Logo Printen Logo RSS logo facebook

Europese Vrouwenlobby publiceert "Barometer over verkrachting"

Europese Vrouwenlobby publiceert "Barometer over verkrachting"

Op 18 juni 2013 werd in het Europees Parlement de «Barometer on Rape in Europe 2013» («Barometer over verkrachting in Europa 2013») voorgesteld, die werd gerealiseerd door het «Observatory on Violence against Women» (Waarnemingscentrum voor geweld tegen vrouwen) van de Europese vrouwenlobby, in samenwerking met de Friedrich Böll Stichting.

De barometer verschaft cijfers over een fenomeen dat sterk wordt onderschat, namelijk verkrachting (naar schatting wordt slecht in 10% van de gevallen aangifte gedaan. 90% wordt nooit aangegeven). De analyse betreft wetgeving, maatregelen en acties om verkrachting te bestrijden en te voorkomen in de lidstaten van de EU en in de kandidaat lidstaten. De Barometer refereert in zijn methodologie aan de minimumnormen van de Istanbul conventie (Raad van Europa). De Barometer kan in de toekomst gebruikt worden als hulpmiddel om op nationaal en Europees niveau beleid uit te stippelen en wetgeving te ontwikkelen om verkrachting tegen te gaan.

België doet het niet bijzonder goed in de rangschikking (quotering van 2 op 4 v.w.b. de wetgeving i.v.m. preventie, bestraffing en bescherming van slachtoffers), ondanks zijn verschillende actieplannen tegen geweld. Tot op vandaag slaagt België er niet in om te voldoen aan de eisen van de Istanbul-conventie. Wat betreft de verzameling van gegevens, kreeg België de quotering 1 en men klaagt hiermee het ontbreken van officiële en bruikbare gegevens, uitgesplitst naar sekse, aan.

Eerder, na de evaluatie van het NAP Geweld op 10 juni 2013, vroeg het Vrouwen Overleg Komitee (VOK) om een krachtigere aanpak van het fenomeen verkrachting in België. Meer info.

Vergeet ook niet dat de nieuwe Gender Equality Index (opgesteld door EIGE) geen rekening kon houden met het aspect gendergerelateerd geweld omwille van het niet voorhanden zijn in de verschillende lidstaten van officiële en geharmoniseerde cijfers om dit fenomeen te vergelijken. Deze Barometer kan misschien bijdragen aan de oproep die EIGE lanceert naar de politieke besluitvormers om te verhelpen aan dit belangrijk mankement, want anno 2013 blijft geweld op vrouwen één van belangrijkste hinderpalen op weg naar gendergelijkheid.

De Barometer is beschikbaar op de website van de Europese Vrouwenlobby. België ondertekende de Istanbul-conventie in september 2012. Ter herinnering: deze Conventie treedt in werking van zodra 10 leden van de Raad van Europa de Conventie hebben geratificeerd. Momenteel, hebben 4 landen deze Conventie geratificeerd.

Meer weten over Istanbul-conventie.
Meer weten over de Gender Equality Index.

In de pers: « Europa scoort slecht op wetgeving over verkrachting ».


Nieuwsberichten


Kalender

« Mei 2018 »
M D W D V Z Z
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3