Logo Printen Logo RSS logo facebook

Officiële instellingen

Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville (Ministry of Labour, Social Relations, Family, Solidarity, and the City)
Taal: Frans
Het ministerie behandelt thema’s zoals gelijkheid op de werkvloer, strijd tegen geweld, toegang tot verantwoordelijke functies en verdediging van persoonlijke rechten. Via de website krijg je ook toegang tot de actualiteit, de wetgeving, goede praktijken en adresgegevens van diensten voor gelijkheid v/m en vrouwenorganisaties.

Stop violence femmes
Taal: Frans
Deze interactieve en praktische website geeft uitleg over de verschillende soorten geweld tegen vrouwen. Hij bevat adressen en tal van praktische tips in geval van geweld. Vrouwen die slachtoffer zijn van geweld kunnen er ook hun verhaal kwijt.

Observoire de la Parité (Observatorium van de Gelijkheid)
Taal: Frans
Het Observatorium is vooral begaan met gelijkheid in de politieke besluitvorming: verkiezingsmodaliteiten, partijfinanciering, statistieken. Het verzamelt en verspreidt gegevens en geeft informatie over analyses, studies en onderzoeken naar de situatie van vrouwen op nationaal en internationaal niveau. Een inhoudelijk rijke site!

Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité (Halde) (Hoge Autoriteit voor de Strijd tegen Discriminaties en voor Gelijkheid)
Taal: Frans
Halde is de instelling waar men klacht kan indienen tegen discriminatie op basis van sekse, meer bepaald in verband met huisvesting, werk, opvoeding, openbare diensten, goederen en diensten. Deze officiële instelling geeft raad m.b.t. de juridische procedure en geeft ondersteuning bij het opmaken van de klacht en het verzamelen van bewijsmateriaal. De “Halde” kan ook zelf klacht indienen in het geval van discriminaties waarvan zij op de hoogte zijn. Op de website is een databank ter beschikking met goede juridische praktijken.

Assemblée nationale. Délégation aux droits des Femmes (Parlementaire Vergadering. Commissie voor Vrouwenrechten)
Taal: Frans
Deze commissie bestaat sinds 1999 en dient als adviescomité voor de gelijkheid v/m in verband met wetsvoorstellen waarover parlementair beraadslaagd wordt, in de Parlementaire Vergadering en in de Senaat. De site biedt toegang tot de samenstelling van de delegatie en hun rapporten en bevat links naar andere overheidsinstellingen die zich bezig houden met de gelijkheid van vrouwen en mannen.


Nieuwsberichten


Kalender

« Juni 2018 »
M D W D V Z Z
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1