Logo Printen Logo RSS logo facebook

Wij zijn blij, ja echt, wij zijn zeer blij!

Wij zijn blij, ja echt, wij zijn zeer blij!

... en wel omdat wij en onze vrouweninformatiecentra eindelijk zelf in de kijker worden gezet. Immers, zoals Karin Alexander aanhaalt in haar artikel: "The history of all times, and of today especially, teaches that [...] women will be forgotten if they forget to think about themselves. [1] En vergeten worden, dat willen wij niet! Maar er staat meer op het spel...

Waarom zo blij?!

"De huisvrouwen van genderstudies", zo werden vrouwen- en genderbibliotheken, -informatiecentra en -archieven getypeerd tijdens een discussie in een werksessie van de ATGENDER-conferentie in Utrecht in 2011. Een discussie die het idee opleverde om een volume uit de prestigieuze reeks "Teaching gender with..." te wijden aan de relatie tussen genderstudies en de geïnstitutionaliseerde instellingen die deze studierichting voorzien van de nodige informatie. Het is immers paradoxaal en vanuit het perspectief van genderstudies onaanvaardbaar dat personen (en vaak vrouwen) die zich bezighouden met het verzamelen en verspreiden van kennis voor en over vrouwen (van cruciaal belang voor de productie en het emancipatorisch potentieel van feministisch onderzoek), zelf zo lang onzichtbaar bleven. In 2013 was het dan zover en verscheen "Teaching Gender with Libraries and Archives: the Power of Information" [2] onder de redactie van Sara de Jong en Sanne Koevoets. Wij zijn het bestuur van ATGENDER [3] dan ook erkentelijk dat dit thema als onderwerp voor het 10de volume uit de reeks werd weerhouden.

Waarom dergelijk onderzoek?

"Teaching Gender with Libraries and Archives: the Power of Information" wil ertoe bijdragen om de "zwarte doos" van de bibliotheek te openen en op basis van voorbeelden uit IJsland, Nederland, Frankrijk, België, Italië en Duitsland aantonen dat selectie- en andere praktijken van geïnstitutionaliseerde vrouweninformatiecentra wel degelijk politieke gevolgen hebben. Vrouwenbibliotheken- en archieven zijn actieve componenten in de kennisproductie van genderstudies!

Het boek is drievoudig van opzet. In de eerste plaats toont het aan hoe genderstudies en de instellingen die de kennis over dit vakgebied bewaren en verspreiden, historisch en systematisch met elkaar verstrengeld zijn. Het doet ons ook nadenken over de symbolische betekenis en de praktijken van deze instellingen, en dat op een moment waarop onder meer technische ontwikkelingen zorgen voor diepgaande transformatie van (vrouwen)bibliotheken en -archieven. Verder gaat het de discussie aan over hoe al deze veranderingen binnen een feministische context aanleiding geven tot nieuwe manieren van produceren, bewaren en verspreiden van kennis. Vooral echter wil het boek studenten/academici vrouwen- en genderstudies ertoe aanzetten om stil te staan en kritisch te reflecteren over deze vrouweninformatiecentra als plaatsen die op een zeer specifieke en contextuele manier toegang geven tot kennis die uiteindelijk moet leiden naar emancipatie.

De inhoud is gestructureerd rond de thema’s "Geschiedenissen/ nalatenschappen" ("Histories/Legacies"); "Praktijken" ("Practices") en "Utopieën" ("Utopias"). Een onderverdeling die het docenten genderstudies mogelijk moet maken om samen met hun studenten op zoek te gaan naar hoe vrouweninformatiecentra in het verleden, nu en later mee vorm gaven/geven aan genderstudies. Elk hoofdstuk bevat theoretische discussies en praktische perspectieven en toont aan hoe theorie en praktijk met elkaar verbonden zijn. Feministische standpunttheorie gaat er immers van uit er enkel "gesitueerde" kennis bestaat en tot dusver ontsnapte vrouwenbibliotheken en -archieven altijd aan deze kritische reflectie.

Het boek biedt interessante lectuur met bijdragen van enthousiaste bibliotheekmedewerksters. Op hen is de dubbele stereotypering die met het vrouwelijke bibliothecarisberoep wordt geassocieerd, namelijk deze van onprofessioneel en onvriendelijk, allerminst van toepassing! Het boek kan geconsulteerd worden in het Amazone-documentatiecentrum.

Inhoudstafel

Introduction / Sanne Koevoets and Sara de Jong

Section 1: Histories/Legacies

  • The library as knowledge broker / Sara de Jong and Saskia Wieringa
  • Parallels in the history of women’s/gender studies and its special libraries / Karin Alexander
  • Institutionalizing activist legacies / Silvia Radicioni and Virginia Virtù

Section 2: Practices

  • Searching for women in the archives: collecting private archives of women / Svanhildur Bogadùttir
  • Core feminist texts in Europe online: teaching with FRAGEN database / Sara de Jong, Gé Meulemeester and Tilly Vriend
  • Teaching gender-sensitive English as a foreign language through databases: local practices and beyond / Véronique Perry
  • (Re)searching gender in a library / Fabiënne Baide and Anna Zobnina
  • Information as a tool for the empowerment of women / Caroline Claeys

Section 3: Utopias

  • Reflections on Glasgow Women’s Library: the production of cultural memory, identity and citizenship / Tanita L. Maxwell
  • Beyond the bun lady: towards nex feminist figurations of librarianship / Sanne Koevoets

Het boek is nu ook te raadplegen in pdf.

[1] Teaching Gender with Libraries and Archives: the Power of Information, p. 35. Verwijst naar uitspraak van Louise Otto, in "Programm", Frauen-Zeitung, nr.1, 21.04.1849:1

[2] Teaching Gender with Libraries and Archives: the Power of Information / ed. by Sara de Jong and Sanne Koevoets. - Budapest : Central European University Press, 2013. - 177p. - (Teaching with gender. European Women’s Studies in International and Interdisciplinary Classrooms / ATGENDER). - ISBN 978-615-5225-60-4.

[3] Website ATGENDER, The European Association for Gender Research, Education and Documentation: http://www.atgender.eu.


Nieuwsberichten


Kalender

« Mei 2018 »
M D W D V Z Z
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3