Logo Printen Logo RSS logo facebook

Eerste verslag over het beleid inzake gender mainstreaming van de federale regering

49. Eerste verslag over het beleid inzake gender mainstreaming van de federale regering

Op 24 januari 2014 nam de Ministerraad akte van het eerste Verslag over het beleid van de federale regering inzake gender mainstreaming.

De opstelling van dergelijk verslag was voorzien in de wet gender mainstreaming van 2007. Deze wet voorziet dat de regering een tussentijds verslag en een verslag op het einde van de legislatuur over het gevoerde beleid publiceert, conform de doelstellingen van de vierde Wereldvrouwenconferentie die in september 1995 in Peking plaatsvond. Door de korte bestuursperiode werd er maar één verslag opgesteld. En het eerste federaal plan gender mainstreaming dat op 6 juli 2012 gelanceerd werd, bepaalde reeds concreet welke acties de ministers gingen ondernemen. [1]

Het verslag van de regering dat opgesteld werd door het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen op basis van de bijdragen van de strategische cellen en van de administraties, bestaat uit vijf delen:

- 1. Het gerealiseerde werk in de Interdepartementale Coördinatiegroep (ICG) [2]
- 2. Het begeleidend en ondersteunend werk van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, namelijk op het vlak van opleiding, om de genderdimensie te integreren in de inhoud van de beleidsdomeinen, en verschillende acties in het kader van de toepassing van de wet (gender budgeting, « gendertest », statistieken op basis van geslacht, …).
- 3. De fiches voor wat elk lid van de regering gedaan heeft in het kader van de uitvoering van de wet.
- 4. De gestructureerde fiches voor wat de verschillende FOD’s, POD’s en het ministerie van Landsverdediging gedaan hebben in het kader van de uitvoering van de wet.
- 5. De belangrijkste elementen van de tijdens de legislatuur opgedane ervaring, alsook een reeks aanbevelingen voor de volgende legislatuur.

Tenslotte brengt het rapport ook twee afzonderlijke en uitgebreide luiken uit van de acties die de minister van Gelijke Kansen en van Ontwikkelingssamenwerking hebben genomen in het kader van hun beleidsnota’s die in het Parlement werden voorgesteld en die verband houden met de strategische doelstellingen van de vierde Wereldvrouwenconferentie die in september 1995 in Peking plaatsvond.

Het "Verslag 2011-2014 over de controle op de toepassing van de resoluties van de Wereldvrouwenconferentie die van 4 tot 14 september 1995 in Peking heeft plaatsgehad" werd op 30-01-2014 overgemaakt aan het Parlement ter goedkeuring.

U vindt meer informatie en enkele voorbeelden uit het rapport op de website van Minister Milquet.


Nieuwsberichten


Kalender

« Mei 2018 »
M D W D V Z Z
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3