Logo Printen Logo RSS logo facebook

EWL publiceert feministische index: Women’s Watch 2012-2013

EWL publiceert feministische index: Women's Watch 2012-2013

De Europese Vrouwenlobby (EWL) heeft een nieuw rapport over vrouwenrechten gepubliceerd, en wil hiermee een feministisch alternatief bieden voor de bestaande Europese rapporten over gendergelijkheid. [1]

Het rapport

In dit rapport staan niet de genderkloof en de cijfers centraal maar veeleer het beleid en de getroffen maatregelen. De EWL wil een feministische benadering van gelijkheid bereiken, in zowel de publieke als de private sfeer. Perfecte gendergelijkheid betekent in die zin niet alleen de afwezigheid van een genderkloof, maar ook het gebruik van een genderperspectief in alle maatregelen en in elk beleid.

Het EWL-rapport meet in hoeverre de EU-lidstaten en de kandidaat-lidstaten verwijderd zijn van "perfecte gendergelijkheid", zoals gedefinieerd door de Vrouwenlobby. Hiervoor wordt gekeken naar de resultaten (de hoogte en de kloof) maar vooral naar de kwaliteit van de beleidsmaatregelen, en de inspanning van overheden om gendergelijkheid en vrouwenrechten te promoten.

Het EWL-rapport meet de situatie van vrouwen in 3 belangrijke domeinen: vrouwen en besluitvorming, de socio-economische situatie van vrouwen, en ten slotte de seksuele en reproductieve rechten van vrouwen.

  • Gendergelijkheid en politieke besluitvorming.
    Hoe zit het met de vertegenwoordiging van vrouwen op het hoogste politieke niveau (nationale parlementen en regeringen) en in de economische besluitvorming (bestuursraden en voorzitters van de grote beursgenoteerde bedrijven)? In beide gevallen worden bestaande maatregelen en wetgeving ter aanbeveling van vrouwen bekeken.
  • De socio-economische situatie van vrouwen/ zorgverantwoordelijkheid
    In welke mate zijn vrouwen economisch onafhankelijk en hoe wordt de zorg georganiseerd? De eerste indicator werd gemeten aan de hand van de genderkloof in voltijdse tewerkstelling, de loonkloof en de armoede onder oudere vrouwen. Voor de organisatie van de zorg wordt gekeken naar kinderopvang, de mate waarin ouderen formele zorg ontvangen, de wetgeving rond moederschapsverlof, en de impact van ouderschap op het professionele leven van vrouwen.
  • Geweld op vrouwen en seksuele en reproductieve rechten
    In de studie werden twee indicatoren aangewend om de situatie i.v.m. gendergerelateerd geweld aan te geven: is er een concreet beleid om dit soort geweld te bestrijden? En bestaan er voldoende ondersteunende diensten (= het aantal plaatsen in vluchthuizen)? Wat betreft seksuele en reproductieve rechten werd gekeken naar de wetgeving rond abortus en de kwaliteit van seksuele voorlichting in het onderwijs.

De EWL heeft zoveel mogelijk gebruik gemaakt van officiële EU-gegevens. Om de beperkingen van deze statistieken weg te werken geeft het EWL extra uitleg en context.

Het rapport werd aan de hand van twee stappen geformuleerd:
In de eerste plaats werden alle data omgezet naar een schaal van 0-5, waar 5 perfecte gelijkheid betekent (“gendergelijkheidsideaal”) en 0 een "rode kaart", of een voor de EWL onaanvaardbare gendersituatie. Visueel wordt dit in beeld gebracht door een kleurgebruik van groen (grote mate van gendergelijkheid) naar oranje en felrood (structurele problemen met de gendergelijkheid), tot donkerrood (grote afwezigheid van gendergelijkheid). Het gendergelijkheidsideaal en de rode kaart werden per indicator toegekend.
Als tweede stap werden de gemiddelden van de indicatoren, binnen elk van de drie dimensies, berekend, om op die manier een algemene score te bekomen.
Het EWL-rapport wil met dit rapport een momentopname maken van de gendergelijkheidssituatie in de EU-landen , gebaseerd op haar “gendergelijkheidsideaal”. Ze plaatst hier wel de kanttekening dat bepaalde indicatoren een correcter beeld geven van gendergelijkheid wanneer ze afzonderlijk worden gebruikt.

De Europese Vrouwenlobby besteedt aandacht aan de bredere context van de resultaten, en mogelijke structurele oorzaken voor de gemeten uitkomsten. Ze probeert ook te verduidelijken wanneer de cijfers en het gelijkheidsideaal een vertekend beeld geven van de situatie in een bepaald land.

België

En waar bevindt België zich in deze rangschikking? Ons land bevindt zich in de groene zone voor de wettelijke maatregelen voor meer deelname van vrouwen in de besluitvorming, het aantal vrouwen met een voltijdse baan (47,4%), de loonkloof (8,8%) en kinderopvang (35% voor kinderen onder de 3 jaar en 99% voor kinderen tussen 3 en verplichte schoolleeftijd).
België kleurt echter oranje voor het aantal vrouwen in het parlement (39%) en in raden van bestuur. De cijfers kleuren felrood voor opvanghuizen voor vrouwen (0,45 opvangplaatsen voor slachtoffers van geweld op 10.000 inwoners), en ten slotte dieprood voor vrouwen in bestuursraden van grote bedrijven (0%).

Bronnen

Lees het volledige rapport.
Raadpleeg de resultaten per domein:

Bekijk de fiche voor België.

Andere indexen i.v.m. gendergelijkheid

[1] Bron: Lees dit artikel (EN) op de website van de Europese Vrouwenlobby.


Nieuwsberichten


Kalender

« Mei 2018 »
M D W D V Z Z
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3