Logo Printen Logo RSS logo facebook

De EWL formuleert 8 prioriteiten voor het Iers Voorzitterschap van de Europese Unie

De EWL formuleert 8 prioriteiten voor het Iers Voorzitterschap van de Europese Unie

Op 1 januari 2013 nam Ierland het voorzitterschap van de Europese Unie over. Naar aanleiding hiervan roept de Europese Vrouwenlobby (EWL) Ierland op om vrouwenrechten prominent op de agenda te zetten, zeker in de huidige crisistijd, en ervoor te zorgen dat er geen maatregelen worden genomen die een negatief langetermijneffect zouden kunnen hebben op de situatie van vrouwen en gendergelijkheid.

De EWL formuleerde 8 prioriteiten voor het Iers Voorzitterschap op het gebied van gendergelijkheid en vrouwenrechten [1]:

  • 1. Ervoor zorgen dat er geen verslechtering optreedt in de hoogte en de voorafgaandelijke zekerheid van Europese subsidies voor activiteiten op het gebied van gendergelijkheid en vrouwenrechten binnen het “Meerjarig financieel kader 2014-2020” van de EU;
  • 2. De voortrekkersrol opnemen in de Raadsonderhandelingen in de adoptie van de herziene Richtlijn inzake moedersschapsverlof;
  • 3. De problematiek van het geweld op vrouwen opnieuw op de politieke agenda van de EU zetten;
  • 4. Ondersteunen van het voorstel en het aannemen van efficiënte bindende Europese wetgeving met het oog op pariteit in bestuursraden van ondernemingen;
  • 5. Aanpassen van de wetgeving zodat de hoogste standaarden op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten worden gegarandeerd, met inbegrip van seksuele opvoeding en voorlichting van de jeugd;
  • 6. Benadrukken dat economische onafhankelijkheid van vrouwen een voorwaarde is voor gelijkheid van vrouwen en mannen en dit op elk moment van hun leven. Economische onafhankelijkheid veronderstelt ondermeer: kwaliteitsvolle banen, het wegwerken van ongelijke beloning, pensioen- en armoedekloven, toegankelijke zorg-, sociale en gezondheidsdiensten. Deze punten zouden de kern moeten uitmaken van alle mechanismen van de EU 2020 Strategie;
  • 7. Een voortrekkersrol opnemen in de ontwikkeling van standaarden voor kwaliteitsvolle en betaalbare zorg op elk moment in de levenscyclus, voor kinderen, voor afhankelijke personen en voor ouderen;
  • 8. Een voortrekkersrol opnemen in de Raadsonderhandelingen om de adoptie te bespoedigen van een voorstel van Richtlijn rond de bestrijding van discriminatie op grond van godsdienst of levensbeschouwing, leeftijd, handicap of seksuele gerichtheid, inclusief onderzoek naar de oorzaken van meervoudige discriminatie .

[1] De oorspronkelijke Engelstalige versie van de eisen vindt u hier op de website van de EWL


Nieuwsberichten


Kalender

« April 2018 »
M D W D V Z Z
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6