Logo Printen Logo RSS logo facebook

Een interfederale coördinatiewerkgroep gender mainstreaming en de opstelling van een federaal plan gender mainstreaming

In België wordt “gender mainstreaming” verplicht door de wet van 12 januari 2007. Deze wet heeft tot gevolg dat aandacht voor “gender” moet worden beschouwd als een transversale strategie die betrekking heeft op alle bevoegdheidsdomeinen.

De bedoeling van de wet is te vermijden dat overheidsbeleid en wetgeving ongelijkheden tussen vrouwen en mannen creëren of versterken. Concreet zorgt het “gender mainstreamingsproces” er voor dat op elk moment van de beleidsvoering – bij de voorbereiding, de opvolging en de evaluatie - de positieve of negatieve invloed op de positie van vrouwen en mannen van het genomen beleid of van de wetgevende maatregel wordt gemeten.

Deze aanpak rond de behandeling van genderongelijkheden wordt onderschreven en toegepast door verschillende internationale instellingen zoals de Verenigde naties, de Europese Unie of de Europese Raad.

Om de inwerkstelling van de wet van 12 januari 2007 te verzekeren, werd er een interpartementale coördinatiegroep opgericht, die enerzijds bestaat uit leden van de beleidscellen van alle regeringsleden en anderzijds uit vertegenwoordigers van verschillende administraties (de coördinatoren gender mainstreaming)

De groep zal worden beheerd door het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen en wordt belast met twee voorname opdrachten:

 • Uitwerken van een ontwerp van federaal plan gender mainstreaming voor de duur van de legislatuur
 • Voorbereiden en coördineren van het verslag gender mainstreaming op het einde van de legislatuur.

Gezien de korte duur van de huidige legislatuur hebben de regeringsleden zich, op voorstel van vice-minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, Joëlle Milquet, ertoe verbonden om 2 beleidsaspecten te kiezen, die voorwerp zouden uitmaken van een integratie van een genderdimensie.

Concreet zal de genderdimensie geïntegreerd worden in:

 • Economische zaken: verbetering van het sociaal statuut van zelfstandigen, steunmaatregelen voor het ondernemerschap, hervorming van de inschakelingsuitkering, verduidelijking van het begrip salaris;
 • Sociale zaken: strijd tegen armoede, invordering van verschuldigd onderhoudsgeld, sensibilisering van eenoudergezinnen voor de verschillende aspecten van de energieprijs, hervorming van de inschakelingsuitkering, erkenning van beroepsziekten, bestrijding van schijnhuwelijken en schijnsamenwoningen, versterking van de strijd tegen fraude inzake gezinssamenstelling en verblijf- of woonplaats, verzoening tussen beroeps- en gezinsleven, identificatie en vastlegging van premies in geval van ongeluk, hervorming van de overlevingspensioenen, aanpassing aan het welzijn van de pensioenen en de overgangsmaatregelen in het kader van de hervorming van de prepensioenen;
 • Zaken betreffende opleiding en onderzoek: opleiding van politieagenten, toegang tot de opleiding en meer in het bijzonder tot de door België toegekende beurzen in het kader van ontwikkelingssamenwerking, verwezenlijking van onderzoeken gesteund door de PO Wetenschapsbeleid;
 • Bestrijding van geweld tegen vrouwen: reactivering en bestrijding tegen fysieke gewelddaden, identificatie en behandeling van intrafamiliaal geweld in de ziekenhuizen;
 • Justitie: opvolgings- en toepassingsbeleid van de straffen, op basis van een analyse van de verschillen die bestaan tussen mannen en vrouwen inzake veroordeling, aanbod van zorgen en diensten aan de gevangenen, steun en raad aan cliënten door hun behoeften vast te stellen en effectieve omzetting hiervan in nieuwe “residentiële” projecten (gevangenissen, Fedasilcentra enz.);
 • Internationale Zaken: het hele Belgische buitenlandse beleid, operaties en opstelling van het nationaal actieplan « Vrouwen, vrede en veiligheid”;
 • Veiligheid: sensibilisering van jonge chauffeurs (18-30 jaar) voor verkeersongevallen, blootstelling aan chemische producten en stoffen;
 • Human Resources: optimalisering van het statuut van de vrijwillige legerdienst in het kader van de oprichting van de loopbaan van het korte type, samenstelling van de selectiejury’s, beleid van het federale personeel;
 • Bestuur: communicatiestrategie van de federale overheden, certificering van de federale overheden, uitwerking van de Algemene Uitgavenbegroting, in naleving van de richtlijnen van de omzendbrief over de uitvoering van de gender budgeting, oprichting task force gender mainstreaming, opstellen van indicatoren met als doel de opvolging en controle van de uitvoering van gender mainstreaming, productie en behandeling van statistische gegevens.

Over twee jaar zal een verslag op het einde van de legislatuur opgemaakt moeten worden over de doeltreffendheid van de invoering van gender mainstreaming, dat zal doorgestuurd worden naar het Parlement.

Meer info:

Federaal plan gender mainstreaming

Nieuwsberichten


Kalender

« Mei 2018 »
M D W D V Z Z
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3