Logo Printen Logo RSS logo facebook

Federaal België

In 2009 ging de aandacht van het federale gelijke kansenbeleid uit naar de combinatie van arbeid en gezin. Deze aandacht werd geconcretiseerd in het Koninklijk Besluit van 27 maart 2009 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 29 oktober 1997 tot invoering van een recht op ouderschapsverlof in het kader van de onderbreking van de beroepsloopbaan (1)) (BS, 1 april 2009, blz. 25463) dat op 1 april van kracht ging. Door dit Koninklijk Besluit werd een soepelere opname van het moederschapsverlof mogelijk, kan ouderschapsverlof worden toegekend tot het kind 12 jaar is en kan het vaderschapsverlof worden gespreid over 4 maanden. Ook worden er mogelijkheden van moederschapsverlof aangereikt voor zelfstandige vrouwen. Hoog op de agenda stond daarnaast de aandacht voor alleenstaande vrouwen met kinderen. In dit kader creëerde federaal minister van Gelijke Kansen Joëlle Milquet de “sociale dienstencheques”. Hierdoor kunnen personen met een laag inkomen dienstencheques aankopen voor minder dan 4 euro en wordt sinds februari 2009 de werkhervattingspremie van 75 euro toegekend aan werkloze gezinshoofden van eenoudergezinnen gedurende 12 maanden. Nog in 2009 nam de ministerraad kennis van het Nationaal actieplan ’1325: vrouwen, vrede en veiligheid’. De basisstelling van de resolutie, die de Veiligheidsraad op 31 oktober 2000 aannam, is dat vrouwen en meisjes in conflictsituaties bescherming moeten krijgen, dat plegers van gewelddaden tegen vrouwen moeten worden vervolgd en dat vrouwen beter vertegenwoordigd moeten worden in de besluitvorming op het gebied van vrede en veiligheid. Het plan voert de VN-resolutie 1325 uit en loopt over vier jaar van 2009 tot 2012. Een eerste evaluatie van het Plan vindt plaats in het tweede semester van 2010. Andere aandachtspunten, waarvan nog geen concrete resultaten: uitbreiding van het “NAP 2008-2009 Geweld” naar andere vormen van geslachtsspecifiek geweld (gedwongen huwelijken, ‘eergerelateerd geweld’, genitale verminking bij vrouwen); overeenkomsten met de sociale partners over doelstellingen om de loonkloof tegen 2011-2012 te verminderen.

Op federaal niveau de volgende resoluties en wetten aangenomen:

  • Resolutie betreffende vrouwenmoorden in Midden-Amerika en Mexico (K. 52-1677) (5 februari 2009)
  • Resolutie betreffende de campagne tegen "het strijken van borsten" in ontwikkelingslanden (K. 52-743) (5 februari 2009)
  • Wet van 17 november 2009 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzake de kostenverdeling onder partijen bij een echtscheidingsprocedure, Belgisch Staatsblad, 22/01/2010, blz. 2782
  • Wet van 12 juli 2009 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de plaats van het huwelijk betreft, Belgisch Staatsblad, 24/8/2009, blz. 56385
  • Wet van 28 juni 2009 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek der successierechten wat betreft de bevrijdende betaling bij een erfenis en de terbeschikkingstelling van een bepaald bedrag aan de langstlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende, Belgisch Staatsblad, 21/8/2009, blz. 56065
  • Wet van 19 februari 2009 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 1399 van het Gerechtelijk Wetboek inzake het verzet tegen het huwelijk, Belgisch Staatsblad, 11/3/2009 , blz. 21408.

Nieuwsberichten


Kalender

« Mei 2018 »
M D W D V Z Z
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3