Logo Printen Logo RSS logo facebook

Groen licht voor "Ordonnantie gender mainstreaming" in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Groen licht voor "Ordonnantie gender mainstreaming" in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het Brusselse parlement keurde op 29 maart 2012 de ordonnantie “gender mainstreaming” goed. Hierdoor wordt de Brusselse regering in de toekomst verplicht om, onder andere via een “gendertest”, op voorhand de impact van haar beleid te toetsen op de situatie van vrouwen en mannen.

Een aantal maatregelen worden van kracht:

  • elke minister en staatssecretaris moet voortaan de genderdimensie integreren in alle beleidslijnen, maatregelen en acties die onder zijn bevoegdheden vallen;
  • de Brusselse Hoofdstedelijke Regering moet een methode uitwerken om de genderdimensie te integreren in het geheel van de begrotingscyclus;
  • bij de toekenning van overheidsopdrachten en de toekenning van subsidies moet er over worden gewaakt dat de gelijkheid van vrouwen en mannen in aanmerking wordt genomen;
  • rapportering is verplicht: in het tussentijds Pekingverslag wordt melding gemaakt van de vordering van de maatregelen, op einde van de legislatuur wordt er een diagniostische nota opgesteld en beide verslagen moeten worden overgemaakt aan het Parlement;
  • statistieken moeten verplicht opgesplistst worden naar geslacht en genderindicatoren moeten opgesteld indien relevant;
  • er zal een gewestelijke coördinatiegroep opgericht worden van personen binnen de diensten van elke minister en staatssecretaris, de diensten van de regering en de instellingen van openbaar nut van het Gewest om de tenuitvoerlegging van de ordonnantie te waarborgen.

Ordonnantie van 29 maart 2012 houdende de integratie van de genderdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


Nieuwsberichten


Kalender

« Mei 2018 »
M D W D V Z Z
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3