Logo Printen Logo RSS logo facebook

EU-verslag over de vooruitgang van gelijkheid van vrouwen en mannen in 2012

EU-verslag over de vooruitgang van gelijkheid van vrouwen en mannen in 2012

In bijlage bij het "2012 Rapport over de toepassing van het "EU Handvest van de grondrechten van de Europese Unie" verscheen het "Verslag over de vooruitgang van gelijkheid van vrouwen en mannen in 2012" (8.5.2013).

Als belangrijkste vaststellingen worden genoteerd:

De economische situatie van de laatste jaren toont de huidige rol van vrouwen in de economie en laat zien hoe zij een steeds belangrijkere plaats innemen op de arbeidsmarkt. Vrouwen maken een groeiend deel uit van het arbeidsmarktpotentieel in de EU. Vrouwen zijn ook meer en meer de kostwinners in het gezin. Nieuwe studies bevestigen het economisch voordeel van gelijke m/v-deelname aan de arbeidsmarkt voor de maatschappij in haar geheel: gendergelijkheid vermeerdert het groeipotentieel van de EU economie.

Specifieke beleidsmaatregelen kunnen de genderkloof verkleinen en daarbij groei en inclusie bevorderen. Een concreet voorbeeld is het voorstel van de Europese Commissie voor genderevenwicht in bestuursraden van beursgenoteerde bedrijven. Intens openbaar debat en regulerende maatregelen hebben bijgedragen tot genderevenwicht in de besluitvorming en de cijfers voor 2012 laten de hoogste verandering ooit binnen één jaar tijd zien.

Beleidsmaatregelen die een verhoging teweeg brengen in de arbeidsparticipatie van vrouwen en bijdraagt aan het bereiken van het doel van 75% vrouwelijke werkgelegenheidsgraad zijn bekend: uitbreiding van de faciliteiten voor kinderopvang, het wegwerken van fiscale ontmoedigingsmaatregelen voor de tweede verdiener en het lonend maken van de tewerkstelling voor vrouwen en mannen. Deze maatregelen werden versterkt tijdens de tweede “Europese semester” en hadden hun impact in de jaarlijkse groeicijfers van 2012 en 2013. Het is essentieel dat lidstaten verder werken in dezelfde richting en garanderen dat zowel vrouwen als mannen deelnemen aan de arbeidsmarkt en gezin en arbeid kunnen verzoenen.

Terwijl dit rapport aantoont dat er op bepaalde gebieden vooruitgang gemaakt is, blijven er in de meeste domeinen een reeks uitdagingen. Om de doelstellingen van de Strategie voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 2010-2015 te behalen, moeten er verdere inspanningen geleverd worden in de vijf prioritaire actieterreinen.

Consulteer het Verslag over de vooruitgang van gelijkheid van vrouwen en mannen in 2012 (EN).


Nieuwsberichten


Kalender

« April 2018 »
M D W D V Z Z
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6