Logo Printen Logo RSS logo facebook

Officiële instellingen

Bundesministerin für Frauen, Medien und öffentlichen Dienst
Talen: Duits
Dit federale ministerie is verantwoordelijk voor het beleid inzake de gelijkheid van vrouwen en mannen. Het coördineert de implementatie van gender mainstreaming in de verschillende ministeries en volgt de werking op van de Commissies en Werkgroepen die zich bezighouden met de gelijke behandeling van vrouwen bij de overheid en op de arbeidsmartkt. De website verschaft informatie omtrent het actuele gelijkheidsbeleid van het Bundesministerium en huisvest alle officiële instanties voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

Frauensektion van het Bundesministerium
Binnen het federale ministerie is het de ‘Frauensektion’ die verantwoordelijk is voor alle aangelegenheden die de gelijkheid van vrouwen en mannen aanbelangen. Deze ‘Frauensektion’ is opgedeeld in zes afdelingen die elk een specifieke verantwoordelijkheid hebben: de implementatie van gender mainstreaming in de verschillende ministeries en de financiering van onderzoek en publicaties; de organisatie van specifieke projecten; de vertegenwoordiging in de Gelijkebehandelingscommissies; de strijd tegen geweld op vrouwen; de socio-economische gelijkstelling van vrouwen en de opvolging van de gelijkheidsthematiek op Europees en internationaal niveau; de ondersteuning van vrouwen en migrantenvrouwen.

Gleichbehandlungskommissionen
In Oostenrijk bestaan er twee commissies die moeten toezien op de toepassing van de wetgeving inzake gelijke behandeling, namelijk de ‘Gleichbehandlungskommission’ en de ‘Bundes-Gleichbehandlungskommission’. De eerstgenoemde commissie behandelt gevallen waarbij er een vermoeden van inbreuk bestaat op de private arbeidsmarkt, de tweede bij inbreuken bij het openbaar ambt.

Gleichbehandlungsanwaltschaft
Deze juridische dienst informeert, adviseert en steunt vrouwen en mannen, die zich in hun private arbeidssituatie gediscrimineerd voelen op grond van hun geslacht. Daarnaast moet deze dienst bijdragen tot de verdere ontwikkeling van de wetgeving inzake gelijke behandeling met betrekking tot de arbeidsmarkt.

Frauenratgeberin
Informatiedienst om de zelfstandigheid van vrouwen te bevorderen in alle domeinen van het dagelijks leven. Deze ‘infotheek’ bevat allerlei soorten informatie en is georganiseerd rond thema’s en trefwoorden: bevattelijke overzichten en beschrijvingen van de stand van zaken over specifieke thema’s, praktische tips, nuttige adressen …

Frauenprojektförderungen
Dienst die zich buigt over subsidieaanvragen voor projecten die specifiek naar vrouwen gericht zijn.

Orientierungsseminare für Frauen in Karenz
Begeleidingsdienst voor het beter op elkaar afstellen van de combinatie van arbeid en gezin.

Frauenservicestelle der Bundesministerin
Antwoorddienst met gratis telefoonnummer waar alle vrouwen en specifiek migrantenvrouwen terecht kunnen met hun vragen. Het antwoord wordt verschaft in verschillende talen, waaronder Koerdisch, Turks, Russisch en Oekraïnisch.

Frauenhelpline gegen Männergewalt
Gratis noodnummer: een team van vrouwelijke experten biedt eerste hulp in situaties van geweld.

Interministerielle Arbeidsgruppe gender mainstreaming
Talen: Duits
De Interministeriële Werkgroep Gender Mainstreaming werd bij wet opgericht in 2000 ter ondersteuning van de implementatie van het proces van gender mainstreaming op federaal beleidsniveau. Op de IMAG-website vind je actuele informatie over studiedagen en projecten op regionaal, federaal en internationaal niveau, een begrippenkader, publicaties en tal van links naar ondermeer organisaties met expertise op het vlak van gender mainstreaming en gender budgeting.


Nieuwsberichten


Kalender

« Juni 2018 »
M D W D V Z Z
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1