Logo Printen Logo RSS logo facebook

Gelijke kansen in Brussel na de verkiezingen

3. Gelijke kansen in Brussel na de verkiezingen

Bianca Debaets, Staatsecretaris voor Gelijke Kansen

Bianca Debaets (CD&V) is de nieuwe Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Ontwikkelingssamenwerking, Verkeersveiligheidsbeleid, Gewestelijke en gemeentelijke Informatica en Digitalisering, Gelijkekansenbeleid en Dierenwelzijn. Zij is ook lid van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), belast met Welzijn, Gezondheid, Gezin en Gelijkekansenbeleid.


Beleid
Aandachtspunten van het GK beleid zijn nog niet gedetailleerd. De prioriteiten zullen in de beleidsnota (eind oktober) uiteengezet worden.
Rudi Vervoort, de Minister-Voorzitter van het BHG heeft in de Algemene Beleidsverklaring het belang van het BHG voor het GK beleid opnieuw verzekerd (p. 1):

"Laat mij u eerst en vooral zeggen hoe verheugd ik ben over een historisch feit, niet enkel voor Brussel maar voor het hele land: de Regering die voor u staat, is de eerste paritaire Regering ooit in ons land! Vier vrouwen en vier mannen gaan vanaf morgen samen aan de slag in dienst van de toekomst van Brussel. Daar ben ik bijzonder trots op! En het is het meest tastbare teken van de intentie van mijn ploeg om van gelijke kansen één van haar grote prioriteiten te maken."

Uit het Brusselse regeerakkoord (2014-2019) pp. 86-87:

Op het vlak van gendergelijkheid en vrije seksuele geaardheid zal de Regering de strijd opvoeren tegen alle vormen van geweld tegen vrouwen. Zij zal de strijd aanbinden tegen seksisme en ook de structuren voor de opvang van vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld (zowel fysieke als psychologische intimidatie, echtelijk geweld, eergebonden geweld ...), in samenwerking met de Gemeenschappen, ontwikkelen. Daarnaast zullen ook meer inspanningen worden geleverd in de strijd tegen homo- en transfobie in openbare en privé-instellingen en in de openbare ruimte.
Het Gewest zal ten volle zijn rol spelen in het nieuwe interfederaal centrum voor gelijke kansen. Binnen de perken van zijn opdrachten zal het Gewest via een ordonnantie in het licht van zijn eigen bevoegdheden bepalen in welke gevallen het Centrum gemachtigd is in rechte op te treden.

V/M-verdeling in de Brusselse regering

Slechts 1 van de 5 nieuwe ministers is een vrouw; namelijk Céline Frémault (cdH), bevoegd voor Leefmilieu, Energie, Waterbeleid, Stadsvernieuwing, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp en Huisvesting. Daarnaast zijn de drie nieuwe staatssecretarissen allemaal vrouwen: Fadila Laanan (PS), Bianca Debaets (CD&V) en Cécile Jodogne (FDF).

Toch zorgt de nieuwe Brusselse regering voor een primeur: wanneer men staatssecretarissen en ministers samentelt, krijgen we een eerste volledig paritaire regering in de geschiedenis van ons land: 4m/4v. Wel hebben staatssecretarissen niet evenveel macht hebben als ministers. Aan het hoofd van de Brusselse regering staat een man, namelijk Rudi Vervoort (PS).

Naar de rubriek "Na de verkiezingen"


Nieuwsberichten


Kalender

« Juni 2018 »
M D W D V Z Z
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1