Logo Printen Logo RSS logo facebook

Nu ook verruiming van federale "genderwet" van 10 mei 2007

31. Nu ook verruiming van federale "genderwet" van 10 mei 2007

Bij de implementatie van het Interfederaal actieplan tegen homofoob en transfoob geweld worden er nu ook op federaal niveau stappen ondernomen om de anti-discriminatiewetgeving uit te breiden naar de criteria genderidentiteit en genderexpressie.

Ministers Joëlle Milquet en Annemie Turtelboom dienden op 24 maart een "Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen met het oog op de uitbreiding ervan naar genderidentiteit en genderexpressie" in. [1].

Een grondige aanpassing van de "genderwet" is absoluut noodzakelijk, aangezien een belangrijke groep transgenderpersonen (zoals travestieten, interseksuelen of andere personen die buiten de traditionele geslachts- en genderstandaarden vallen) momenteel geen beroep kan doen op de wet. De discriminatiegrond "geslacht" in de wet van 10 mei 2007 [2] verwijst namelijk naar mannen, vrouwen, en naar transseksuele personen die een geslachtsverandering ondergingen. Maar heel wat transgenders vallen hiermee buiten de bescherming van de wet.

Bovendien zou België op deze manier voldoen aan de verbintenis die werd aangegaan in het kader van het Universeel Periodiek Onderzoek (Universal Periodic Review–UPR), dat de VN-Mensenrechtenraad in 2011 voor België verrichtte. Dat onderzoek beoogt de begrippen "genderidentiteit" en “genderexpressie” als beschermde kenmerken op te nemen in de verschillende anti-discriminatiewetgevingen.

Het wetsontwerp komt, aldus de indieners, tegemoet aan de recente Europese evolutie die bestaat uit de uitdrukkelijke erkenning van de genoemde twee kenmerken.

Vorige maand breidde het Vlaams Parlement de discriminatiegrond "geslacht" al uit naar "gender, inclusief geslacht, genderidentiteit en genderexpressie". Het parlement deed dit aan de hand van het "Decreet tot wijziging van het decreet van 13 juli 2007 houdende bevordering van een meer evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in advies- en bestuursorganen van de Vlaamse overheid en het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid". [3]


Nieuwsberichten


Kalender

« Mei 2018 »
M D W D V Z Z
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3