Logo Printen Logo RSS logo facebook

Gendergelijkheid cruciaal voor duurzame ontwikkeling

35. Gendergelijkheid cruciaal voor duurzame ontwikkeling

De Commissie voor de Status van de Vrouw (CSW) buigt zich jaarlijks over de positie van vrouwen en meisjes en over de internationale afspraken die gemaakt werden om hun situatie wereldwijd te verbeteren. Dit jaar stonden de millenniumdoelstellingen centraal, die in 2000 door de VN werden aangenomen (‘Millennium Development Goals’). [1] [2]

Gendergelijkheid: een zelfstandige doelstelling binnen de post-2015-agenda!

Het resultaat van deze vergadering is een oproep van de VN-commissie om van gendergelijkheid en mensenrechten prioritaire beleidsthema’s te maken; enkel dan kan duurzame ontwikkeling gerealiseerd worden. Gendergelijkheid moet opnieuw een autonome doelstelling worden op de post-2015 agenda (d.i. de internationale agenda voor de komende 15 jaar). Overheden moeten specifieke genderdoelen ontwikkelen en succesvolle strategieën om deze doelen te bereiken, uitstippelen. Gender moet een centraal aandachtspunt worden binnen onderwijs, gezondheid, economie en milieu. Institutionele mechanismen waarop een beroep gedaan kan worden bij de schending van de mensenrechten van vrouwen, moeten worden versterkt.

Het slotdocument van de commissie is opgebouwd rond een zestal concreet uitgewerkte kernpunten. Eerst en vooral vraagt de CSW aan overheden om de mensenrechten van meisjes en vrouwen in al hun aspecten te eerbiedigen. Verder moeten zij een gunstig klimaat creëren voor gendergelijkheid en voor de empowerment van vrouwen, en hier bovendien maximaal in investeren. Ook moeten ze voorwaarden formuleren voor een monitoring van gendergelijkheid, en moeten ze de politieke participatie en vertegenwoordiging van vrouwen faciliteren.

Enkele concrete aandachtspunten zijn: seksuele en reproductieve rechten, genitale verminking, de betrokkenheid van mannen en jongens, de gendergap in ICT, gelijke beloning voor vrouwen en meisjes, gender budgeting, gendergevoelige statistieken, ...

Deze 58ste vergadering van de CSW was de eerste formele stap in de ontwikkeling van een nieuwe wereldwijde agenda, waarin het bereiken van gendergelijkheid op allerlei gebieden integraal wordt meegenomen.


Lees de conclusies van de 58ste Zitting van de CSW: "Challenges and achievements in the implementation of the Millennium Development Goals for women and girls: agreed conclusions.

Wil je de inzet van de CSW beter begrijpen, lees dan het dossier van de Nederlandstalige Vrouwenraad: "2014: 58STE ZITTING COMMISSIE STATUS VAN DE VROUW".

[1] Meer informatie in het artikel "58ste zitting van de Commissie voor de Rechten van de Vrouw

[2] Met dank aan artikel "Gendergelijkheid cruciaal voor duurzame ontwikkeling, ook voor Nederland" op de website van Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis. Consulteer ook de Atria-blogsite waar Antia Wiersma (manager Kennisontwikkeling en Advisering) vanuit New York dagelijks berichtte over de CSW.


Nieuwsberichten


Kalender

« Mei 2018 »
M D W D V Z Z
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3