Logo Printen Logo RSS logo facebook

Vooruitgang voor vrouwen volgens het "The Millennium Development Goals Report 2013"?

Vooruitgang voor vrouwen volgens het "The Millennium Development Goals Report 2013"?

Op 1 juli 2013 werd "The Millennium Development Goals Report 2013" voorgesteld.

Twee doelstellingen hebben betrekking op vrouwen, namelijk doelstelling 3 en doelstelling 5. Doelstelling 3 betreft gendergelijkheid in het algemeen en de zelfstandigheid van vrouwen, doelstelling 5 betreft de situatie van moeders.

DOELSTELLING 3 : Bevorderen van gendergelijkheid en werken aan de zelfstandigheid van vrouwen.
Doelstelling 3.A - Wegwerken van het genderverschil in toegang tot het lager en middelbaar onderwijs tegen 2005 en op alle niveaus tegen 2015.

  • De grootste vooruitgang werd gerealiseerd op het laagste onderwijsniveau. Enkel 2 van de 130 landen bereiken gendergelijkheid op alle onderwijsniveaus. Opmerkelijk is verder dat, op het hogere onderwijsniveau, de balans soms omslaat in het voordeel van vrouwen.

Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan de situatie van vrouwen op de arbeidsmarkt en op politieke beslissingsniveaus.

  • In het totaal worden 40 van de 100 betaalde banen buiten de landbouw bezet door vrouwen. Toch zijn het vooral de vrouwen die vaak onzekere jobs hebben. En al hebben vrouwen door hun groter aandeel aan betaalde jobs gewonnen aan autonomie, toch hebben zij binnen de huishoudens vaak weinig of geen inspraak in de besteding van de financiële middelen. Hier is nog een lange weg te gaan.
  • Op 13 januari 2013 bedroeg het aandeel vrouwn in de besluitvorming 20%. Een historisch feit is dat er in 2013 voor de eerste maal vrouwen werden verkozen in het parlement van Saoudi Arabië. Ook quota maar vooral politieke wil dragen sterk bij tot een verhoogde vrouwelijke aanwezigheid op beslissingsposities.

DOELSTELLING 5: Verbetering van de gezonheid van moeders.
Doelstelling 5.A: Terugdringen van de moedersterfte met 75% tegen 2015.

  • Op dit vlak werd er aanzienlijke vooruitgang geboekt. Toch is sinds 1990 is de moedersterfte slechts gedaald met 47%. Om een vermindering van 75% te realiseren, is het nodig dat de toegang tot verloskundige zorg aanzienlijk wordt verbeterd, dat er voldoende deskundig personeel voorhanden is en dat er voldoende antiretrovirale medicatie terecht komt bij de zwangere vrouwen die deze nodig hebben.

Doelstelling 5.B: Universele toegang tot reproductieve gezondheidszorg.

  • Slechts de helft van de vrouwen in de ontwikkelingslanden kunnen gebruik maken van prenatale zorg zoals aanbevolen door de WHO. Geboorteplanning is nog onvoldoende ontwikkeld: 140 miljoen vrouwen (gehuwd/ongehuwd) zouden een zwangerschap wensen te plannen of willen vermijden om zwanger te worden maar gebruiken geen voorbehoedsmiddelen.
  • Het aantal tienerzwangerschappen blijft te hoog: op 135 miljoen geboortes wereldwijd, worden er 15 miljoen geboren bij vrouwen tussen 15 en 19 jaar. Nochtans houden tienerzwangerschappen meestal risico’s in voor zowel het kind als de moeder.

Consulteer "The Millennium Development Goals Report 2013".

Bekijk de Millennium Development Goals: 2013 Progress Chart. Op deze kaart wordt aangeduid op welke gebieden reeds voldoende of redelijke vooruitgang werd geboekt en op welke gebieden nog erg veel inspanningen moeten geleverd worden om in 2015 de vooropgestelde doelstelling te bereiken.

Bezoek de website van de Millennium Ontwikkelingsdoelen (MDG’s).

Aandacht voor MDG’s in België:


Nieuwsberichten


Kalender

« Mei 2018 »
M D W D V Z Z
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3