Logo Printen Logo RSS logo facebook

Raad van Europa neemt nieuwe strategie voor gendergelijkheid aan voor 2014-2017

0. Raad van Europa neemt nieuwe strategie voor gendergelijkheid aan voor 2014-2017

De Raad van Europa wil het proces om gendergelijkheid te realiseren versnellen en zet hiertoe een actieplan.

Ondanks het feit dat de status van de Europese vrouw er ontzettend op vooruitgegaan is in vergelijking met vroeger, staat onze Europese samenleving nog ver af van het gelijkheidsideaal. Zowel in het onderwijs, als op de arbeidsmarkt, en in de politieke arena is er sprake van een positieve ontwikkeling, maar de genderkloof blijft op vele vlakken helaas een pijnlijk feit. Mannen krijgen een traditioneel dominante rol toegekend en vrouwen worden beperkt in hun fundamentele rechten. De meest ontegensprekelijke uiting van de ongelijke machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen is geweld op vrouwen, een daad die zowel de mensenrechten schendt, als een obstakel vormt op weg naar gendergelijkheid.

Daarom adopteerde het Ministercomité van de Raad van Europa op 6 november 2013 de "Strategie voor Gendergelijkheid voor de periode 2014-2017". Op deze manier wil het comité het gelijkheidsproces merkbaar versnellen.

De algemene doelstelling van de Strategie voor Gendergelijkheid is de vooruitgang en empowerment van vrouwen, en de verwezenlijking van reële gendergelijkheid in de lidstaten van de Raad van Europa. De Strategie is erop gericht vijf concrete objectieven te bereiken:
1. Het bestrijden van genderstereotypen en seksisme;
2. Het bestrijden en voorkomen van geweld tegen vrouwen;
3. Het verzekeren van een gelijke toegang tot gerechtigheid;
4. Het bereiken van een evenwichtige verhouding van vrouwen en mannen in de politieke en publieke beleidsvorming;
5. Het bereiken van gendermainstreaming in alle beleidsvormen en –maatregelen.

Deze Strategie komt voort uit een eerder ongeziene oproep binnen de Raad van Europa tot gender mainstreaming. Men gaat er van uit dat alle besluitvormende, adviserende en toezichthoudende organen van de Raad actief bijdragen en steun bieden aan de implementatie van dit programma. Het Ministercomité heeft de Commissie voor Gendergelijkheid verzocht om de implementatie van de Strategie van dichtbij op te volgen en jaarlijks verslag uit te brengen over de ontwikkelingen.

Lees het rapport "Gender Equality Strategy 2014-2017".


Nieuwsberichten


Kalender

« Mei 2018 »
M D W D V Z Z
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3