Logo Printen Logo RSS logo facebook

Gelijke kansen m/v in Vlaanderen na de verkiezingen

2. Gelijke kansen m/v in Vlaanderen na de verkiezingen

Liesbeth Homans, Vlaams minister voor Gelijke Kansen

Nieuwe Vlaamse minister voor Gelijke Kansen: Liesbeth Homans (N-VA). Naast Gelijke Kansen is Homans ook bevoegd voor Bestuurzaken, Stedenbeleid, Wonen en Armoede, Inburgering en Sociale Economie.

Beleid

Speerpunten van het gelijke kansenbeleid m/v in Vlaanderen in het Vlaamse regeerakkoord:
- een meer evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen in besluitvorming
- de aanpak van gendergerelateerde vormen van geweld
- het bestrijden van de loopbaan- en loonkloof tussen vrouwen en mannen.

Uit het Vlaams regeerakkoord webpagina of pdf, pagina 126 van 167:

"XVII. GELIJKE KANSEN

Gelijke kansen garanderen en discriminatie bestrijden zijn een opdracht van elke dag en voor eenieder. De Vlaamse Overheid heeft hierbij een voorbeeldfunctie, zowel als werkgever als in de uitvoering van het beleid. De Vlaamse Regering maakt werk van een sterk, gecoördineerd en gedifferentieerd gelijke-kansenbeleid. Elke groep (vrouwen en mannen, holebi’s en transgenders, personen met een beperking, mensen met een migratieachtergrond, …) verdient daarbij specifieke aandacht. Tegelijk verbeteren we de afstemming tussen het horizontaal gelijke-kansenbeleid, het integratiebeleid en het intern diversiteitsbeleid van de Vlaamse overheid. Waar personen in armoede de toegang tot gelijke kansen missen, vormen ook zij een aandachtspunt voor het Vlaamse gelijke-kansenbeleid.

Aan de beslissing over het al dan niet verlengen van het samenwerkingsakkoord van 12 juni 2013 met betrekking tot het interfederaal centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme, gaat een evaluatie vooraf waarover het Vlaams Parlement zich uitspreekt. Intussen wordt de behandeling van klachten op basis van gender toegevoegd aan de diensten van de Vlaamse Ombudsman.

In het horizontale gelijke-kansenbeleid worden de volgende drie klemtonen gelegd. Ten eerste streeft de Vlaamse Regering, naast de verdere uitvoering van het decreet houdende bevordering van een meer evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in de advies- en bestuursorganen van de Vlaamse overheid, naar een gelijke deelname van vrouwen en mannen en naar meer diversiteit bij besluitvorming, adviesverlening en vertegenwoordigende functies. Ten tweede werkt de Vlaamse Regering verder aan een geweldloze samenleving. Dit houdt onder meer in dat we een beleid voeren in overleg met andere beleidsniveaus gericht op preventie en bestrijding van alle vormen van geweld en op gepaste nazorg voor slachtoffers van geweld, waaronder intra-familiaal geweld, genitale verminking, seksueel geweld, kinder- en ouderenmishandeling, eergerelateerd geweld, homofoob en transfoob geweld, stalking en mensenhandel. Tot slot staat de Vlaamse Regering ook in voor de opmaak van een Vlaams actieplan voor de aanpak van de loopbaan- en loonkloof tussen vrouwen en mannen en voor de sensibilisering en trajectbegeleiding voor vrouwelijke startende ondernemers. Tevens wordt een beleid uitgebouwd ter ondersteuning en gelijke verdeling van gezin, zorg, huishouden, betaalde arbeid en vrije tijd. Specifieke aandacht gaat uit naar kwetsbare groepen zoals alleenstaande ouders, herintreders/herintreedsters, vrouwen in armoede en vrouwen met een migratieachtergrond.

De strategische en operationele doelstellingen van het te voeren horizontaal gelijke-kansenbeleid nemen we op in de beleidsnota’s en beleidsbrieven."

Verder zal er werk gemaakt worden van de bestrijding van genderstereotypen.
Uit het Vlaams regeerakkoord webpagina of pdf, pagina 127 van 167:

"De Vlaamse Overheid zet in op het doorbreken van stereotiepe beeldvorming rond gender, seksuele identiteit, handicap, leeftijd en herkomst en rolverdeling via sensibiliserings- en informatiecampagnes".

V/M-verdeling in de Vlaamse regering

De nieuwe Vlaamse regering telt 4 vrouwelijke ministers op een totaal van 9, namelijk:
- Liesbeth Homans (N-VA)
- Joke Schauvliege (CD&V)
- Hilde Crevits (CD&V)
- Annemie Turtelboom (open vld)

De Minister-president is een man, namelijk Geert Bourgeois (N-VA). 3 vrouwen bekleden de post van Viceminister-president, namelijk Annemie Turtelboom, Hilde Crevits en Liesbeth Homans.

Reactie van het middenveld

De Nederlandse Vrouwenraad maakt een gendertoets van het Vlaams regeerakkoord.
Lees meer.

Naar de rubriek "Na de verkiezingen"


Nieuwsberichten


Kalender

« Juni 2018 »
M D W D V Z Z
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1