Logo Printen Logo RSS logo facebook

Seksismewet: wat wil de vrouwenbeweging nu?

45. Seksismewet: wat wil de vrouwenbeweging nu?

De Federale regering diende op initiatief van minister van Gelijke Kansen Joëlle Milquet op 17 januari een Wetsontwerp in ter bestrijding van seksisme in de openbare ruimte en tot aanpassing van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen (de zogenaamde genderwet) teneinde de daad van discriminatie te bestraffen. Voor dit standpunt vroeg Joëlle Milquet voorafgaandelijk een advies aan de Raad voor de Gelijke Kansen van Mannen en Vrouwen (RGKVM). De RGKVM maakte enkele juridisch-technische opmerkingen maar legde vooral de nadruk op de noodzaak van sensibilisering, opdat de wet van 10 mei 2007 geen dode letter blijft. Dit wetsontwerp werd op 3/04/2014 goedgekeurd in de Kamer. [1] [2]

Daarbuiten maar ook in de schoot van de vrouwenbeweging deed dit wetsontwerp veel stof opwaaien: het Vrouwen Overleg Komitee (VOK) en de Nederlandstalige Vrouwenraad (NVR) formuleerden expliciete standpunten, die wij hieronder toelichten.

Het Vrouwen Overleg Komitee pleit eerder voor een toepassing van de bestaande wetgeving, en vraagt dat er werk gemaakt wordt van een effectieve opvolging van klachten over stalking, ongewenst seksueel gedrag, discriminatie, seksueel geweld, partnergeweld, discriminatie bij aanwerving, discriminatie op de arbeidsplek,... De overheid moet ook inzetten op sensibilisering.

De Nederlandstalige Vrouwenraad ziet wel heil in een seksismewet. Zij zijn vragende partij voor een wettelijke regeling van seksisme en mogelijke strafbaarstelling als maatschappelijk teken - en dit naar analogie met de strijd tegen racisme. Een sterk signaal tegen het latente en zichtbare seksisme is op zijn plaats. Wel is de NVR het eens met het VOK dat deze wet niet dient om structurele ongelijkheden tussen vrouwen en mannen aan te pakken. Ook zijn er nog enkele pijnpunten: de bewijslast, die nog steeds in handen van het slachtoffer ligt, en vooral het ontbreken van lokale meldpunten om geslachts- en transgenderdiscriminatie aan te kaarten.

- Standpunt VOK: Wet op strafbaarstelling seksisme overbodig: VOK wil geen nieuwe symbolen, maar een effectieve toepassing van bestaande wetten en brede sensibilisering


- Standpunt Vrouwenraad: Seksismewet


- Standpunt Raad van de Gelijke Kansen: Advies Nr. 139 van 8 november 2013 : van de Raad betreffende het voorontwerp van wet tot versterken van de strijd tegen seksisme


Nieuwsberichten


Kalender

« Mei 2018 »
M D W D V Z Z
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3