Logo Printen Logo RSS logo facebook

Vlaamse Beleidsbrief Gelijke Kansen. Beleidsprioriteiten 2013-2014

1. Vlaamse Beleidsbrief Gelijke Kansen. Beleidsprioriteiten 2013-2014

In oktober 2013 presenteerde Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel Pascal Smet zijn Beleidsbrief Gelijke Kansen. Beleidsprioriteiten 2013-2014 aan het Vlaams Parlement.  [1]

Te verwachten in 2014

 • realisatie Actieplannen 2013-2014 voor thema "gender" (rapportering in 2015)
 • éénmeting voor gender op basis van indicatorenset, door het Steunpunt Gelijkekansenbeleid tegen einde 2014
 • opstellen van handleiding bij de ’quick scan’ die een vast onderdeel vormt van de RIA, de regelingsimpactanalyse
 • actualisering van de ’genderklik’-website en uitbreiding van de ’genderklik’-campagne via advertenties en sociale media
 • bruikbare clausules die kunnen ingezet worden bij huwelijks- of samenlevingscontracten met verspreiding van een folder i.s.m. de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat
 • vernieuwing van het MEP-decreet, met inschrijving van een duidelijke tweejaarlijkse rapportage (op 11 november)
 • loopbaanplanning: sensibiliseringscampagne (begin 2014), gebruiksvriendelijk publicatie voor notarissen en folder voor brede publiek i.s.m. de Koning Boudewijn Stichting
 • combinatie arbeid-gezin: conferentie voor werkgevers
 • verspreiding van herwerkte versie van ’Alles wat je altijd al wilde weten over holebi’s’
 • oplevering van onderzoek naar genderbased geweld
 • pedagogische studiedagen over gender en seksuele diversiteit in basisonderwijs en middelbaar onderwijs
 • opstart van projecten die homofobie bij (moslim)jongeren in een vrijetijdscontext bespreekbaar maken
 • verdere financiering van het "Tips" ("Transgender contactpunt") in het Centrum voor Seksuologie en Genderproblematiek aan de UZ Gent
 • ondersteunen van Belgian Gay Pride
 • realisatie toolkit "Homofobie in voetbal"

Op structureel vlak moeten we vermelden dat vanaf 1 januari het Interfederaal Centrum voor Gelijke Kansen en Bestrijding van Discriminatie en Racisme, een gemeenschappelijk onafhankelijk gelijkheidsorgaan, operationeel is. De dertien lokale Meldpunten Discriminatie, die Vlaanderen de voorbije jaren heeft opgericht, werden hierin "ingekanteld". In 2014 zal de Vlaamse minister voor Gelijke Kansen ook constructief mee onderhandelen over de interfederalisering van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen evenals over de gesprekken ter oprichting van een gemeenschappelijke mensenrechtenkoepel.

Consulteer de Beleidsbrief Gelijke Kansen. Beleidsprioriteiten 2013-2014.

[1] De beleidsbrief behoudt het stramien van eerder beleidnota’s en is opgesplitst in 2 grote delen. Deel 1 behandelt de horizontale en de verticale component van het gelijke kansenbeleid. Deel 2 focust op het gelijke behandelings- of antidiscriminatiebeleid. Een "managementsamenvatting" leidt de beleidsbrief in.

Deze beleidsbrief bevat een overzicht aan realisaties uit het begin 2013 en een prospectie naar beleidsdoelen in 2013 en 2014. Het horizontale gelijke kansenbeleid volgt de Open Coördinatiemethode (OCM) waardoor er een gelijkkansenperspectief wordt geïntegreerd in alle beleidsdomeinen onder leiding van de ambtelijke Commissie Gelijke Kansen. Het Vlaamse gelijke kansenbeleid focust op een aantal discriminatiegronden: gender, handicap en seksuele identiteit. Centraal staan daarnaast toegankelijkheid, partnerschappen met het middenveld, de academische wereld en andere bestuursniveaus waar nodig en beeldvorming. Een laatste luik dat steeds meer aandacht krijgt binnen het Vlaamse gelijke behandelingsbeleid is het discriminatierecht.

De minister formuleert in zijn beleidsbrief 17 strategische doelstellingen, die telkens worden geconcretiseerd met operationele doelstellingen.

 • SD 1 Alle Vlaamse beleidsdomeinen integreren een gelijkekansenperspectief in hun werking.
 • SD 2 De Vlaamse samenleving streeft naar een maatschappij waarin gendermechanismen niet langer voor ongelijke kansen en ongelijkheid zorgen.
 • SD 3 Mannen en vrouwen participeren evenwichtig aan het maatschappelijk leven.
 • SD 4 Mannen en vrouwen aanzetten tot een evenwichtige participatie aan huishouden zorgtaken.
 • SD 5 Het uitwerken van een genuanceerde en niet-stereotyperende beeldvorming van mannen en vrouwen (in o.a. media).
 • SD 6 Het thema ‘handicap’ wordt uitgebouwd als volwaardig beleidsthema van het Vlaams gelijkekansenbeleid
 • SD 7 De participatie van personen met een handicap in de samenleving wordt verhoogd.
 • SD 8 Het verhogen van het welbevinden van holebi’s en transgenders.
 • SD 9 De beeldvorming van holebi’s en transgenders is niet-stereotyperend en heeft aandacht voor de diversiteit binnen de holebi- en transgendergemeenschap.
 • SD 10 Ook buiten de Vlaamse grenzen de gelijke kansen van holebi’s en transgenders verhogen.
 • SD 11 De publieke ruimte wordt voor iedereen integraal toegankelijk.
 • SD 12 Mondelinge, schriftelijke, audiovisuele of digitale publieke informatie wordt voor iedereen leesbaar en verstaanbaar.
 • SD 13 Het bestrijden van specifieke problemen die zich voordoen wanneer gendermechanismen en achterstellingsmechanismen op basis van etniciteit elkaar kruisen.
 • SD 14 Door het voeren van een dialoog op metaniveau met de doelgroep(en) krijgt het diversiteitsvraagstuk binnen het gelijkekansenbeleid de nodige aandacht.
 • SD 15 Het gelijkekansenbeleid komt tot stand in samenwerking met verschillende partners en in een multilevelsetting.
 • SD 16 De beeldvorming van vrouwen en mannen, van allochtonen en autochtonen, van mensen met en van mensen zonder functiebeperking, van holebi’s en hetero’s in de media is genuanceerd en niet stereotyperend.
 • SD 17 Feitelijke discriminaties worden bestreden

Nieuwsberichten


Kalender

« April 2018 »
M D W D V Z Z
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6