Logo Printen Logo RSS logo facebook

Vlaanderen

De Vlaamse regering schonk in 2009 aandacht aan een betere combinatie van werk en privéleven van personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding via een Besluit van 3 juli (BS, 13 oktober 2009, bl. 67540). Het personeelslid heeft bij de geboorte of adoptie van een kind recht op voltijds onbezoldigd ouderschapsverlof. De vader kan het bevallingsverlof van de moeder overnemen bij opname van de moeder in het ziekenhuis. Opmerkelijk is ook dat sinds 29 mei 2009 (BS, 21 september 2009, bl. 63026) het vaderschapsverlof uitgebreid is naar “meemoeders”. Het “meemoederschapsverlof” geldt voor het personeel van de Vlaamse overheid. De Vlaamse overheid neemt de volledige betaling ervan op zich.

In juni 2009 werden er regionale verkiezingen gehouden. Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen Kathleen Van Brempt gaf de fakkel door Pascal Smet, die minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel werd. Pascal Smet stelde op 26 oktober 2009 zijn beleidsbrief “Beleidsnota gelijke kansen 2009-2014: Samen gelijke kansen versterken” (Stuk 204 (2009-2010)) voor. De minister zegt in deze beleidsbrief te willen werken rond 2 polen, namelijk de realisatie van zowel de horizontale als de verticale dimensie van gelijke kansen en de uitvoering van het anti-discriminatiedecreet, dat in 2008 werd goedgekeurd.

Concrete aandachtspunten tijdens de legislatuur 2009-2014:

 • de systematische screening van en advisering bij sleutelteksten in het beleidsproces:
 • het creëren van genderbewustzijn bij de Vlaming;
 • een evenwichtigere participatie van mannen en vrouwen aan het maatschappelijk leven;
 • aanpassing van de kieswetgeving voor de lokale verkiezingen;
 • het verhogen van een evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in advies- en bestuursorganen, in de organen gelieerd aan de Vlaamse overheid en in de privésector;
 • het verhogen van de evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de werkvloer zodat de loopbaankloof vermindert;
 • de versterking van de kwetsbare groep alleenstaande ouders op de arbeidsmarkt;
 • het voeren van acties om de genderkloof tussen mannen en vrouwen in het opnemen van ouderschapsverlof te verkleinen;
 • de sensibilisatie van bedrijven om meer mannen mogelijkheden te geven om werk en zorg te combineren;
 • het aanzetten van mannen en vrouwen tot een evenwichtige participatie aan huishoud- en zorgtaken.

Zoals gestipuleerd in het decreet zal de minister hiervoor beroep doen op de open coördinatie methode. Vlaanderen richtte in een aantal centrumsteden meldpunten discriminatie op. Maar Vlaanderen wordt door Europa ook verplicht een instelling te benoemen die onafhankelijke bijstand kan geven aan slachtoffers van discriminatie. Minister Smet zegt hiervoor te willen werken via de interfederalisering van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding en het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Als die interfederalisering mislukt, zal Vlaanderen hiervoor eigen maatregelen nemen. Gendergelijkheid is één van de vijf thema’s waarop het Vlaamse gelijke kansenbeleid focust. De andere vier thema’s van het gelijke kansenbeleid zijn: ‘seksuele identiteit’, ‘integrale toegankelijkheid’, ‘handicap’ en ‘etnisch-culturele’ diversiteit. In augustus 2009 keurde de minister een afwijking goed op de evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in de Provinciale Visserijcommissies (BS 21.09.2009, blz. 63236).

Het Vlaams Parlement keurde de volgende resoluties goed:

 • 30.4.2009: Resolutie betreffende de invoering van maatregelen om het aantal vrouwen in het topmanagement en middenmanagement van de Vlaamse administratie te verhogen (Nr 2101(2008-2009)3)
 • 30.4.2009: Resolutie betreffende de geïntegreerde aanpak van de loon- en loopbaankloof tussen mannen en vrouwen (Nr 2220 (2008-2009)3).

Nieuwsberichten


Kalender

« Mei 2018 »
M D W D V Z Z
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3