Logo Printen Logo RSS logo facebook

“I vote. I change. I vote for women."

11. “I vote. I change. I vote for women."

In aanloop naar de Europese Parlementsverkiezingen van 2014, lanceerde het Mediterranean Institute for Gender Studies (MIGS) (Cyprus) samen met de Europese Vrouwenlobby (EWL) en enkele nationale partners [1] de European Campaign For Parity Democracy and Active European Citizenship" met als motto "No Modern European Democracy without Gender Equality".

Doel van deze campagne is de promotie van actief Europees burgerschap en paritaire democratie in Europa. Meer bepaald moet zij het actieve burgerschap van vrouwen aanwakkeren, en hen oproepen om te gaan stemmen of om zich kandidaat te stellen voor de Europese parlementaire verkiezingen van 2014. Ook mikt deze campagne op meer verkozen vrouwen. De campagne wil bij alle beleidsmakers en stakeholders het belang van genderevenwicht en van een gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de besluitvorming onderstrepen. Er zullen fora worden georganiseerd en ook de uitwisseling van goede praktijken staat op het programma. Het middenveld wordt gemobiliseerd en de gendergevoeligheid van partijprogramma’s zal op de korrel genomen worden.

De campagne heeft een website, www.paritydemocracy.eu, met nieuwsberichten en maatregelen voor een groter genderevenwicht naar de volgende Europese verkiezingen toe. Op deze website is ook een petitie te vinden, die wij u graag aanbevelen: "Take action! [2]

De European Campaign For Parity Democracy and Active European Citizenship-campagne sluit nauw aan bij de "50/50-campagne" van de Europese Vrouwenlobby voor gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in alle Europese instellingen. In het kader van deze campagne worden tal van acties op touw gezet in samenwerking met Europese burgers, Europarlementariërs, Europese instellingen, Lidstaten en politieke groepen om meer genderevenwicht te bereiken binnen de Europese besluitvorming.

Wij willen hierbij ook graag opmerken dat de Europese Vrouwenlobby op 19 september j.l. de Prijs van de Europese burger 2013 in ontvangst mocht nemen voor haar bijdrage in de creatie van een meer gelijk Europees burgerschap voor vrouwen en mannen. Het was de Bulgaarse Europese afgevaardigde, Antonyia Parvanova, die de kandidatuur van de Europese Vrouwenlobby indiende en de medaille overhandigde aan Viviane Teitelbaum, voorzitster van de Europese Vrouwenlobby.

Amazone wenst de Vrouwenlobby hiervoor van harte proficiat!

[1] De nationale partners zijn: Romanian Women’s Lobby, Forum 50% (Tsjechië), Women Employment Information Centre (Litouwen).

[2] In de petitie worden de volgende eisen worden geformuleerd:

  • elke lidstaat moet een vrouwelijke en een mannelijke kandidaat voorstellen voor het college van commissarissen en voor alle topfuncties van de EU-instellingen;
  • de lidstaten en de Raad van de EU moeten genderpariteit promoten en verzekeren in de bestuursraad en in de topfuncties van de Europese Centrale Bank;
  • de politieke families in het Europees Parlement moeten een vrouwelijke en een mannelijke kandidaat voordragen voor de functie van voorzitter van het Europees Parlement, en erop toezien dat gendergelijkheid wordt gerealiseerd bij de benoeming van de commissievoorzitters en in de samenstelling van de Bureaus;
  • Europese politieke families moeten genderevenwicht promoten en verzekeren in hun besluitvormingsorganen en vrouwelijke kandidaten voordragen voor beslissingsposten in het Europees Parlement;
  • nationale politieke partijen moeten hun kieslijsten zo samenstellen dat er gendergelijkheid wordt gerealiseerd bij de Europese verkiezingen van 2014;
  • de Europese Raad moet van vrouwen op beslissingsposten een belangrijk agendapunt maken.

Nieuwsberichten


Kalender

« Mei 2018 »
M D W D V Z Z
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3