Logo Printen Logo RSS logo facebook

25/11/2013: Internationale dag tegen geweld op vrouwen. Overheden

25/11/2013: Internationale dag tegen geweld op vrouwen. Overheden

25 november werd door de Verenigde Naties uitgeroepen tot de Internationale Dag tegen Geweld op Vrouwen. Dit jaar (2013) springen 2 kernacties in het oog. Op internationaal niveau vraagt UN Women de sociale media "oranje" te kleuren en zo zichtbaarheid te geven aan de talloze acties tegen geweld op vrouwen wereldwijd. In Europa vragen overheden en vrouwenbewegingen meer aandacht voor het Verdrag van Istanbul.

OVERHEDEN

Toespraak van VN secretaries-generaal Ban Ki-moon

Portret Ban Ki-moon

“This International Day to End Violence against Women is an opportunity for all people to recommit to preventing and halting all forms of violence against women and girls.”

De campagne van de Secretaris-Generaal baseert zich op dit actieplan: "Unite to end violence against women: framework for action: programme of United nations Actions Activities and expected outcomes 2008-2015. De belangrijkste feiten in verband met geweld in 2013 vindt u in een factsheet.

Lees de toespraak van Ban Ki-moon, waarin hij oproept om het United Nations Trust Fund to End Violence against Women te steunen.

Kleur de wereld 16 dagen lang ORANJE | ORANGE your world in 16 days

Tussen 25 november en 10 december roept UNITE - SAY NO to violence iedereen op om haar of zijn wereld oranje te kleuren: draag oranje kleding, gebruik oranje banners en folders, organiseer ‘oranje-evenementen’, kleur je sociale mediatools oranje. Een periode van 16 dagen om kleurrijke acties te voeren tegen geweld op vrouwen! Laat u inspireren door voorbeelden uit dit artikel.

"Tackling Violence against Women Fundamental to Equality and Development"

De Interparlementaire Unie stuurt een persbericht de wereld in: de uitroeiïng van geweld op vrouwen is een absoluut noodzakelijke voorwaarde voor het bereiken van gelijkheid en ontwikkeling.

Het stoppen van gendergerelateerd geweld moet een sleutelprioriteit zijn bij elke betrachting om meer gendergelijkheid te realiseren. Lees het volledige persbericht.

Internationale conferentie ‘Uitroeien van geweld tegen vrouwen in Europa’

#stopVAWvienna De Europese afdeling van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO Europe) organiseert in samenwerking met het Europees Instituut voor Gendergelijkheid (EIGE) en de stad Wenen de eerste internationale conferentie over het ‘Uitroeien van geweld tegen vrouwen in Europa’.

De focus van de conferentie ligt op de noodzaak aan een gezamenlijke aanpak en actievoering van alle relevante sectoren binnen het werkveld.
De hoofddoelstellingen:

  • Uitwisselen van ervaringen van Europese landen met het voorkomen en aankaarten van geweld tegen vrouwen.
  • Presenteren van recent verzamelde data en informatie van EIGE, het WHO, en andere partners.
  • Bespreken van de nood aan samenwerking tussen de verschillende sectoren.
  • Bespreken van nieuwe beleidsmaatregelen en –richtlijnen.

Europese Commissie publiceert een Mededeling over de uitroeiïng van vrouwelijke genitale verminking

FGM Europese Commissie Ter gelegenheid van de Internationale Dag tegen Geweld op Vrouwen, wil de Europese Commissie een nieuwe duw geven om vrouwelijke genitale verminking in de EU en daarbuiten te bestrijden. De mededeling zet een reeks van acties uit om FGM uit te roeien. De mededeling zet opnieuw de vastberadenheid van de EU in de verf om een einde te maken aan gendergerelaterd geweld, zowel in de EU als wereldwijd.
U vindt meer informatie op deze webpagina van de Europe Commissie.

De Commissie FEMM van het Europees Parlement presenteert een voorlopig rapport

De Commissie Rechten van de Vrouw en Gendergelijkheid (FEMM) van het Europees Parlement vergadert op 25 en 26 november rond het thema: "Strijden tegen geweld op vrouwen".
Het voorlopige rapport dat gepresenteerd wordt, baseert zich op een werkdocument en een constructief debat dat de laatste maanden heeft plaatsgevonden tussen parlementsleden en stakeholders. Dit voorlopig rapport vraagt de Commissie om voor einde 2014 een voorstel van reglement in te dienen om de maatregelen in de lidstaten om geweld op vrouwen te voorkomen, te ondersteunen. Daarnaast zal er een evaluatie van de toegevoegde Europese waarde van het voorstel worden gepresenteerd, evenals twee studies over enerzijds de noodzaak en de effecten van een interventie op Europees niveau, en anderzijds de economische en juridische aspecten van gendergerelateerd geweld.

White ribbon at EIGE

EIGE White ruban EIGE steunt de witte lintjes campagne. Meer info op hun website.

Joëlle Milquet gaat voor verbetering van de opvang bij de politie van vrouwen die slachtoffer zijn van geweld

Op deze Internationale dag tegen geweld op vrouwen heeft de vice-eerste minister, minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, Joëlle Milquet, de korpschefs en de politieacademies schriftelijk op de hoogte gebracht van het feit dat « instrumenten » en opleidingsprogramma’s hen ter beschikking zullen worden gesteld, om de volgende zaken te verbeteren:

  • de opvang en de begeleiding van slachtoffers van geweld, enerzijds, en
  • de behandeling van deze slachtoffers door de politiediensten tijdens het gerechtelijk onderzoek, anderzijds.

Lees dit artikel.

IGVM: website en internetcampagne rond partnergeweld

IGVM partnergeweld Ter gelegenheid van de internationale dag ter bestrijding van het geweld tegen vrouwen lanceert het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen in samenwerking met de federatie Wallonië-Brussel en de Vlaamse gemeenschap een nieuwe website, www.partnergeweld.be. De bedoeling van deze site is om slachtoffers, daders en getuigen van partnergeweld te ondersteunen en beter te informeren.
Op de website wordt een grote hoeveelheid informatie aangeboden voor verschillende doelgroepen: getuigenissen, veelgestelde vragen, adressen, enz. Ook de clip "Fred & Marie", een eerder initiatief van de federatie Wallonië-Brussel, Wallonië en de COCOF, is er te zien met Nederlandstalige ondertiteling.

Lees het persbericht over dit nieuw initiatief.

Verklaring minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders

Ter gelegenheid van de Internationale Dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen herinnert minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders eraan dat vrouwen en meisjes te vaak het slachtoffer zijn van geweld in conflicten overal ter wereld. Hij verwijst naar het geweld in het oosten van de Democratische Republiek Congo en naar het tweede actieplan van België in het kader van de uitvoering van resolutie 1325 (Vrouwen , Vrede en Veiligheid ) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, waar gewapende groepen dit soort geweld blijven plegen ondanks de inspanningen om vrede en stabiliteit in de regio te herstellen.
Lees de volledige verklaring.

Hulplijn voor geweld en misbruik 1712

Affiche 1712 De nieuwe campagne roept op tot actie:
geweld kan en moet stoppen.
De campagne wil ook heel duidelijk laten weten waarvoor men bij 1712 terecht kan: informatie, advies en doorverwijzing. Gespecialiseerde hulpverleners luisteren, geven informatie, trachten risico’s in te schatten, en adviseren over mogelijk volgende stappen. Ze geven indien nodig ook aan waar de hulpvrager verder terecht kan.

Lees de persmededeling van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en gezin, 20 november 2013

Witte Linten Campagne

BHG Witte linten campagne Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest neemt deel aan de nationale Witte Linten Campagne. Dit jaar focust de campagne op het bundelen van de krachten binnen het Gewest, om via een sensibilisatie van de eigen medewerkers samen te strijden tegen het geweld op vrouwen. Concreet zal dus dit jaar elk personeelslid van de GODB een postkaart met pin ontvangen op 25 november, ter gelegenheid van de internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen. Het is de bedoeling dat ieder van hen deze pin opspeldt op 25 november, als symbool voor de veroordeling van het geweld tegen vrouwen.

Lees het persbericht van de Gewestelijke coördinatie inzake partnergeweld en intrafamiliaal geweld met de medewerking van de gemeenten en verenigingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Witte linten campagne

Tijdens de Witte Lintjescampagne roept het provinciebestuur jaarlijks elke Limburger op om zich solidair te tonen tegen geweld in het gezin. Je kunt dan ook alles volgen op de Facebookpagina van de provincie.
Meer informatie over de campagne en getuigenis.

‘Als liefde pijn doet … aanvaard geen geweld in uw relatie!’

Campagne Vlaams Brabant De provincie Vlaams-Brabant lanceert voor het negende jaar op rij, in samenwerking met de provinciale werkgroep geweldspreventie, de preventiecampagne onder het motto ‘Als liefde pijn doet … aanvaard geen geweld in uw relatie!’.
De blikvanger van de campagne zijn pleistermapjes met de duidelijke boodschap ‘Aanvaard geen geweld in je relatie’, die op openbare plaatsen worden uitgedeeld. Ook telefoonnummers waarop men terecht kan voor hulp worden extra in de kijker gezet.

Bibliotheken werken mee, aan de hand van thematafels met boeken over partnergeweld en bladwijzers die uitgedeeld worden aan eenieder die een boek uitleent. Daarnaast worden er affiches van de campagne ontworpen, en ontvangt elke operationele politievrouw/man op 25 november een flyerpen.

Sensibiliseringscampagne van de provincie Oost-Vlaanderen

De provinciale coördinatie ontwerpt op eigen initiatief of op vraag van de samenwerkingspartners folders, affiches, stickers, promotiemateriaal, ...
Naar aanleiding van 25 november - internationale dag tegen huiselijk geweld - verspreidt men op grote schaal allerhande gadgets rond het thema intrafamiliaal geweld.
Daarnaast worden ook persconferenties georganiseerd, wordt deelgenomen aan debatten, geeft men op eenvoudig verzoek uiteenzettingen voor verenigingen rond het thema fysiek en seksueel geweld op volwassenen, ...

Bekijk de verschillende posters op de website van de provincie.

☞ Bekijk de acties vanuit het middenveld in dit artikel.


Nieuwsberichten


Kalender

« Juni 2018 »
M D W D V Z Z
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1