Logo Printen Logo RSS logo facebook

7de CEDAW-verslag van de Belgische regering

7de CEDAW-verslag van de Belgische regering

Het Belgisch officieel rapport

In oktober 2012 diende België zijn 7de CEDAW-verslag (Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie tegen vrouwen) in bij de Verenigde Naties.

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen was belast met het coördineren van de redactie van dit verslag. België maakt sinds 10 juli 1985 deel uit van dit verdrag en brengt periodisch (elke vier jaar) verslag uit over de toepassing ervan op nationaal niveau voor het Comité voor de uitbanning van discriminaties tegen vrouwen. Het huidige verslag wil de nadruk leggen op de systematische toepassing van de genomen maatregelen en op de resultaten die behaald werden bij de tenuitvoerlegging van het Verdrag op de verschillende machtsniveaus. Dit verslag bevat de wijzigingen in de wetgeving en de wets- en administratieve praktijken en de nieuwe beleidslijnen in het licht van de artikelen van het Verdrag sinds de indiening van het vorige verdrag (januari 2007-juni 2012).

Op 28 mei 2014 diende België het antwoord op de aanvullende vragen in. Op 28 oktober 2014 verdedigde België zijn verslag voor het CEDAW-Comité in Genève (toespraak). De aanbevelingen (Nederlandstalige versie) werden geformuleerd op 7 november 2014.

Het vijfde en het zesde verslag werden als één document ingediend en bestudeerd tijdens een mondelinge hoorzitting op 21 oktober 2008 (42ste zitting CEDAW). Deze hoorzitting resulteerde in de volgende opvolgingsdocumenten:

Alle documenten die bij deze vergadering horen, inclusief de schaduwrapporten, kan u raadplegen via de webpagina van de 42ste CEDAW-Zitting.

Betrokkenheid van het middenveld

Voor de samenstelling van dit rapport werd ook het maatschappelijk middenveld officieel geraadpleegd. Negentien representatieve verenigingen en adviesorganen op het vlak van de rechten van vrouwen of de gelijkheid van mannen en vrouwen werkten hieraan mee: Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen, Commissie Vrouwen en Ontwikkeling, Conseil wallon de l´Égalité entre Hommes et Femmes, Conseil des Femmes Francophones de Belgique, Nederlandstalige Vrouwenraad, Vrouwen Overleg Komitee, Femma (KAV), Socialistische Vooruitziende Vrouwen, Comité de liaison des femmes, Socialistische Vooruitziende Vrouwen, Vie Féminine, Liga voor mensenrechten, Amnesty International Franstalig, Amnesty International Nederlandstalig, Ella vzw, PAG-ASA asbl, Surya asbl, Payoke vzw en het Réseau pour l’élimination de la violence entre partenaires. Zes daarvan hebben deelgenomen aan de vergadering van 10 september 2012 met vertegenwoordigers van de betrokken Belgische overheden, om het verslag te bespreken of hun schriftelijke opmerkingen over te maken.

Maar het vrouwenmiddenveld stelde ook een "schaduwraport" op. Lees hierover dit artikel.

CEDAW [1]

Het Comité inzake de Uitbanning van Alle Vormen van Discriminatie van Vrouwen (CEDAW) werd opgericht in 1982 na de goedkeuring en de inwerkingtreding van het Verdrag ter Uitbanning van Alle Vormen van Discriminatie tegen Vrouwen om toezicht te houden op de implementatie van het VN-Vrouwenverdrag.
CEDAW, dat tweemaal per jaar samenkomt bijeenkomt in New York, is belast met het onderzoek van de verslagen, die de staten die het Verdrag inzake de Uitbanning van Alle Vormen van Discriminatie van Vrouwen hebben geratificeerd, om de vier jaar moeten indienen. Daarnaast neemt het CEDAW-comité ook zogenaamde ’Algemene aanbevelingen’ (’General recommendations’) aan. De ’Algemene aanbevelingen’ vermelden maatregelen die staten zouden moeten nemen en geven ook interpretaties van verdragsbepalingen. Sinds de Algemene Vergadering van de VN het Facultatief Protocol bij het VN-Vrouwenverdrag heeft aangenomen, is de taak van CEDAW uitgebreid. Dit Facultatief Protocol maakt CEDAW bevoegd om klachten van individuele vrouwen of groepen vrouwen te ontvangen en te behandelen.

CEDAW is samengesteld uit 23 experten, die worden verkozen voor een periode van 4 jaar door de landen die het verdrag hebben geratificeerd (en kunnen worden herverkozen). Hoewel ze door hun regeringen worden benoemd, hebben de leden van het comité zitting als onafhankelijke deskundigen en niet als afgevaardigden of vertegenwoordigers van hun land.

Op zoek naar de CEDAW-rapporten?

Raadpleeg de Amazone-catalogus om al de Belgische CEDAW-rapporten te vinden.

[1] Lees het dossier "HET VN‐VROUWENVERDRAG" (2011), samengesteld door de Nederlandstalige Vrouwenraad voor meer informatie over CEDAW en de landenrapporten.


Nieuwsberichten


Kalender

« Januari 2019 »
M D W D V Z Z
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3