Logo Printen Logo RSS logo facebook

Samen voor een prostitutievrij Europa

Samen voor een prostitutievrij Europa

Op 1 oktober 2013 ondertekenden 53 Europese parlementsleden uit verschillende landen en behorend tot diverse politieke families de Brusselse oproep ‘Together for a Europe free from prostitution’.

Op initiatief van de Europese vrouwenlobby (EWL) en haar partners, werd deze oproep in december 2012 gelanceerd in het Europees Parlement. De oproep werd gesteund door bijna 200 NGO’s die strijden voor vrouwenrechten uit de 27 lidstaten en uit 5 andere landen (Noorwegen, IJsland, Macedonië, Canada en Argentinië).

Door de oproep te ondertekenen erkennen de Europarlementariërs openlijk dat prostitutie een vorm van geweld op vrouwen is en een inbreuk betekent op de mensenrechten. Zij richten zich op deze manier ook naar de lidstaten met 6 belangrijke eisen:

 • de opheffing van repressieve maatregelen naar personen toe die zich prostitueren
 • de bestraffing van alle vormen van pooierschap
 • de ontwikkeling van effectieve alternatieven en programma’s om uit de prostitutie te stappen
 • het verbod op het kopen van seksuele handelingen
 • het uitwerken van preventieve maatregelen, opvoeding tot gendergelijkheid en seksuele opvoeding
 • de ontwikkeling van een preventief beleid in de landen van oorsprong van personen die zich prostitueren

Op deze webpagina vindt u meer informatie: tekst van de oproep, cijfers, ondertekenaars enz.

Maar ook

 • Seo Young Cho, Axel Dreher, Eric Neumayer, "Does Legalized Prostitution Increase Human Trafficking?" in World Development, 41 (1), 2013, pp. 67-82.
  Dit artikel vat de conclusies samen van een studie o.l.v. Eric Neumayer (London School of Economics) over de legalisering van de prostitutie en zijn impact op mensenhandel. Deze studie toont aan dat mensenhandel toeneemt in landen waar prostitutie is gelegaliseerd. [2]

Lees ook dit artikel

[1] Uit PROSTITUTIE: Infodossier en ‘Manifest tegen het prostitutiesysteem’ van de Nederlandstalige Vrouwenraad, citeren wij:

Wij zijn bijgevolg van mening dat:

 • Prostitutie geen beroep is en ook geen activiteit binnen een bepaalde sector. Seksualiteit is geen koopwaar die bestemd is om aan te bieden tegen betaling.
 • Het prostitutiesysteem een “handel” is gebaseerd op seksistische, klassegebonden en racistische parameters.
 • Het prostitutiesysteem een uiting is van een patriarchale samenleving bij uitstek. Dergelijke samenlevingen zijn sociale constructies waarbinnen mannen vrouwen domineren tot in het diepste van hun intimiteit. Het opleggen van een niet-gedeelde begeerte is een duidelijke uiting van een ongelijke relatie binnen de prostitutie en is één van de schrijnendste voorbeelden van het geweld van mannen tegen vrouwen.
 • Het prostitutiesysteem alle clichés over relaties tussen vrouwen en mannen reproduceert en over het zogenaamde oncontroleerbaar libido van mannen. De mannelijke klanten zijn van alle leeftijden, van alle origines, uit alle sociale klassen en de meesten zijn gehuwd.
 • Het concept van toestemming van personen in de prostitutie niet vanzelfsprekend is uitgaande van het feit dat een samenleving moet instaan voor de garantie van de fundamentele mensenrechten, zoals de menselijke waardigheid en het recht om niet geprostitueerd te worden.

Wij verwerpen:

 • Alle vormen van pooierschap, zowel individuele pooiers, handelszaken die prostitutie beheren (eros-centra en bordelen), georganiseerde netwerken, maar ook personen of instellingen die indirect inkomsten verwerven uit de prostitutie; reisagentschappen, hotels, publiciteit, media, etc. alsook openbare diensten of openbare instellingen. Prostitutienetwerken verhandelen het lichaam en de seksualiteit; zij hebben deze activiteit getransformeerd in een criminele activiteit die draait om geld en drugs.
 • Mensenhandel met als doel seksuele uitbuiting, die alle activiteiten omvat gaande van het ronselen van personen tot het transport met het oog op de uitbuiting van menselijke wezens. Zonder prostitutiesysteem zou deze handel niet bestaan. België heeft de Conventie van de Verenigde Naties van 1949 geratificeerd en moet deze bijgevolg toepassen.
 • Tolerantie voor pornografie in en door de media. De ontwikkeling van de hyperseksualisering door de media versterkt de banalisering van porno en de onderwerping van het vrouwenlichaam. Porno is een drager van seksistische codes en geweldpraktijken. Klassieke media zoals kranten en magazines spelen in de kaart van pooiers door prostitutie-annonces te publiceren.
 • Intrede van de prostitutie tot de handelsmarkt via een omweg langs het gezondheidsbeleid door het verstrekken van diensten aan personen met een handicap. In tegenstelling tot sommige verenigingen voor personen met een handicap, weigeren wij alle uitzonderingen op het nietmarchanderen van lichaam en seksualiteit.
 • Legalisering van prostitutie en depenalisering van pooierschap, die de internationale mensenhandel zouden doen toenemen.

Conclusies:

 • Daarom verwerpen wij elk systeem van prostitutie en eisen wij de afschaffing ervan. In feite is het een van de meest gewelddadige uitdrukkingen van mannelijke dominantie met als doel de organisatie van de handel in mensen.
 • Wij willen een echt openbaar politiek beleid dat ambitieus is en op lange termijn een maatschappelijk project ontwikkelt dat gelijkheid vooropstelt, visionair en realistisch is.
 • Wij vragen dat prostitutie opgenomen wordt in de wetgeving over vormen van geweld omdat het een voortzetting hiervan is.
 • Wij vragen een uitstapplan voor personen die uit de prostitutie wensen te stappen.

Wij denken dat het noodzakelijk is dat:

 • Er een publiek debat gevoerd wordt over prostitutie, oorzaken en sociale, economische en politieke gevolgen.
 • Er een preventief beleid uitgestippeld wordt door middel van campagnes en andere sensibiliseringsacties.
 • Er werk gemaakt wordt van een respectvolle seksuele opvoeding van jongeren, in het onderwijs en in de media.
 • Waarden als menselijk respect en gelijkheid tussen vrouwen en mannen te bevorderen.
 • Begeleiding te verzekeren en een efficiënte bescherming te garanderen van personen die uit de prostitutie willen stappen, de toegang tot juridische bijstand te verzekeren voor zij die klacht willen neerleggen (voor geweldpleging, pooierschap, of mensenhandel) en een kader te voorzien voor medische, psychologische en economische bijstand en concrete alternatieven.
 • Alle vormen van pooierschap veroordeeld worden en dat we de depenalisering ervan weigeren.
 • Klanten te responsabiliseren door het kopen van seksuele diensten te penaliseren.
 • Een wet op het seksisme te stemmen (in navolging van de wet op het racisme en de xenofobie) en zo vervolging mogelijk te maken.
 • De strijd aan te binden tegen de hyperseksualisering in de reclame en/of de verspreiding van stereotiepen, via de oprichting van een onafhankelijk controleorgaan.’

[2] Eric Neumayer, There is a complex relationship between legalised prostitution and human trafficking, January 16th 2013.


Nieuwsberichten


Kalender

« Mei 2018 »
M D W D V Z Z
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3