Logo Printen Logo RSS logo facebook

Gezinsbond formuleert eisen voor de partijvoorzitters en nieuwe regering

4. Gezinsbond formuleert eisen voor de partijvoorzitters en nieuwe regering

Open brief over kinderbijslagen

Nu ten gevolge de zesde staatshervorming de regio’s bevoegd worden voor de kinderbijslagen, wil de Gezinsbond [1] dat er meer wordt geïnvesteerd in de gezinnen en dat het stelsel van de kinderbijslagen vereenvoudigd en verbeterd wordt. Zij schreven hierover een open brief aan de partijvoorzitters en hun besturen en beklemtoonden de volgende elementen:

 • De Gezinsbond pleit voor kinderbijslag als recht van elk kind. Dat is trouwens in de grondwet ingeschreven.
 • Wij willen een eenvoudig universeel eenheidsstelsel, waarin elk kind dezelfde basisbijslag ontvangt ongeacht het beroepsstatuut en het inkomen van zijn ouder(s) en los van zijn rang.
 • We willen dat de kinderbijslag op elke leeftijd de helft van de minimumkosten van kinderen dekt. Daarom kiezen we voor een substantiële universele kinderbijslag: maandelijks 158 euro per kind én hogere leeftijdstoeslagen van 46 euro op 6 jaar, daarbovenop 46 euro extra op 12 jaar en daarbovenop 50 euro extra op 18 jaar.
 • Grote gezinnen mogen in een eenheidsstelsel niet achteruit gaan t.a.v. hun huidige kinderbijslagbedragen. Voor grote gezinnen willen we dat de basiskinderbijslag wordt aangevuld met een compensatietoeslag. In ons voorstel gaat het om een toeslag van 50 euro per maand voor elk kind van gezinnen met vier en meer kinderen.
 • Voor gezinnen in armoede willen we dat de basiskinderbijslag wordt aangevuld met een KIA-toeslag (Kind in Armoede) van 46 euro per maand voor elk kind.
 • Kinderen met een zorgnood en wezen behouden hun verhoogde kinderbijslag.
 • Kinderbijslag moet voor ons onvoorwaardelijk zijn tot 18 jaar. Vanaf 18 jaar blijven kinderen die verder studeren of zich in hun beroepsinschakelingstijd bevinden verder kinderbijslag behouden.

Lees meer hierover in het persbericht "Open brief aan de partijvoorzitters en hun besturen".

Boodschap in de fles

Naar aanleiding van de verkiezingen zette de Gezinsbond ook een ludieke actie op touw, om de nieuwe regering te sensibiliseren voor de situatie van gezinnen. Ter gelegenheid van "Boodschap in de fles", maakten meer dan 100 gezinnen "hun boodschappenlijstje" op voor de nieuwe regering. Een aantal van deze boodschappen werden in flessen te water gelaten in de fontein van het Warandepark. N.a.v. deze boodschappen formuleerde de Gezinsbond een aantal eisen:

 • De Gezinsbond wil de vergoeding van het ouderschapsverlof, het zorgverlof en het palliatief verlof verhogen tot minstens het minimumloon. Voor gezinnen met maar één inkomen moet daar nog een toeslag bovenop komen.
 • De Gezinsbond gaat akkoord met een gelijke basiskinderbijslag voor elk kind ongeacht zijn rang, maar niet ten koste van grote gezinnen. Daarom verdienen grote gezinnen een compensatietoeslag.
 • De Gezinsbond stelt voor om het verlof om dwingende redenen overal betaald te maken en uit te breiden tot een periode van 12 dagen per jaar, vermeerderd met 2 dagen extra per kind (en 4 voor eenoudergezinnen)
 • De Gezinsbond pleit er ook voor om ouders beter te betrekken bij het studiekeuzeproces.
 • De Gezinsbond vraagt een goede ondersteuning van mantelzorgers.
 • De Gezinsbond denkt dat een gezinsvriendelijk personeelsbeleid een echte win-win kan zijn voor bedrijven en werknemers en pleit ervoor dat in ieder bedrijf de dialoog over de combinatie gezin en werk zou gevoerd worden, met aandacht voor de behoeften van werknemers en bedrijf.
 • De Gezinsbond wil dat er zo snel mogelijk een decreet buitenschoolse opvang komt met daarin het recht op kwaliteitsvolle, betaalbare en toegankelijke opvang buiten de schooluren voor ieder gezin dat daar nood aan heeft.
 • De Gezinsbond vraagt een vaderbonus indien beide partners ouderschapsverlof nemen.

Lees hierover het persbericht "Noodkreten van werkende gezinnen voor meer ondersteunende beleidsmaatregelen!".

Tweede Gezinsconferentie

Wij brengen u ook in herinnering dat de Gezinsbond vlak voor de verkiezingen, samen met Kind en Gezin en het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen, de tweede Gezinsconferentie organiseerde om zo het gezinsbeleid op de politieke agenda te plaatsen. De Gezinsbond als grootste vertegenwoordiger van de gezinnen in Vlaanderen; het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen als expertisecentrum voor toegepast onderzoek naar gezinnen en gezinsbeleid; Kind en Gezin als agentschap van de overheid met bevoegdheden binnen het Vlaams Gezinsbeleid. De conferentie kwam tot stand onder impuls van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, zoals hij op de eerste Gezinsconferentie aankondigde. Lees hierover meer in dit bericht.

Franstalig België

In Franstalig België slaan de Ligue des Familles, de Femmes prévoyantes socialistes (FPS) en Vie Féminine de handen in elkaar om gezamenlijke eisen te formuleren ten gunste van gezinnen. Zij pleiten voor een voldoende hoog bedrag van de kinderbijslag en vragen een continuïteit in de uitbetaling ervan. Ten tijde van crisis geen besparingen op dit terrein!
Lees hierover dit artikel op de Franstalige versie van de Amazone website.


Nieuwsberichten


Kalender

« Juni 2018 »
M D W D V Z Z
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1