelijkertijd is er aandacht voor de verschillende statuten van partners: zelfstandigen, werknemers, ambtenaren en personen zonder sociaal-rechtelijk statuut. De samenwerking met de Federatie van Notarissen en de Commissie Familierecht van de Orde van Vlaamse Balies moet een bruikbaar eindresultaat verzekeren. Het VOK kijkt reikhalzend uit naar de resultaten eind dit jaar.

Meer informatie

Sofie De Graeve Woordvoerster: 0479/78.98.33 vrouwendag@amazone.be www.vrouwendag.be

Het Vrouwen Overleg Komitee is een pluralistisch en feministisch collectief dat elk jaar op 11 november de Nationale Vrouwendag organiseert


Nieuwsberichten


Kalender

« Mei 2018 »
M D W D V Z Z
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3