Logo Printen Logo RSS logo facebook

Europees Instituut voor Gendergelijkheid

7. Europees Instituut voor Gendergelijkheid

Oprichting

Het Europees Instituut voor Genderstudies (EIGE) werd in 2006 gecreëerd bij Verordening (EG) nr. 1922/2006. EIGE is een Europees agentschap en werd in het leven geroepen om de lidstaten en de EU te ondersteunen in de promotie van gendergelijkheid, om discriminatie op grond van geslacht te bestrijden en om te sensibiliseren rond gendergelijkheid. EIGE is gevestigd in Vilnius, Litouwen. EIGE wil een Europees kenniscentrum over gendergelijkheid worden en van gelijkheid tussen vrouwen en mannen a reality for all Europeans and beyond maken.

Doel

Specifieke taken _ lees voor meer informatie Verordening (EG) nr. 1922/2006 _ van EIGE: de verzameling en analyse van vergelijkbare gegevens rond gendergelijkheid; de ontwikkeling van methodologische instrumenten met het oog op de integratie van een genderaspect in alle beleidsdomeinen; het faciliteren van de uitwisseling van goede praktijken en dialoog tussen alle actoren voor gelijkheid (politici, academici, ngo’s, ...) en het sensibiliseren van het grote publiek rond de genderproblematiek.

Bestuur

Het EIGE wordt beheerd door een Management Board (besluitvorming), een Expertenforum (adviserend) en een Directeur (uitvoerend). Het Management bestaat uit 18 personen van de lidstaten, die voor een periode van drie jaar zetelen en het is ook dit Management dat telkens een voorzitter en een vice-voorzitter kiest, en dit voor een periode van drie jaar.

Sinds 1 juni 2013 is de voorzitter Pauline Moreau, hoofd van de Gender Equality Division van het Ierse Department of Justice and Equality, en de vice-voorzitter is Vera Jauk. Het voorzitterschap en vice-voorzitterschap wordt waargenomen voor een termijn van 3 jaar [1]. Jeroen Decuyper van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM) vertegenwoordigt België in het expertenforum. In het IGVM is Jeroen Decuyper vooral bezig met gendermainstreaming en is hij belast met de implementatie van het Nationaal Actieplan ter uitvoering van Resolutie 1325. Carine Joly, eveneens werkzaam in het IGVM, is plaatsvervanger.

Werking

Recent lanceerde EIGE zijn derde meerjarenplan, namelijk 2016-2018 Single Programming document. Dit werkplan moet op een kwalitatieve manier het beleid inzake gendergelijkheid in de EU en daarbuiten ondersteunen.

In de periode 2016-2018 zal EIGE inzetten op de verfijning en de verhoging van de kwaliteit van zijn unieke producten: de Gender Equality Index, het online platform voor gender mainstreaming; de Beijing vooruitgangsrapporten en EIGE’s databank van genderstatistieken. Hiertoe zal EIGE de gebruikte methodologie aanpassen, inzetten op de verzameling van statistische data en outputs leveren die beter tegemoet komen aan de behoeften van de stakeholders. EIGE zal ook nieuwe data aanreiken op gebieden waar deze nu ontbreken zoals voor gendergerelateerd geweld en effectieve middelen ontwikkelen om beter te communiceren over zijn belangrijkste producten.

Eerdere werkplannen
- Werkplan 2015 (pdf, Engels)
- Werkplan 2014 (pdf, Engels)
- Werkprogramma op middellange termijn 2013-2015 (pdf, Engels)
- Werkplan 2013 (pdf, Engels)
- Werkplan 2012 (pdf, Nederlands)
- Werkplan 2011 (pdf, Engels)
- Werkplan 2010 (pdf, Nederlands)
- Werkprogramma op middellange termijn (2010-2012) (pdf, Nederlands)

Meer informatie over EIGE op deze webpagina van de Europese Commissie, via de EIGE Factsheet of via het document "The European Institution for Gender Equality’s vision, mission and objective.

De website van het Europees genderinstituut is ondertussen uitgegroeid tot een kostbare bron van informatie.
EIGE is ook aanwezig via
- Facebook-pagina
- Twitter
- You tube

[1] Actueel zijn zowel de functie van Voorzitter als deze van Vice-voorzitter vacant (juni 2016).


Nieuwsberichten


Kalender

« December 2018 »
M D W D V Z Z
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6