Logo Printen Logo RSS logo facebook

Studienamiddag: genderbril op loopbanen; drie decennia beleid

Maandag 20 januari 2014 12:30-16:30 | IGVM - Henri Storck Zaal - Blerotstraat 1 1070 Brussel

Studienamiddag : genderbril op loopbanen : drie decennia beleid

In maart 2012 richtten een twintigtal Nederlandstalige en Franstalige organisaties het Feministisch Sociaal-Economisch Platform* op uit protest tegen bepaalde maatregelen uit het regeerakkoord. Tijdens een ontmoeting met mevrouw Joëlle Milquet, minister van Gelijke Kansen, benadrukten ze het cumulatief effect van deze maatregelen boven op de maatregelen die sinds het midden van de jaren zeventig beroepsactieve vrouwen min of meer rechtstreeks treffen. De leden van het platform schoven volgende hypothese naar voren: elke economische crisis leidt tot beslissingen die de realisatie van een echte gelijke behandeling van vrouwen en mannen moeilijker maken. De minister van Gelijke Kansen bleef niet ongevoelig voor deze bedenking.
Ze vroeg het platform om Université des Femmes en de Vrouwenraad naar die eerdere maatregelen en vrouwen te sensibiliseren over het belang van hun beroepsloopbaan. De onderzochte maatregelen uit de periode vóór de crisis omvat twee luiken: één binnen het kader van de sociale zekerheid en een ander binnen het kader van de arbeidsmarkt.

* Leden van het feministisch Sociaal-Economisch Plateform
29 RUE BLANCHE, ABVV, ACRF, CC ENFANCE, CFEP, CFFB, CLF, CSC, ELLA, FEMMA, FGTB, FLORA, GENDERATWORK, LE MONDE SELON LES FEMMES, MUTSOC, NEDERLANDSTALIGE VROUWENRAAD, SANTE FEMMES, SOCMUT, UNIVERSITÉ DES FEMMES, VIE FÉMININE, VIVA-SVV, LA VOIX DES FEMMES, VOK

Programma
12h45 Drink en welkom

13h00 Inleiding door Magda De Meyer, voorzitster Vrouwenraad en Bérengère Marques-Pereira, voorzitster Université des Femmes

13h15 Gendermainstreaming na 30 beleidsjaren
• Tewerkstelling en werkloosheid, door Valérie Lootvoet, UF
• Pensioenen en het geheel van de loopbaan, door Herlindis Moestermans, NVR

14h10 De nieuwe pensioenfiches: een blik op de beroepsloopbaan van vrouwen, door Yvette Raes, RVP

14h40 Een instrument om vrouwen te sensibiliseren bij de uitbouw van hun beroepsloopbaan, door Sophie Pereira, UF

15h00 Panel met mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen en de heer Alexander De Croo, vice-eerste minister en minister van Pensioenen, mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk, en vertegenwoordigsters van het Feministisch Sociaal-Economisch Platform.

15h45 Debat gemodereerd door Annemie Pernot, vice-voorzitster van de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen

16h15 Conclusies door Magda De Meyer, voorzitster Vrouwenraad en Bérengère Marques Pereira, voorzitster Université des Femmes

We bedanken minister Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen en het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen

Gratis inkom
Simultaan vertaling

Meer info:
NVR: nvr.hmoestermans@amazone.be - 02 229 38 19

UF: marcelle@universitedesfemmes.be - 02 229 38 25


Nieuwsberichten


Kalender

« Mei 2018 »
M D W D V Z Z
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3