Logo Printen Logo RSS logo facebook

Offciële instellingen

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Talen: Nederlands
Sinds februari 2007 verhuisde de bevoegdheid voor emancipatie van het ministerie van Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid (SZW), waar het vele jaren onder ressorteerde, naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Ook het beleidsterrein ‘kinderopvang’ is van het ministerie van SZW naar OCW gegaan. Nederland voert een gender mainstreamingsbeleid, waarbij de verschillende ministeriële departementen zelf verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van deze strategie binnen het eigen beleidsterrein. De minister van OCW heeft hierbij een stimulerende functie en zorgt voor een interne ondersteuningsstructuur, namelijk de Interdepartementale Coördinatiecommissie Emancipatiebeleid (ICE).

Directie Emancipatie
Talen: Nederlands
De directie Emancipatie (voorheen directie Coördinatie Emancipatiebeleid (DCE)) geeft impulsen aan het beleid: zij ontwikkelt pro-actief de hoofdlijnen en de prioriteiten van een samenhangend interdepartementaal emancipatiebeleid en stimuleert aldus de integratie van het emancipatiebeleid in de afzonderlijke departementen. Daarnaast draagt DE zorg voor het (doen) ondersteunen van het emancipatieproces in de samenleving (emancipatie-ondersteuningsbeleid).

Commissie Gelijke Behandeling (CGB)
Talen: Nederlands, Engels
De Commissie Gelijke Behandeling (CGB) is een onafhankelijk instelling, die openstaat voor iedereen die zich ongelijk behandeld voelt. Haar belangrijkste taak is dan ook het toezicht op de naleving van de gelijkebehandelings-wetgeving op verschillende gronden: geslacht, ras, nationaliteit, godsdienst, levensovertuiging, politieke overtuiging, seksuele gerichtheid, burgerlijke staat, arbeidsduur (sinds 1 november 1996), vast of tijdelijk arbeidscontract (sinds 22 november 2002) (voltijd of deeltijd werken), handicap of chronische ziekte (sinds 1 december 2003) en leeftijd (sinds 1 mei 2004). Daarnaast houdt de CGB zich bezig met het adviseren van o.a. de regering over de gelijke-behandelingswetgeving; het uitvoeren van ‘onderzoek uit eigen beweging’ (hierbij wordt dus niet eerst een klacht ingediend); het geven van trainingen, colleges en voorlichting over de gelijkebehandelingswetgeving en het verzorgen van lezingen op nationale en internationale bijeenkomsten. In april 2010 besliste Nederland om een "mensenrechteninstituut" op te richten. Dit mensenrechteninstituut zal versmelten met de huidige Commissie Gelijke Behandeling (CGB), waardoor een nieuwe organisatie ontstaat: het College voor Mensenrechten en Gelijke Behandeling (CMGB).


Nieuwsberichten


Kalender

« Mei 2018 »
M D W D V Z Z
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3