Logo Printen Logo RSS logo facebook

"Gendergelijkheid: samen sterk!" : studievoormiddag 16 oktober (2014)

139. "Gendergelijkheid: samen sterk!" : studievoormiddag 16 oktober (2014)

Academici genderstudies, vrouwenorganisaties en het beleid timmeren elk vanuit hun eigen invalshoek aan meer gendergelijkheid. Maar hoe kunnen we de samenwerking tussen al deze actoren aanzwengelen? Hoe garanderen we dat de inzichten vanuit vrouwenstudies doorstromen naar het middenveld? En omgekeerd, op welke manier maken we van het feministisch activisme een vruchtbare voedingsbodem voor de theorie? Bovendien, brengt de strategie van gender mainstreaming geen extra uitdagingen met zich mee? En is er in de wisselwerking tussen al deze actoren misschien een taak weggelegd voor vrouweninformatiecentra?

Op 16 oktober 2014 organiseert Amazone hierover een debat op hoog niveau in samenwerking met Sophia, het Belgisch netwerk voor genderstudies, o.l.v. Mevr. Nadine Plateau (Sophia, voorzitster van de Commissie Onderwijs van de CFFB), en met de steun van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.

Keynote speakers, Prof. Alison E. Woodward (VUB, Co-voorzitster Rhea) en Dr. Lut Mergaert (Senior consultant Yellow Window) leiden het debat in.

Deze studievoormiddag richt zich naar actoren in het gelijke kansenbeleid in België.

8u30-9u00 Onthaal
9u00-9u10 Welkom door Marleen Teugels (Directrice a.i. Amazone)
9u10-10u Velvet triangle, working together to achieve gender equality, door Prof. Alison E. Woodward
10u10-11u Sustainability of gender mainstreaming: the effect of different levels of institutionalization door Dr. Lut Mergaert
11u-11u15 Koffiepauze
11u15-12u30 Debat o.l.v. Nadine Plateau met
  • Alexandra Adriaenssens (Directrice Direction de l’égalité des chances, Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles)
  • Hafida Bachir (Voorzitster Vie féminine)
  • Prof. Petra Meier (Directrice Steunpunt gelijke kansenbeleid, Universiteit Antwerpen)
  • Magda De Meyer (Voorzitster Nederlandstalige Vrouwenraad)
  • Dr. Charlotte Pezeril (Onderzoekster Observatoire du sida et des sexualités, Facultés universitaires de Saint-Louis, Brussel)
  • Inge Van der Stighelen (Stafmedewerkster Amazone)
12u30-13u30 Lunch

Volledig programma in pdf.


De studievoormiddag zal doorgaan in Amazone, Middaglijnstraat 10, 1210 Brussel, zaal Athena (017) en afgesloten worden met een lunch.

De lezingen worden gegeven in het Engels. Voor het debat wordt vertaling (NL/FR en FR/NL) voorzien.

Deelname is gratis maar voorafgaandelijke inschrijving is verplicht via n.peeters @amazone.be. Gelieve aan te geven of u zich inschrijft voor de lunch.


Logo Sophia, coördinatienetwerk vrouwenstudies In samenwerking met Sophia


IGVM-IEFHMet de steun van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen