Logo Printen Logo RSS logo facebook

Europese Unie

Op Europees niveau beheersten de volgende thema’s het debat: combinatie werk en privéleven, vertegenwoordiging van vrouwen in besluitvormingsposities en genderstereotypering.

Wat de combinatie werk en privéleven betreft, diende de Europese Commissie een voorstel in voor de wijziging van Richtlijn 92/85/EEG betreffende de bescherming van het moederschap (COM/2008/637). De belangrijkste aanpassing is de uitbreiding van het minimum zwangerschapsverlof van 14 naar 18 weken, in principe zonder loonverlies. De Commissie heeft ook voorgesteld om de bepalingen van Richtlijn 86/613/EEG (COM(2008)636) te versterken voor zelfstandigen en ’meewerkende echtgenoten’ in familiebedrijven. Zowel het Sloveense (1/1/2008-30/6/2008) als het Franse voorzitterschap (1/07/2008-31/12/2008) van de EU zetten de combinatie werk en privéleven en ’flexizekerheid’ centraal op de agenda. De Raad van de Europese Unie nam conclusies aan omtrent dit thema in kader van de opvolging van het Peking Actieplatform (Raadsbesluit 17474/08).

Om de vertegenwoordiging van vrouwen in besluitvormingsposities te bevorderen lanceerde de Europese Commissie op 2 juni het "Europees Netwerk van vrouwen in politieke en economische besluitvormingsposities" als platform voor het uitwisselen van goede praktijken tussen bestaande netwerken op EU-niveau. De Raad van de Europese Unie besprak in juli indicatoren inzake "Vrouwen in politieke besluitvorming" en voor het Franse voorzitterschap was vrouwen op beslissingsposities één van de vijf centrale thema’s. Het Europees Parlement vaardigde een resolutie uit over vrouwen in de industrie (P6_TA(2008)0019).

De Europese Raad nam conclusies aan over het doorbreken van genderstereotypen in de maatschappij. Dit was ook het centrale thema drievoorzitterschapsprogramma (Duitsland, Portugal en Slovenië). Het Europees Parlement keurde een resolutie goed over de invloed van marketing en reclame op de gelijkheid van vrouwen en mannen (P6_TA(2008)0401). Niet te vergeten dat ook het bredere gelijkheidsdebat in 2008 bijzondere aandacht kreeg.

Op 2 juli werd een mededeling gelanceerd waarmee de Europese Commissie een "vernieuwd engagement" wil aangaan op het gebied van gelijke kansen en non-discriminatie. Het voorstel verbiedt discriminatie op grond van leeftijd, handicap, seksuele geaardheid en godsdienst of overtuiging buiten de werksfeer. De Raad besprak het voorstel in het najaar en bracht op 1 oktober hierover een voortgangsrapport (16769/1/08) uit.


Nieuwsberichten


Kalender

« Mei 2018 »
M D W D V Z Z
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3