Logo Printen Logo RSS logo facebook

Externe netwerken van deskundigen

6. Externe netwerken van deskundigen

European Network of legal experts in gender equality and non-discrimination

Ontstaan en objectief
Het “European Network of legal experts in gender equality and non-discrimination” (Europees Netwerk van Juridische Experts op het gebied van Gendergelijkheid en Anti-discriminatie) bestaat sinds 1984 en werd opgericht met een dubbel doel, namelijk het acquis op het terrein van de gelijke kansen v/m in de lidstaten garanderen en wettelijke en juridische maatregelen op dit terrein ontwikkelen. Meer concreet ziet het Netwerk erop toe dat de Europese Commissie op de hoogte blijft van wettelijke en juridische ontwikkelingen op het gebied van gendergelijkheid op nationaal niveau. Het screent daarnaast ook beleidsdocumenten, verschaft de Europese Commissie juridische gegevens die nodig zijn voor de vergelijking en de voorbereiding van nieuwe juridische en wettelijke instrumenten en het fungeert als klankbord voor nieuwe ideeën en strategieën. Het Netwerk vervult ook een taak in het verspreiden van informatie in relatie tot nieuwe ontwikkelingen op het terrein van de gelijkheid v/m.

Samenstelling
Het Netwerk bestaat uit academici en juristen uit de 28 lidstaten en de EER-landen (Liechtenstein, Noorwegen en IJsland). De coördinatie van dit Netwerk is in handen van de "School of Law" van de Universiteit Utrecht (Nederland).

Output

  • ad hoc en thematische rapporten over de wetgevende activiteiten op het gebied van gendergelijkheid;
  • periodieke bulletins over wettelijke ontwikkelingen op EU- en nationaal niveau op het gebied van gendergelijkheid;
  • een jaarlijks samenvattend rapport met trends en belangrijke wettelijke en juridische ontwikkelingen op EU- en nationaal niveau op het gebied van gendergelijkheid;
  • jaarlijkse organisatie van een seminarie in Brussel in samenwerking met het "European Network of Legal Experts in the Non-Discrimination Field".

Vertegenwoordiging vanuit België
België is in dit Netwerk vertegenwoordigd door Jean Jacqmain (ULB. Faculté de Droit).

European Network of Experts on Gender Equality

Ontstaan en objectief
Sinds december 2011 verleent een netwerk van deskundigen, het European Network of Experts on Gender Equality, ENEGE expertise aan de Commissie inzake genderbeleid. Dit netwerk is de opvolger van twee eerdere netwerken, namelijk het EGG (Network of Experts on Employment and Gender Equality Issues) en het EGGSI (Network of Experts in Gender Equality, Social Inclusion, Health and long-term Care), die resp. gespecialiseerd waren in werkgelegenheid en sociale inclusie en in gezondheid en duurzame zorgverlening.

Samenstelling
Het netwerk bestaat uit experts inzake economie en sociale zekerheid, sociale inclusie en arbeidsmarkt uit de 28 lidstaten, de drie EEA-EFTA landen (IJsland, Liechtenstein en Noorwegen) en de kandidaat-lidstaten (Turkije, de voormalige Joegoslavië Republiek van Macedonië en Servië). Het wordt gecoördineerd door de Fondazione Giacomo Brodolini in partnerschap met het Istituto Ricerca Sociale uit Italië.

Output
Dit netwerk voert een jaarprogramma uit van beleidsgeöriënteerd onderzoek en rapporteert aan de eenheid "Gelijke Kansen" van DG Justitie.

Het netwerk bereidt allerhande producten voor zoals thematische rapporten, overzichten, fiches per land, enz.) uit 34 landen. De rapporten reflecteren niet noodzakelijk de positie van de Europese Commissie. Noch de Commissie, noch iemand die op vraag van de Commissie handelt kan verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik dat van de inhoud van deze rapporten wordt gemaakt.

Vertegenwoordiging vanuit België
België is in dit Netwerk vertegenwoordigd door Daniëlle Meulders (ULB. DULBEA).


Nieuwsberichten


Kalender

« Januari 2019 »
M D W D V Z Z
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3