Logo Printen Logo RSS logo facebook

Raad van Europese Gemeenten en Regio’s

De Raad van Europese Gemeenten en Regio’s (CCRE) is de grootste groepering van lokale en regionale overheden in Europa. Leden zijn de verenigingen voor steden en regio’s van meer dan dertig landen, waarbij meer dan 100.000 steden en regio’s vertegenwoordigd worden. De CCRE ijvert voor een verenigd Europa gebaseerd op lokale en regionale autonomie en democratie. De CCRE dekt een brede waaier aan activiteiten zoals vervoer, regionaal beleid, milieu, gelijke kansen en bestuur en tracht de Europese wetgeving te beïnvloeden in domeinen van belang voor lokale autoriteiten. [1]

In 1991 werd een Commissie van vrouwelijke lokale en regionale verkozenen opgericht. Ze is een ontmoetingsplaats waar de verkozenen ervaringen en strategieën kunnen uitwisselen, vergelijken en nieuwe praktijken kunnen leren kennen. In die zin is de Commissie eveneens een middel om goede praktijken uit te wisselen en vervolgens toe te passen in de eigen regio.

Verschillende verklaringen en resoluties benadrukken het belang van paritaire democratie en het nemen van aangepaste maatregelen om dit te verwezenlijken:

 • Verklaring aangenomen tijdens de Staten Generaal van Thessaloniki in mei 1996:
  Extract: « Nous voulons une Europe qui prenne en compte les aspirations des femmes. Nous avons la responsabilité particulière de garantir que les aspirations et les problèmes des femmes, qui représentent au moins la moitié des citoyens d’Europe, soient pleinement pris en compte. A ce titre, nous considérons qu’il est essentiel que les femmes aient plein accès au processus politique. Il faut s’assurer qu’elles aient la possibilité de participer équitablement au processus de décision à tous les niveaux dans le respect du principe de la démocratie paritaire. »
 • Resolutie van de Commissie van vrouwelijke lokale en regionale verkozenen van de CCRE, 19 september 1997. Deze resolutie verzoekt de bevoegde autoriteiten hun steun te verlenen aan het verzamelen en publiceren van statistieken over de politieke participatie van vrouwen op elk niveau. Deze gegevens zijn één van de belangrijkste instrumenten voor het voeren van een beleid van positieve acties.
 • Resolutie van de Commissie van vrouwelijke lokale en regionale verkozenen van de CCRE, 21 maart 2000 : deze resolutie verzoekt de Europese Lidstaten het mainstreamingsprincipe te implementeren in hun nationale wetgeving, net als in de wetgeving van al hun deelgewesten. Bovendien verzoekt ze de nationale organisaties om in hun land te lobbyen voor een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in al de besluitvormingsorganen en roept ze op om gendermainstreaming toe te passen in al de instellingen en organisaties van de Raad van de Europese Gemeenten en Regio’s.
 • Strategisch Actieplan voor beleid en gelijkheid, juni 2000: dit actieplan wil de verschillende beleidsniveaus (lokaal, nationaal, Europees en mondiaal) aanmoedigen om acties te ondernemen voor een evenwichtige participatie van vrouwen en mannen.
 • Charter voor de gelijkheid v/m op lokaal vlak, 23ste Staten Generaal, 10-12 mei 2006 (Innsbruck). De doelstelling bestaat erin lokale en regionale verkozenen aan te moedigen het charter te ondertekenen en zich zo publiekelijk in te zetten de maatregelen opgenomen in het charter, toe te passen in hun gemeentebesturen.
  De zes fundamentele principes:
  1. Gelijkheid v/m is een grondrecht;
  2. Om tot gelijkheid v/m te komen, dienen ook andere vormen van discriminaties aangepakt te worden (etnische, religieuze, socio-economische…);
  3. Een evenwichtige v/m verdeling in het besluitvormingsproces is noodzakelijk in elke democratische samenleving;
  4. Stereotypen en vooroordelen over vrouwen en mannen dienen ongedaan gemaakt te worden om gendergelijkheid te bereiken;
  5. Alle activiteiten van territoriale gemeenschappen dienen het v/m perspectief in acht te nemen;
  6. Actieplannen met adequate bronnen dienen opgemaakt te worden.
   Ook ‘The Town for Equality’ biedt een methodologie aan om gendergelijkheid te bereiken in de lokale politiek.
 • Vrouwen in lokale politiek in Europa; cijfers van 34 Europese landen. Gebaseerd op PISA 2008.
 • De uiteindelijke declaratie van de Pisa conferentie (2008).

[1] Bron : Website van REGR rubriek Gelijke kansen


Nieuwsberichten


Kalender

« Juni 2018 »
M D W D V Z Z
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1