Logo Printen Logo RSS logo facebook

Het Europees Parlement buigt zich over het genderevenwicht in bestuursraden en het topmanagement

Op 20 maart wisselden de co-rapporteurs en de leden van de Commissies FEMM en JURI van het Europees Parlement van gedachten over het Voorstel van Richtlijn van de Europese Commissie inzake de verbetering van de man-vrouwverhouding bij niet-uitvoerende bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen en daarmee samenhangende maatregelen met het oog op de formulering van een standpunt dienaangaande. Nadien zal er ook een gezamenlijk rapport worden opgesteld.

Wij maken u attent op een aantal interessante studies die het Europees Parlement in dit verband liet uitvoeren.

Legal Instruments for Gender Quotas in Management Boards

Deze studie maakt een analyse van bestaande wettelijke instrumenten i.v.m. gender quota’s in bestuursraden. Het geeft een overzicht van bedrijven die in aanmerking komen voor invoering hiervan, de verplichte verhouding m/v, het tijdschema voor implementatie, mogelijke sancties en het wettelijk kader waarbinnen de wetten worden ontwikkeld. De focus ligt op wettelijke maatregelen in de EU-landen (België, Denemarken, Ierland, Italië, Finland, Frankrijk, Nederland, Oostenrijk en Spanje).

Women on Corporate Boards in Europe

Deze studie vat de belangrijkste bevindingen samen van onderzoek dat een internationaal overzicht van trends in vrouwelijke vertegenwoordiging in bestuursraden met diepgaande case studies uit 8 landen combineert. De landen werden geselecteerd omwille van hun verschillende benadering in beleid: quota’s, niet-bindende maatregelen en helemaal geen interventie. Goed uitgetekende quota instrumenten blijken een effectieve manier om verandering op gang te brengen bij niet-uitvoerende bestuursmandaten, hoewel zij beschouwd worden als controversieel. Er worden beleidsaanbevelingen geformuleerd.

Member States without Legislation on Quotas: Three Case Studies

De meerderheid van de EU-lidstaten hebben geen wettelijke maatregelen die quota’s opleggen in bestuursraden en het top-management. Deze studie bekijkt de nationale situatie in drie landen: het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Hongarije. Zij analyseren het management beleid van ondernemingen en de hinderpalen voor een groter genderevenwicht.

The Psychology and Economics of Women in Leadership

Ofschoon het aantal vrouwen dat deelneemt aan de arbeidsmarkt nooit groter was, blijven zij relatief gesproken ondervertegenwoordigd in leiderschapsposities. In deze studie wordt er gekeken hoe werkervaringen van vrouwen verschillen van deze van mannen en hoe deze op een negatieve manier vrouwen kunnen beïnvloeden in het ambiëren en bereiken van leiderschapsposities.


Nieuwsberichten


Kalender

« Juni 2018 »
M D W D V Z Z
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1