Logo Printen Logo RSS logo facebook

11/11: STERE -OH!-TIEP: 42ste Vrouwendag

11/11: STERE -OH!-TIEP: 42ste Vrouwendag

Het is bijna zo ver. Het Vrouwen Overleg Komitee (VOK) deed het weer. Nog 4.../3.../2.../1 keer slapen en de 42ste Vrouwendag gaat van start! Thema van dit jaar: (gender)stereotypen.

De dag kreeg dan ook de toepasselijke naam STERE -OH!-TIEP mee. En naar goede gewoonte lanceerde het Vrouwen Overleg Komitee tijdig haar visietekst.

Het VOK wil komaf maken met stereotypen die al te vlug uitsluiting en discriminatie meebrengen en mensen in een keurslijf dwingen zodanig dat zij beperkt worden in hun persoonlijke ontwikkeling. En dit geldt ook voor stereotypen over mannen en vrouwen (of genderstereotypen).

Het VOK vraagt actie op drie terreinen: op persoonlijk vlak, op maatschappelijk vlak en op beleidsniveau.

Stereotiep denken is eigen aan ieder van ons en we geven dit door. Een feministisch perspectief helpt je je hiervan bewust te worden. Bovendien zou je, aldus het VOK, je feministische burgerzin kunnen tonen en best zo veel mogelijk via Facebook, Twitter en andere sociale media reageren op seksistische reclame, media en praktijken. Op haar beurt moet de overheid stereotypen weren uit beleidsmaatregelen, een voorbeeldrol spelen en bijdragen tot een mentaliteitsverandering.

Lees de volledige visietekst over genderstereotypen van het Vrouwen Overleg Komitee.

Het VOK zet zijn streven naar een stereotypen-vrije maatschappij kracht bij met een reeks concrete suggesties aan diverse actoren op het terrein. De focus ligt op onderwijs, media en reclame, werk en zorg, en seksisme. Hieronder citeren wij deze uit het programmaboekje:

Onderwijs
(1) Versterken van de gendercompetenties van onderwijsprofessionals
Sensitiviteit ten aanzien van gender, etniciteit, seksuele voorkeur enz. wordt expliciet opgenomen in de basiscompetenties van leerkrachten, in de standaard voor docenten in de lerarenopleiding, in de nascholing van leerkrachten en in de vorming van het personeel van de CLB’s en de pedagogische begeleidingsdiensten. Dat is ook nodig om de sterke segregatie in schooltrajecten, vooral in het technisch en beroepsonderwijs, waarbij meisjes en jongens van etnisch-culturele minderheden en meisjes in het algemeen te traditionele keuzes maken te doorbreken.

(2) Diversiteit in en voor de klas
Er komen maatregelen en campagnes die voor meer diversiteit in het (concrete, lokale) schoolteam zorgen. Dit gebeurt met aandacht voor de specificiteit van elk niveau: wie staat er (niet) voor een klas / wie geeft er leiding / wie geeft welke vakken?
Het verbod op levensbeschouwelijke tekenen in het onderwijs, dat een grote groep moslimmeisjes beperkt in hun onderwijsmogelijkheden, verdwijnt.

Media
Er komt een onafhankelijke mediawatch die alle media, zowel openbare als commerciële, monitort op gebied van genderbeeldvorming.

Werk en zorg
De oplossing voor de combinatie van werk en gezin is niet het model van anderhalve-baan-per-gezin, maar wel arbeidsduurvermindering met loonbehoud en evenredige aanwervingen. Vrouwen en mannen kunnen zo betaald werk, tijd voor gezin en zorgtaken, maatschappelijk engagement en vrije tijd op een evenwichtige manier combineren. Collectieve arbeidsvermindering drukt bovendien de werkloosheid, stimuleert de financiële zelfstandigheid van vrouwen, genereert meer zorgtijd voor mannen en zorgt zo indirect voor een minder stereotiepe taakverdeling in het gezin, stemt school- en werktijden beter op elkaar af, enzovoort.

Seksisme
Voor het VOK is seksisme een structureel verschijnsel. Het volstaat dus niet om seksistisch gedrag van individuen aan te pakken. Er is een oplossing nodig voor organisatorische kwesties die het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen en het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding momenteel remmen in het aanpakken van discriminaties op grond van geslacht en het bestrijden van meervoudige discriminaties.

Meer informatie op www.vrouwendag.be.

Lees het persbericht dat werd gelanceerd n.a.v. de 42ste Vrouwendag.


Nieuwsberichten


Kalender

« April 2018 »
M D W D V Z Z
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6