Logo Printen Logo RSS logo facebook

12 juli 2013: 3 voorontwerpen van wet aangenomen in de Ministerraad

Verhogen van het welzijn en voorkomen van geweld op het werk

De ministerraad keurde op initiatief van minister van Werk Monica de Coninck in tweede lezing twee voorontwerpen van wet goed, na aanpassing aan de opmerkingen van de Nationale Arbeidsraad en de Raad van State. De ontwerpen behandelen

  • de bevordering van de preventie van de psychosociale risico’s op het werk in hun geheel en
  • de verbetering van de bestrijding van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk (aanpassing van de pestwet uit 1992).

Het gaat om

  • het voorontwerp van wet tot aanvulling van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, wat de preventie van psychosociale risico’s op het werk betreft, waaronder inzonderheid geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk
  • het voorontwerp van wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, wat de gerechtelijke procedures betreft

Om de draagwijdte van deze voorontwerpen te begrijpen, lees het persbericht van 12 juli 2013.

Bestrijding van seksisme

De ministerraad keurde op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen Joëlle Milquet een voorontwerp van wet goed om seksisme te bestraffen. Het voorontwerp geeft een wettelijke definitie van seksisme, namelijk « elk gebaar of elk verbaal of ander gedrag, dat uitdrukkelijk tot doel heeft iemand van een ander geslacht te misprijzen op basis van diens geslacht, of dat tot doel heeft hem/haar als ondergeschikt te beschouwen of te reduceren tot zijn seksuele dimensie, wat een ernstige aanslag op zijn/haar waardigheid betekent» en voorziet in de bestraffing ervan. De tekst voorziet ook in steun aan slachtoffers, vaak vrouwen, en garandeert de vrijheid van gaan en staan in de publieke ruimte. Het Instituut voor Gelijkheid van Mannen en Vrouwen zal voor het slachtoffer een zaak kunnen aanspannen bij het gerecht.

Lees het persbericht van 12 juli 2013 die de belangrijkste punten uit het wetsontwerp belicht.


Nieuwsberichten


Kalender

« Mei 2018 »
M D W D V Z Z
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3