Logo Printen Logo RSS logo facebook

De conventie van New York, 65 jaar later: Internationale conferentie tegen de seksuele uitbuiting

De conventie van New York, 65 jaar later: Internationale conferentie tegen de seksuele uitbuiting

Op 30 september j.l. organiseerde Joëlle Milquet, vicepremier, minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, samen met Najat Vallaud-Belkacem, minister van Vrouwenrechten en woordvoerster van de Franse Regering, een dubbel evenement:

  • een Europese conferentie met het oog op een mobilisatie tegen de exploitatie van prostitutie
  • de vorming van een Europees netwerk van de ministers belast met de gelijkheid van vrouwen en mannen.

1. Een Europees netwerk van de ministers, belast met de gelijkheid van vrouwen en mannen

19 Europese landen hebben zich in het kader van een Verklaring “Voor een reële gelijkheid van vrouwen en mannen” geëngageerd om gendergelijkheid opnieuw op de nationale, Europese en internationale agenda te zetten en er een centraal aandachtspunt van te maken voor de post 2015-agenda voor ontwikkelingssamenwerking. Het Europees netwerk moet een informeel kader vormen en een permanent uitwisselingsplatform op hoog niveau met het oog op de vooruitgang van vrouwenrechten in de Europese Unie.

Dit netwerk moet er ook voor zorgen dat er opnieuw meer rekening wordt gehouden met gendergelijkheid in het economische beleid van de Unie, meer bepaald binnen het kader van de “Europa 2020-strategie".

Het Europees netwerk moet er eveneens op toezien dat verworven rechten niet worden teruggeschroefd op internationaal niveau. Europese landen moeten hun politiek gewicht in de schaal leggen en meewerken aan campagnes die universele goedkeuring beogen van conventies die seksuele en reproductieve rechten van vrouwen beschermen.” (Lees het persbericht van 30.09.2013 (FR))

2. Een Europese conferentie met het oog op een mobilisatie tegen de exploitatie van prostitutie, New York Convention 65 years later

Om de 65ste verjaardag van de Conventie van New York (Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others ) te herdenken, organiseerden de ministers Milquet en Vallaud-Belkacem een internationale conferentie rond mensenhandel en prostitutie, in samenwerking met de Samilia Foundation.

De conferentie had plaats in het Egmontpaleis in aanwezigheid van Koningin Mathilde en Cecilia Malmström, Europees Commissaris van Binnenlandse Zaken en van Dagmar Schumacher, directrice van UN Women te Brussel.

Tijdens de conferentie bevestigde Joëlle Milquet haar wil om stevig op te treden tegen mensenhandel en prostitutie in de geest van het abolitionisme van de Conventie van New York, in België goedgekeurd in 1950. Bekijk hieronder de video’s van de conferentie (Frans gesproken):

Ter gelegenheid van de Conferentie werd een stand van zaken opgemaakt van de toestand in de verschillende landen van Europa die de Conventie van New York hebben ondertekend en geratificeerd. Ervaringen werden uitgewisseld en maatregelen voor een gezamenlijke aanpak werden voorgesteld.

Op het einde van de conferentie werd een verklaring aangenomen, Declaration of Brussels : For a gender approach and a coherent fight against the exploitation of the prostitution of others, waardoor diezelfde Europese landen zich engageren tot

  • het aannemen en implementeren van nationale wetgeving die de engagementen verbonden met de ratificatie van de internationale en Europese wetgeving inzake mensenhandel, seksuele uitbuiting en bescherming van slachtoffers van mensenhandel nakomen;
  • het aanpakken van oorzaken van mensenhandel en prostitutie en dit vanuit een genderperspectief: met aandacht voor een verbetering van de situatie van vrouwen, meer bepaald kwetsbare vrouwen (vrouwen als slachtoffers van oorlogsgeweld), vrouwen uit migratie, enz.) en met bijzondere aandacht voor de genderdimensie in sociale maatregelen die de uittreding uit de prostitutie beogen;
  • het nemen van preventieve maatregelen, met inbegrip van maatregelen die de vraag naar prostitutie doen dalen: zo legt de Verklaring van Brussel de nadruk op het nemen van preventieve initiatieven en het strijden tegen de hyperseksualisering van de maatschappij en het op touw zetten van educatieve campagnes die oproepen tot respect van vrouwen en hun lichaam.
  • het schenken van bijzondere aandacht aan nieuwe vormen van vrouwenhandel en prostitutie en het integreren van het internet in het beleid voor de strijd tegen seksuele uitbuiting en het beter coördineren van het beleid inzake seksuele exploitatie.

De landen die deze verklaring ondertekenen vragen ook een betere coördinatie van de politiediensten op Europees niveau. Tenslotte beloven alle deelnemers (lidstaten, Europese instellingen, socio-economische actoren, media, academische instellingen, burgers) om hun krachten te bundelen en om maatregelen te nemen om de situatie van vrouwen te verbeteren, de hyperseksualisering tegen te gaan en, elk op hun niveau, de recrutering en de seksuele uitbuiting van vrouwen en kinderen af te remmen.

Realisaties op het Belgisch niveau

Tegelijkertijd werd er gekeken naar wettelijke en beleidsmaatregelen die in België de mensenhandel een halt moeten toeroepen. België wil werk maken van een intensere bestrijding van mensenhandel en prostitutie. België neemt tegenover prostitutie een abolitionistische houding aan. [1] Het Belgisch juridisch systeem is duidelijk: het bestraft mensensmokkel en mensenhandel en de uitbuiting van anderen. Prostitutie is op zich geen overtreding voor de prostituee en ook niet voor de klant. [2]

Voorziene maatregelen:

  • het laten respecteren van regels, met name door middel van een gemeenschappelijke richtlijn en een betere coördinatie tussen de lokale overheden;
  • de oprichting van een gemengde parlementaire commissie, met parlementairen en vertegenwoordigers van de vrouwenraden, voor het doorvoeren van een hervorming met het oog op de verbetering van onze juridische instrumenten en een evaluatie van de acties die voorgesteld worden door de actoren op het terrein;
  • een versterkte Europese aanpak.

Bronnen

[1] Er zijn twee mogelijkheden van aanpak:

1. De eerste strategie, die als reglementerend kan worden bestempeld, gaat ervan uit dat prostitutie een onvermijdelijke activiteit is die moet worden omkaderd en gecontroleerd, vooral met het oog op sociale controle, de strijd tegen overlast en een volksgezondheidsbeleid. Deze aanpak heeft tot gevolg dat de prostituees en de personen die van hen profiteren, dit wil zeggen de pooiers, niet verontrust worden. Deze aanpak leidt tot legalisatie, zoals in Nederland, Duitsland, Zwitserland en Australië of tot een feitelijke tolerantie en de reglementaire en materiële omkadering van prostitutie.

2. De tweede aanpak, die als abolitionistisch kan worden bestempeld, is die van de Conventie van New York. Deze aanpak wil van de uitbuiting van het menselijk lichaam en de seksualiteit van anderen niet iets maken dat verkocht kan worden. De exploitatie van prostitutie wordt als een aanslag op de menselijke waardigheid beschouwd. Diegenen die seksuele diensten verkopen, worden niet aangeklaagd, maar de exploitatie van de prostitutie van anderen is verboden.
(Bron: Website Joëlle Milquet)

[2] Interessante informatie omtrent beleid en wetgeving:


Nieuwsberichten


Kalender

« Mei 2018 »
M D W D V Z Z
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3